I. Richard, Aslan Yürekli Richard Adını Nasıl Aldı?

Richard, savaştaki inanılmaz cesareti ve yiğitliği nedeniyle "Aslan Yürekli" lakabını kazanmıştır. Savaş alanındaki korkusuzluğu ve savaş becerisi geniş çapta kabul görmüştür.

Daha çok Aslan Yürekli Richard olarak bilinen İngiltere Kralı I. Richard, Orta Çağ tarihinin en ünlü krallarından biridir. 1189'dan 1199'a kadar hüküm sürmüş, ancak zamanının çoğunu ya Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Kutsal Topraklarda savaşarak ya da rakibi Kral Philip Augustus'a karşı Fransız topraklarını savunarak geçirmiştir. Peki ona neden "Cœur de Lion" (Aslan Yürekli) deniyor? Cesaret, güç ve asalet ifade eden bu ismin kökeni nedir?

İlk Teori

Aslan Yürekli Richard'ın adının kökenine ilişkin teorik hipotezler vardır. Bunlardan ilki, bu ismin ona savaştaki cesaretine ve yiğitliğine hayran olan çağdaşları tarafından verildiği yönündedir. Richard olağanüstü dövüş becerileri ve olağanüstü kahramanlıklarıyla ünlüydü. Örneğin, zaptedilemez gibi görünen Taillebourg Kalesi'ni 1179 yılında 22 yaşındayken ele geçirdi. Ayrıca Haçlı Seferi sırasında Müslümanlara karşı, özellikle Akka, Arsuf ve Yafa'da birçok zafer elde etti. Hatta ünlü Sarazen lideri Selahaddin'le bir düelloya bile girişmiş ve ikisi de galip gelememiştir. Bu nedenle "Aslan Yürek" adı Richard'ın savaş meydanında bir aslan gibi davranarak askeri cesaretini göstermesinden kaynaklanıyor olabilir.

İkinci Teori

İkinci teori ise "Aslan Yürek" isminin Richard'ın çıplak elleriyle bir aslanın kalbini söktüğünü iddia eden bir efsaneden kaynaklandığını öne sürmektedir. Hovedenli tarihçi Roger'a göre bu efsane Richard'ın Filistin'de avlanırken bir aslanın saldırısına uğradığını iddia etmektedir. İddiaya göre aslanı çenesinden yakalamış ve yere atmadan önce kalbini sökmüştür. İnanılmaz gibi görünen bu hikâye, hiçbir şeyden korkmayan Richard'ın gücünü ve vahşiliğini gösteren bir metafor olabilir.

Üçüncü Teori

Plantagenet hanedanının sembolü

Üçüncü teori ise "Aslan Yürek" ismini hanedanlık armalarına, özellikle de arma sanatına bağlamaktadır. Richard kalkanının üzerinde üç passant lions gules, yani profilden yürüyen üç kırmızı aslan taşıyordu. Bu aslanlar Richard'ın mensup olduğu Plantagenet hanedanının sembolüydü. Bu aslanlar dedesi İngiltere Kralı I. Henry (Henry Beauclerc) tarafından babası Fatih William'dan miras olarak alınmıştı. Bu nedenle "Aslan Yürek" ismi, Richard'ın İngiltere Kralı olarak soyunu gururla sergileyen armasına bir gönderme olabilir.

Richard'ın mirası öncelikle, özellikle Üçüncü Haçlı Seferi sırasındaki askeri başarılarına ve şövalye imajına odaklanmaktadır. Zamanının en büyük Orta Çağ hükümdarlarından ve savaşçılarından biri olarak hatırlanmaktadır.