Crécy Muharebesi: Yüz Yıl Savaşları Başlıyor

Crécy Muharebesi, Yüz Yıl Savaşları sırasında İngiltere Krallığı ile Fransa Krallığı arasında gerçekleşen önemli bir askeri çatışmadır. Savaş 26 Ağustos 1346'da Kuzey Fransa'da Crécy-en-Ponthieu yakınlarında meydana gelmiştir.

Yazar Burcu Kara
Crécy Muharebesi

1346'da İngiltere Kralı III. Edward, toprak kazanmak ve Flandre kontluğu üzerindeki etkisini pekiştirmek için Fransa'ya doğru yola çıktı. Kral VI .Philippe liderliğindeki Fransız ordusuna karşı Crécy-en-Ponthieu'de savaştı. Muharebe kısa sürede İngilizlerin lehine döndü. Fransız süvarileri düzensiz bir şekilde saldırıyordu ve İngiliz uzun yaylıları özellikle etkili olduklarını kanıtlamıştı. Crécy Muharebesi Yüz Yıl Savaşları'nın başlangıcında yaşandı. Fransa'da derin bir krize yol açtı ve birçok soylunun yitirilmesine neden oldu.

Crécy Muharebesi'nin Nedeni

Edward III of England
III. Edward.

Crécy Muharebesi, Fransa ve İngiltere krallıklarını birkaç on yıl boyunca karşı karşıya getiren Yüz Yıl Savaşları'nın arka planında gerçekleşti. Savaşın kökenleri 14. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Fransa ve İngiltere çeşitli topraklar ve denizcilik hakları konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Guyenne Dükalığı'nın kontrolü konusunda Fransız Capetler ve Plantagenetler arasında gerilim yüksekti. 

Çatışma aslında İngilizlerin Fransız tahtının varisi olma iddiaları nedeniyle başladı. Kral Adil IV. Philippe'in son oğlu IV. Charles'ın ölümünden sonra gerçek bir meseleye dönüşmüştü. 

Doğrudan bir erkek varis olmadığı için iktidar, son Fransız kralının kızının yeğeni olan Valoislı VI. Philippe'e kalmıştı. Ancak bu kız İngiltere Kralı II. Edward ile evlendi ve ona gelecekteki III. Edward adında bir oğul doğurdu. Edward babasının yerine geçtiğinde Fransa tahtında hak iddia ederek VI. Philippe'e meydan okudu. Böylece İngilizler ve Valoislar arasında uzun süren bir çatışma başladı.

Crécy Muharebesi'nde söz konusu olan, Manş Denizi yakınlarındaki Fransız topraklarının kontrolüydü. III. Edward, İngiltere'nin ekonomik çıkarlarını ve Flandre ile ticari ilişkilerini korumak için birlikleriyle birlikte karaya çıktı. Paris'e saldırmaktan kaçındı, ancak Fransız kralı süvarileriyle onun yolunu kesmeye gelmişti. Ağustos 1346'da Crécy-en-Ponthieu'da bir muharebe meydana geldi. Bu, Yüz Yıl Savaşları'nın ilk büyük muharebesiydi ve İngilizler için büyük bir zaferdi.

Crécy Muharebesi Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşti?

Crécy Muharebesi, Yüz Yıl Savaşları'nın ilk büyük muharebesiydi. İngiltere Kralı III. Edward, Normandiya ve Bretanya'ya askeri bir sefer düzenlemişti. Hedefi Manş Denizi boyunca bölgesel güç elde etmekti. Özellikle İngiliz yününün ilk alıcısı olan Flandre kontluğu ile İngiltere'nin deniz ticaretini geliştirmekti. Fazla direnişle karşılaşmadı ve Kuzey'i yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak Fransa Kralı VI. Philippe'in birlikleriyle karşı karşıya geldi.

İki ordu arasındaki muharebe 26 Ağustos 1346'da Crécy-en-Ponthieu'de (Somme) gerçekleşti. Disiplinsiz ve dikkafalı Fransız süvarileri kendilerini İngiliz piyadelerine karşı açık araziye attılar. Elbette İngiliz okçularının etkinliği karşısında büyük zarar gördüler. Fransızlar katledildi ve kral canını kurtarmak için kaçtı.

Crécy Muharebesi'nin Oluşumu

İngiltere Kralı III. Edward, 12 Temmuz 1346'da Fransa'nın Cotentin bölgesine çıkarma yaptı. Binlerce kişilik ordusuyla birçok bölgeyi ele geçirdi. Normandiya'daki İngilizler çok az direnişle karşılaştı. III. Edward daha sonra Flaman müttefiklerine katılmak için kuzeye doğru ilerlemeye başladı. 

Önce Seine ve Somme nehirlerinin yarattığı engelleri aşmak zorunda kaldı. Saldırısına devam etti ve VI. Philippe'in birliklerinden kaçarak Seine nehrini geçmeyi başardı. Somme'daki çatışmalar şiddetlendi ve İngiltere Kralı Fransız ordusuyla kaçınılmaz bir çarpışmanın yaklaştığını gördü.

III. Edward 25 Ağustos'ta Picardy'deki Crécy-en-Ponthieu platosunun tepelerine yerleşti. Baronlarını araziyi incelemeleri için gönderdi ve Crécy'ye yerleşmeye karar verdi. Böyle yaparak savaş alanını seçme avantajını elde etti. Ayrıca ordusunun hazırlıklarını da organize edebilirdi. 

Bu sırada VI. Philippe İngilizlere doğru yola çıktı. Fransız ordusu bütün gün yürüdüğü için yorgun düşme riski taşıdığından, mola verilmesini emretti. Ancak orduda, özellikle de süvariler arasında disiplinsizlik hüküm sürüyordu. Emirler yerine getirilmedi ve askerler at sürmeye devam etti. Gece karanlığında Crécy'ye vardılar. Fransız ordularının yeniden toparlanması kaos içinde gerçekleşti. Askerler bitkin düşmüştü ve düzensizlik hüküm sürüyordu. Buna karşılık İngiliz ordusu dinlenmiş ve savaşa hazırdı. Birkaç bin süvari ve piyadeden oluşan orduya rağmen, savaş başından beri Fransızlar için dezavantajlı görünüyordu.

Fransızlar Crécy Muharebesi'ni Neden Kaybetti?

İngiliz uzun yayları tarafından zırhı delmek için kullanılan bodkin uçlu ok ucunun modern bir replikası.
İngiliz uzun yayları tarafından zırhı delmek için kullanılan bodkin uçlu ok ucunun modern bir replikası.

Crécy Muharebesi'nde İngilizler galip geldi. Ceneviz arbaletler İngiliz okçularından daha fazla zarar gördüler. Çünkü silahlarının etkisi, atış tellerini ıslatan yağmur nedeniyle azalmıştı. İngiliz okçular, kenevir ipinden yapılmış çok uzun geleneksel Gal yaylarıyla daha iyiydiler. Daha rustik olan bu ip türü neme maruz kaldığında daha da güçleniyordu. Yorgun ve zor durumda olan Cenevizliler geri çekildi.

VI. Philippe onların hain olduğuna inanarak süvarilerine onları öldürmelerini emretti. Ardından Fransız süvarileri İngilizlere saldırdı, ancak tuzaklarla ve okçuların ölümcül oklarıyla karşılaştılar. Fransız süvarilerinin saldırıları 15 kadar hücuma rağmen kaotik ve etkisizdi. Atlar ve biniciler yerde yatıyordu. Bir mermiyle yaralanan VI. Philippe savaş alanını terk edip kaçmaya karar verdi.

Crécy Muharebesi'nde Çarpışanlar Kimlerdi?

english longbowman Crécy uzun yay
Crécy Muharebesi'ni simgeleyen bir tabelada tasvir edilen Longbowman (Uzun yaylı okçu). Görsel: Peter Lucas.

İngiltere Kralı III. Edward'ın yaklaşık 10.000 askerden oluşan bir ordusu vardı. İngiliz ordusu üç tabura ayrılmıştı. İlk ikisi, Kara Prens (III. Edward'ın en büyük oğlu) ile Arundel ve Northampton Kontları tarafından komuta edilen ön tarafta konumlandırılmıştı. Fransız atlılarının kazığa çakılması için kazıklar dikilmişti. 

Kral üçüncü taburun başındaydı. Askerlerin çoğu iyi eğitimli okçulardı. Fransız tarafında sayılar daha yüksekti ve 25.000 ile 50.000 arasında askerden oluşan bir ordu vardı. Kaynaklar, savaşa katılan kuvvetler konusunda farklılık göstermektedir. VI. Philippe, İngiliz okçularına karşı koymak için ön tarafa yerleştirilen Cenevizli arbaletçilerin gücüne güvenmiştir. İki sıra süvari ve ordunun geri kalanı arkada düzensiz bir şekilde konumlandırılmıştı.

Crécy Muharebesi Sırasında Kaç Kişi Öldü?

Ölü sayısı Fransız tarafında yaklaşık 4.000, İngiliz tarafında ise sadece birkaç yüz olabilir. Fransız soylularından birçok şövalye savaş sırasında öldü ve Fransa Kralı yaralandı. Toplam 1,542 şövalye öldü. Tüm bunlar, Fransız süvarilerinin taktiksel zayıflığını ve yenilginin ardından yoğun bir krize girdiklerini göstermektedir.

Crécy Muharebesi sırasında öldürülen ünlü soylular arasında Bohemya Kralı ve Lüksemburg Kontu I. John da vardı. Kralın kardeşi Alençon Dükü de bir şövalye hücumu sırasında ölmüştür. Savaşta 2.300 Cenevizli ölmüş, yaylı oklarının İngiliz uzun yaylı okçularına karşı koyamadığı ortaya çıkmıştır. Crécy Muharebesi sırasında ölen Fransız piyadelerinin sayısı bilinmemektedir. Bu tarihi yenilginin haberi Fransa'da hızla yayılırken, seçkin bir ordu birliği olarak kabul edilen Fransız süvarilerinin katledilmesi Fransız ordusuna ciddi bir darbe vurdu.

Crécy Muharebesi'nin Sonuçları Neler Oldu?

Crécy Muharebesi'nin Fransızlar üzerinde derin bir etkisi oldu, çünkü şövalyelik ortadan kalkmıştı. Fransız soyluları başarısız olmuş ve kraliyet zayıf bir konumda kalmıştı. Tüm feodal sistem sorgulanmaya başlandı. Şövalyeliğin zayıflığı ve disiplinsizliği eleştiri konusu oldu. Devletin çıkarları lordların kişisel arzularına üstün gelmemişti. VI. Philippe artık III. Edward'a karşı çıkarak ordusunu riske atmıyordu. O da askeri harekatına devam edebildi ve çok az direnişle karşılaştı.

Crécy'de kazandığı zaferden cesaret alan III. Edward Calais'ye doğru yola çıktı. Çatışmalar beklenenden daha çetin geçti. İngiltere Kralı'nın Calais'yi kazanması ve alması 11 ay sürdü. Calais kuşatmaları sırasında İngiltere'deki vaziyet tehlikeli bir hal alır. İskoçya Kralı II. David (Dauíd), İskoçya, Fransa ve Norveç krallıkları arasındaki eski bir ittifak olan Auld İttifakı'nın şartları uyarınca İngiltere'yi kuzeyden işgal eder. İşgal, İngiliz direnişi karşısında yenilgiye uğrar.

VI. Philippe, Calais'nin işgalinden sonra gözden düşer ve iktidarı II. Jean (İyi John) olarak bilinen Normandiya Dükü oğlu Jean'e bırakır. VI. Philippe 22 Ağustos 1350'de öldü ve Yüz Yıl Savaşları onlarca yıl sürdü; çatışmaya hakim olan İngilizler, Jeanne d'Arc (Joan of Arc)'ın ortaya çıkmasıyla birkaç büyük aksilikle karşılaştı. Savaş 1453'te Castillon Muharebesi'nde, topraklarını geri kazanan Fransızların zaferiyle sona erdi.