Tarihteki ilk kürtaj yasası: Bir din adamı skandalıyla başlayan süreç

Tüm bunlar Connecticut'ta bir papazın kendi zevki için birkaç kadını baştan çıkararak otoritesini kötüye kullanmasıyla başladı.

kürtaj yasası amerika

Kürtaj, tarih boyunca ayrıştırıcı bir mesele olarak görülmüştür. Modern siyasetin yükselişinden önce din genellikle bir sosyal kontrol aracı olarak kullanılmıştır ve birçok inanç hala kürtajın ciddi bir ahlaki yanlış olduğunu savunmaktadır. Kürtaj eskiden dünyanın pek çok yerinde, özellikle de Batı'da yasa dışıydı, ancak bu durum on dokuzuncu yüzyılda daha fazla insanın dini inançların yönlendirdiği bir yaşamı daha kişisel bir arayışın yönlendirdiği bir yaşam lehine terk etmesiyle değişti.

Connecticut'ta kürtaja neden olan ilaçların satışını suç sayan önemli bir yasa 1821 yılında onaylanmıştı. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde türünün ilk örneği olan bir yasa değil, aynı zamanda tüm dünyada türünün ilk örneği olan bir yasaydı. Tüm bunlar Connecticut'ta bir papazın kendi zevki için birkaç kadını baştan çıkararak otoritesini kötüye kullanmasıyla başladı. 1790'larda Asenath Smith adında bir kadını iğfal etti ve onunla bir ilişki yaşadı. Ammi Rogers, kadınlar hakkındaki sorunlu görüşleri nedeniyle tartışmalı bir Episkopal vaizdi.

Connecticut'ta yaşayan Ammi Rogers adlı bekar bir vaiz, 1818 yılında Asenath Smith'i hamile bıraktığı ve ardından kürtaj ilacı verdiği iddiasıyla cinsel suç işlemekle itham edilmiştir.

ammi rogers
1817'de Rahip Ammi Rogers ölmek üzere olan bir kadının başucuna papaz olarak çağrıldı. Kadının torunu Asenath Smith ile tanıştı ve kısa süre içinde aralarında bir ilişki başladı. Smith hamile olduğunu fark ettiğinde Rogers'a gitti. Rogers, evlenmeden önce hamileliğini sonlandırmasını istedi ve iki başarısız denemeden sonra Smith ölü bir çocuk dünyaya getirecekti. Ardından Rogers kaçtı. Bu görselde Ammi Rogers hatıra kitabını görüyorsunuz. Kaynak: LOC

1821 yılında, Rogers'ın yargılanmasındaki usule ve esasa ilişkin sorunların bir sonucu olarak Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajla ilgili ilk yasayı oluşturdu. Ammi Rogers'ın yargılanması, resmi hukuk sisteminin bireylerin din, cinsellik ve toplum alanlarındaki özgürlüklerini sınırlamak için kullanıldığı bir sürecin başlangıcı oldu. Rogers kararından sonra eyaletler kürtaj konusunda kademeli olarak daha sıkı düzenlemeler getirmiştir. Birçok kürtaj yasası, insanlara kendi yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sağlama ve kürtaj hizmetlerine erişim ve bu hizmetler hakkında bilgi sahibi olarak cinsel özerkliklerini kullanmalarına izin verme arzusuyla tasarlanmış gibi görünmektedir. Sonuç olarak, birçok kürtaj yasası seks, uyuşturucu ve rock'n roll'a karşı duyulan mantıksız korku nedeniyle çıkarılmıştır.

On dokuzuncu yüzyıl boyunca kürtaj ilaçlarının yeterince verilmemesi hamile kadınlarda sağlık komplikasyonlarına ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunları olan bebeklerin doğmasına yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ni kasıp kavuran son yasal tartışmaların bir sonucu olarak, kürtajın yasaklanmasının onaylanmamış kürtaj sayısını ve ilgili ilaçların karaborsa satışını gerçekten azaltıp azaltmayacağı konusunda hararetli tartışmalar yaşanmaktadır.

Connecticut'ın yasasını kabul etmesinin ardından diğer eyaletler de hızla onu takip etti ve 19. Yüzyılın sonuna gelindiğinde 49 eyalet kürtajı düzenleyen bir tür yasaya sahipti, Kentucky ise 1910 yılında yasayı kabul etti. Üstte, 1820'lerde çoğu evde bulunması yüksek ihtimal olan ve hamileliğin erken dönemlerine işaret eden " adet tıkanıklığını " gidermeye yönelik talimatlar içeren "Domestic Medicine" kitabını yazan William Buchan'ın bir gravürü.

Connecticut'ta 1821 yılında çıkarılan yasa sadece eyalet içinde geçerli olduğundan, bu soruya verilecek en bariz cevap çevre eyaletlerden birine gidip kürtaj yaptırmaktı. Şu anda Amerika'da kürtajla ilgili yasal bir tartışma devam ediyor, ancak bu durumda bu yasa kullanılabilir. İlginç bir gerçek de Arizona'nın tüm kürtaj yasağının 121 yıl öncesine dayanan bir mevzuatla yürürlüğe konmuş olmasıdır.

Arizona'nın kürtaj yasağı, eyaletin 1912'de Birliğe kabul edilmesinden on yıldan fazla bir süre öncesine dayanıyor. Yasa, "Howell Kanunu" olarak bilinen ve kişinin hayatını kurtarmak için gerekli olmadığı sürece kürtaj hizmeti verenlerin "iki yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere eyalet hapishanesinde hapisle cezalandırılacağını" belirten daha geniş bir mevzuat bütününün parçası olarak çıkarılmıştır.

18'inci yüzyıldan 21'inci yüzyıla kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan tüm kürtaj yasalarını belirleyen bir diğer önemli yasa da Roe v. Wade, 410 U.S. 113'tür. ABD Yüksek Mahkemesi'nin dönüm noktası niteliğindeki bu kararında Mahkeme, Birleşik Devletler Anayasası'nın kürtaj yaptırma hakkı tanıdığına hükmetmiştir. 22 Ocak 1973'te Birleşik Devletler'deki kadınlar kürtaj hakkına sahip oldular. İlk kürtaj yasası hala tartışmalı olsa da, kişinin kendi bedeni üzerindeki kontrolünü durdurmaya veya sınırlamaya yönelik ilk adımlardan biriydi.

Sonuç olarak; Connecticut 1821 yılında kürtaj yasasını kabul eden ilk eyalet olmuştur