Benedict İsimli Papaların Kafa Karıştırıcı Tarihçesi

İki yüz yıl boyunca hiç kimse X. Benedikt'in Papa olduğundan şüphe duymadı. Ancak X. Benedikt, 13. yüzyılda Papa III. Honorius tarafından papalıktan düşürüldü ve adı hala tanınan papalar arasında yer almıyor.

Yazar Burcu Kara
papa benedeict hasta

İngiliz yayın kuruluşu BBC News'e göre Papa I. Francis, 28 Aralık 2022 tarihinde, halen hayatta olan Papa Emeritus XVI. Benedikt'in (XVI. Benedictus veya 16. Benedict) "son derece hasta" olduğunu ifade etti. Papa Francis, yılın son mesajında cemaatini "Papa Emeritus XVI. Benedikt için özel bir dua yapmaya" çağırdı.

Hayatta iken görevinden ayrılan az sayıdaki papadan biri olan XVI. Benedikt (Papa statüsü ömür boyu geçerlidir), sadece sekiz yıl görev yapmış olmasına rağmen artık Emerit Papa olarak anılmaktadır. Yaşlılığını gerekçe göstererek 2013 yılında 85 yaşındayken görevi bıraktı ve 95 yaşında hala yaşamını sürdürüyor.

Benedict'in unvanı "emeritus" unvanından daha karmaşık. Joseph Ratzinger olarak doğan Benedict, kendisinden önceki yüzlerce papanın izinden giderek adını Papa XVI. Benedikt olarak değiştirdi. Akıl ve mantık onun Benedict ismini kullanan XVI. papa olduğunu ima eder, ancak papalık ve Katolik Kilisesi tarihinin karanlık bir kısmı konuyu belirsiz bırakmıştır.

İlk Papa Benedict

Doğum adı bilinmeyen bir adam 575 yılında papa oldu ve Benedict adıyla hüküm sürmeye başladı; Online Etymology Dictionary bu ismin Latince "kutsanmış" kelimesinden türetildiğini açıklıyor. Kısa bir süre bu görevde kaldı ve bu süre zarfında diğer din adamlarını yüksek mevkilere terfi ettirdi ve o dönemde papalar için alışılageldiği üzere mülk anlaşmaları yaptı. Papa olduğu dönemde Roma, kendisinin etkilerini hafifletmek için hiçbir şey yapmadığı bir istilaya, bir hastalığa ve bir kıtlığa maruz kaldı. 579 yılında Roma kuşatılırken hayatını kaybetti.

Benedict ismi bir yüzyıl sonra yeni bir papa tarafından tekrar kullanılmaya başlanacaktı (daha sonra aziz ilan edildi). Birbirini izleyen hükümdarların (papalar en azından mecazi anlamda hükümdardır) aynı isimle anılması geleneği nedeniyle tarih onu II. Benedikt olarak adlandırmıştır. XVI. Benedikt, Benedikt ismini kullanan en son papa olduğu için, büyük olasılıkla bu ismi kullanan on altıncı papadır. Ancak birinin ölümünden sonra tenzili rütbeye uğradığı ve sayıların belirsizleştiği gerçeği dışında bu doğru.

Papa nasıl seçiliyor?

Yeni papaların seçimi konusu bu hikaye boyunca tekrar gündeme geleceğinden, şimdi süreci gözden geçirmek için iyi bir an gibi görünüyor. Bir papa görevdeyken öldüğünde, tüm kardinaller (Katolik Kilisesi'nin papadan sonraki en yüksek rütbeli üyeleri) yeni bir papa seçmek üzere bir konklav için Roma'ya çağrılır. Konklav, kardinallerin sorunları tartıştığı ve bir aday oyların çoğunluğunu alana kadar yeni bir papa için oylama yaptığı bir toplantıdır. Bir sonraki papanın ilanı daha sonra kamuoyuna duyurulur.

Ancak yüzyıllar önce durum çok farklıydı ve papayı seçme prosedürü tartışmaya çok daha açıktı. (Çok) uzun bir hikayeyi (çok) kısa kesmek gerekirse, iktidardaki aristokratlar da bu eylemde yer almak istiyorlardı ve kimin papa olacağı konusu genellikle kimin daha büyük orduya sahip olduğu kadar basit olabiliyordu. Ne var ki, tarihsel ve dini nüansları atlıyoruz ki, atladıklarımızla ilgili kütüphaneler kurulabilir. X. Benedict'in papalığının papalık seçim sürecinde değişikliklere yol açmasının nedenlerinden biri de reformu güçlü bir şekilde savunmasıydı.

X. Benedict ve Anti-Papalar

Papaların kanonik sayısı çok fazladır. Katolik dogmasına göre, Petrus ilk papaydı, sonra Linus ve Papa I. Francis'e kadar kesintisiz bir sırayla devam etti (buna Apostolik Veraset denir). İsimleri kanonik listede yer alan ve çeşitli zamanlarda gerçek papanın başka biri değil de kendileri olduğu konusunda ısrar eden bir dizi başka kişi daha vardır. EWTN'nin anti-papayı, "yasal olarak seçilmemiş ya da yasal olarak seçilmiş bir Papa görevdeyken ilan edilmemiş bir papa olduğunu iddia eden kişi" olarak tanımladığı gibi, tarih bu kişileri " anti-papalar" olarak etiketlemekte ve bu kişilerin sayısını 30-40 olarak tahmin etmektedir. Aslına bakılırsa, neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca bir tür anti-papalık bile yaşanmıştır; 1378 ve 1417 yılları arasında papa olduğunu iddia eden ve aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin papa olmadığını savunduğu kişiler birbirini izlemiştir.

X. Benedikt'ten önce ya da sonra antipapalar duyulmamış değildi, ancak o bunun başlıca örneğiydi.

Giovanni Mincio (X. Benedict)

Papa X. Benedikt'in ya da bazılarının tercih ettiği şekliyle Anti-Papa'nın saltanatı kısa ve sönük geçti. Nisan 1058'den Ocak 1059'a kadar sadece kısa bir süre görevde kaldı. Saltanatı önemliydi, ama sadece öncesinde ve sonrasında olanlar nedeniyle.

Giovanni Mincio, güçlü bir Romalı ailenin desteğine sahip olduğu için papalık için mükemmel bir adaydı. İyi bir adamdı; zeki, mütevazı ve iffetliydi; harika bir papa olabilirdi. Bunu takip eden bir dizi karmaşık olay sonucunda Ostia Piskoposu onu kutsamaktan vazgeçti. Benedict'in seçilmesi ve takdis edilmesi bu nedenle geçersizdi. O dönemde kilisede görev yapan kardinallerin biri hariç tamamı da bu durumdan memnun değildi ve nihayetinde Mincio'yu görevden alarak Roma'dan ayrıldılar. Mincio'nun görevden alınması ve yargılanmasının ardından, Papa VII. Gregory, geri kalan günlerini geçirmesi için onu bir bakımevine bırakarak merhamet gösterdi. Gregory, X. Benedikt'in kendi gözünde gerçek bir papa olduğu için tam papalık onuruyla gömülmesine izin verdi.

Rütbe indirme ve muğlak matematik

1058-1059 yıllarında Benediktenler ile ilgili olarak bugün hala Vatikan'ın iç işleyişini etkileyen olaylar meydana geldi. Benedict'in halefi II. Nicholas döneminde yasalar, papa için sadece kardinallerin oy kullanabileceği şekilde değiştirildi. Bu düzenleme şu anda bile yürürlükte.

İki yüz yıl boyunca hiç kimse X. Benedikt'in Papa olduğundan şüphe duymadı. Ancak X. Benedikt, 13. yüzyılda Papa III. Honorius tarafından papalıktan düşürüldü ve adı hala tanınan papalar arasında yer almıyor. Ne yazık ki, listeden çıkarıldıktan sonra, Benedict adını benimseyen bir sonraki papa artık boşta olan X. Benedict'i seçmedi; bunun yerine XI. Benedict'i, ardından XII. Benedict'i seçti ve bu böyle devam etti. Joseph Ratzinger'in Papa XVI. Benedikt olduğu tarihe kadar toplam 16 kişi Papa Benedikt unvanını kullanmıştır; ancak bunlardan sadece 15'i, en azından kilisenin teolojik otoritelerinin gözünde, meşru papalardır. Başka bir deyişle, Papa XVI. Benedict, Benedict adını taşıyan 15. (otantik) papadır. Eğer I. Francis'ten sonraki papa da Benedict adını alırsa, XVI. Papa Benedict olacak ama sanki 17. Papaymış gibi XVII.. Benedict olarak bilinecektir. Zira geçmiş nadiren açık ve nettir.