Orta Çağ'da İnsanlar Ortalama 35 Yaşına Kadar mı Yaşadı?

Orta Çağ'da 20 yaşında saçlarınız ağarmaya başlamazdı. Orta Çağ'da olgunluğa erişen bir kişi 35 yaşının çok ötesinde yaşayabilirdi.

orta çağ yaşam

Tekrar tekrar anlatılan yaygın bir söz ya da masaldır: "Orta Çağ'da insanlar genç ölürdü" Ya da başka bir deyişle: "Orta Çağ'da 40 yaşında yaşlı bir adam olurdunuz" Bir Orta Çağ insanının ortalama yaşam süresi, hem popüler hem de akademik eserlerin yanı sıra Orta Çağ yaşamına ilişkin okul kitapları ve pedagojik materyallerde de sık sık dile getirilir. Erkekler için 33 ila 50 yıl, kadınlar içinse 25 ila 40 yıl arası bir süre genellikle Orta Çağ insanlarının ortalama yaşam süresi olarak gösterilir; ancak eldeki verilerin üstünkörü bir incelemesinden de anlaşılacağı üzere bu aralık büyük farklılıklar gösterebilir.

Bu rakamların nasıl derlendiğinin yanı sıra erken, yüksek ya da geç Orta Çağ için, belirli bir yer için ya da belirli bir sosyoekonomik grup için geçerli olup olmadığı da belirsizdir.

Orta Çağ'da İnsanlar Ne Kadar Yaşıyordu?

Orta Çağ'da keşişler ve rahibeler çok daha uzun bir yaşam beklentisine sahipti. Bir bira mahzeninde Ortaçağ keşişleri, Joseph Haier (1873).
Orta Çağ'da keşişler ve rahibeler çok daha uzun bir yaşam beklentisine sahipti. Bir bira mahzeninde Orta Çağ keşişleri, Joseph Haier (1873). Görsel: Wikimedia.

"Orta Çağ" artık insanların hayatlarının kısa ve zor olduğu, hastalık ve pislikle dolu, yabancı bir kilise ve hükümdar tarafından yönetildiği "modernlikten önceki karanlık, geri kalmış, hijyenik olmayan, aydınlanmamış dönem" olarak yorumlanıyor. Ancak bu klişe birçok kez çürütülmüştür. Orta Çağ'daki ortalama yaşam süresi hakkında kesin olarak ne söyleyebiliriz?

Elbette 20 yaşında aniden saçlarınız ağarmaya başlamıyordu. Olgunluğa erişen bir kişi Orta Çağ'da 35 yaşından sonra uzun bir süre yaşamayı bekleyebilirdi.

15. yüzyılda Fransız piyadelerinin ortalama yaşı 32'ydi ve yüzde 51'i 31 veya daha büyüktü. Her zamanki gibi, Orta Çağ'da yoksulların ve işçi sınıfının yaşamları hakkında çok az şey biliyoruz. Doğum ve ölüm tarihlerinin yanı sıra kaç çocuk doğurdukları da bilinmiyor. İnsanların Orta Çağ'daki yaşamlarına dair bilgiler ancak şans eseri toprak ağalarının kayıtlarında, kroniklerde ve diğer yazılı kaynaklarda ortaya çıkar.

Ancak ünlü isimler bu normun bir istisnasıdır. Oldukça rastgele bir örnek vermek gerekirse, Şarlman 66 ya da 67 yaşına kadar yaşamışken, biyografisini yazan Einhard yaklaşık 70 yaşına kadar yaşamıştır. Flaman şair Jacob van Maerlant yaklaşık 60 yıl yaşamıştır.

Kutsal Roma İmparatorluğu piskoposu ve bilgin Albertus Magnus'un 80, azize Hildegard von Bingen'in 81, yazar Christine de Pizan'ın en az 65, Akitanya Düşesi Eleanor'un muhtemelen 82 yaşında ve Nürnbergli usta inşaatçı Endres Tucher'in 84. doğum gününden kısa bir süre sonra öldüğü tahmin edilmektedir.

Öte yandan, ünlü kişilerin çocuklarının ergenlik ya da gençlik dönemlerinde, genç yaşta öldükleri durumları saymak da mümkündür. Peki, bu rakamlar ne anlama geliyor? Orta Çağ'da insanlar gerçekten genç yaşta mı ölüyordu yoksa ortalama 35 yaşına kadar mı yaşıyordu?

13'üncü Yüzyıldan 18'inci Yüzyıla Yaşam Beklentisi

Avustralyalı matematiksel istatistikçi Henry Oliver Lancaster, 1200'den 1745'e kadar İngiliz aristokratlarının yaşam sürelerini inceledi. Yaşlılıktan ya da hastalıktan ölen kişilerin ortalama yaşam sürelerini, şiddet, kaza ya da zehir nedeniyle ölenleri dışarıda bırakarak belirledi.

15. yüzyılda 21 yaşında olan bir kişinin ortalama yaşam süresi en az 69 yıldı. Yaşları 16 ile 60 arasında değişen vatandaşlar milis kuvvetlerinde görev alabiliyordu, yani bu yaşa kadar olan tüm yetişkinlerin fiziksel ve zihinsel olarak askerlik hizmetine katılabilecekleri kabul ediliyordu.

Henry Lancaster, farklı zaman dilimlerinde insanların ne kadar uzun yaşadığını karşılaştırıyor:

1200-1300: 43 yıl; 1300-1400: 24,5 yıl; 1400-1500: 48 yıl; 1500-1550: 50 yıl; 1550-1600: 47 yıl; 1600-1650: 43 yıl; 1650-1700: 41,5 yıl; 1700-1745: 43 yıl.

Orta Çağ'da Yaşam Süresini Etkileyen Faktörler

Rita Greer'in Londra'daki 1665 Büyük Vebasını tasvir eden tablosu.
Rita Greer'in 1665 yılındaki Büyük Londra Vebasını tasvir eden tablosu. Görsel: FAL.

Orta Çağ boyunca ölümlerin çoğu üç yaş grubunda meydana gelmiştir: Küçük çocuklar (0-5) çocukluk hastalıklarından; genç yetişkinler savaş veya doğumdan; ve İncil'in 70 yıllık yaşam süresine göre yaşlı sayılan bir yaşa kadar yaşayan yaşlılar (60+). Orta Çağ'da 25 yaşına kadar yaşayanlar yaşlı sayılmazdı, ancak en öngörülemeyen faktörlerden etkilenen bir gruptu: Savaş ve doğum ölümleri.

Diğer premodern uluslarla ortak olarak, Orta Çağ insanları çok az tıbbi uzmanlığa ve genel olarak yüksek bir ölüm oranına sahipti. Ergenlik döneminde, yaşla birlikte artmaya devam etmesine rağmen, yaşam beklentisi cinsiyetler arasında farklılık göstermeye başladı.

Erkek çocuklar 15 ve 16 yaşlarına ulaştığında ortalama yaşam süresi 60 ila 80 yıl olarak tahmin ediliyordu. Ancak anneler (özellikle de kız anneler) doğum sırasında zorluklarla karşılaşma riski altındaydı. Geleceğin Kralı I. Edward, III. Henri (1207-1272) ve 16 yaşındaki gelini Eleanor'dan dünyaya geldi.

Doğal felaketler ve Kara Ölüm gibi hastalıklar Orta Çağ insanlarının ortalama yaşam süresini önemli ölçüde azaltmıştır, ancak Venedik Doge'u Enrico Dandolo (1107-1205) gibi bazı kişiler 90 yaşına kadar yaşamış ve Venedik donanmasına komuta etmiştir.

Orta Çağ'da bir kişinin yaşam süresi; çevresi, genetiği, beslenme şekli, sağlığı, tıbbi bakıma erişimi ve sosyoekonomik durumu (tıpkı bugün olduğu gibi) gibi çeşitli faktörlere bağlıydı.

Nürnberg Şehir Kütüphanesi arşivlerine göre, taş ustası olan bir Orta Çağ vatandaşı, 68 yaşından 1595'teki ölümüne kadar Orta Avrupa'da yaşamıştır.

Örneğin Orta Çağ keşişleri ve rahibeleri, ağır fiziksel işler için toprak ağalarına bel bağlamadıklarından, genel nüfustan çok daha yüksek yaşam beklentisi istatistiklerine sahipti. Dolayısıyla, diğer vatandaşlardan çok daha uzun yaşayabiliyorlardı.

Orta Çağ'da Yaşam Süresi Tahminlerinin Kısa Olmasının Nedenleri

Gerçek şu ki, Orta Çağ'daki ortalama yaşam süresi aslında nüfusun büyük bir kısmının gerçek ölüm yaşı, beklenen veya ulaşılabilir yaş ya da ortalama yaşın dağılımı hakkında çok az şey söylemektedir.

Orta Çağ'da çocuk ölüm oranları oldukça yüksek olduğundan, genel yaşam beklentisi ortalamasını aşağı çekmiştir. 

Bu durum istatistik gerektirmektedir, ancak veri eksikliği nedeniyle doğru istatistikler üretilememektedir. Prensip olarak, ortaçağdaki bireylerin çoğu, ortalama yaşam süresinin bu olduğu göz önünde bulundurulduğunda (birkaç yıl aşağı yukarı) 40 yaşında hayata veda edebilirdi. Ancak gerçekte çok daha geniş bir varyasyon söz konusudur. Birçok Orta Çağ çocuğu hastalık, yetersiz beslenme, kazalar ve diğer nedenlerden dolayı bebekken ölürken, azımsanmayacak bir kısmı da bu dönemde olgun bir yaşa kadar yaşamıştır.

Çoğunlukla hastalıklara veya tıbbi bilgi ve tedavi eksikliğine, yanlış veya yetersiz beslenmeye, kötü temizliğe, doğum sorunlarına ve ani bebek ölümü sendromuna atfedilebilecek yüksek bebek ölüm oranı, Orta Çağ için bu kısa ömür istatistiklerinin oluşturulmasında kilit bir faktördü.

Tahminlere göre, Orta Çağ döneminde çocukların yüzde 40 kadarı ergenliğe ulaşmadan, yüzde 10 ila 20 kadarı da ilk bir yıl içinde ölüyordu.

Bununla birlikte, Orta Çağ'da bir kişi gençliğini zarar görmeden atlattıysa, 50, 60 ve hatta daha ileri yaşlara kadar yaşama şansı hiç de fena sayılmazdı. Ancak şiddet, savaş, hastalık, açlık ve kazalar gibi nedenlerle insan güvenliğine yönelik tehditler devam ediyordu.

Orta Çağ kadınları çok sayıda çocuk sahibi olmanın getirdiği ek stresle, erkekler ise yorucu el işçiliğinin riskleriyle baş etmek zorundaydı ve her ikisi de modern zamanlara göre yaşam sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilirdi. Günümüzde sigara, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet, yaşam süremiz üzerinde ya çok az etkisi olan ya da hiç etkisi olmayan birçok çağdaş risk faktöründen yalnızca birkaçıdır.

Orta Çağ'da Bir Kişi Ne Zaman Yaşlı Sayılırdı?

Orta Çağ'da emeklilik yaşına ya da daha ileri bir yaşa kadar yaşayan insanlar nadir değildi. Zaman dilimine ve tarihçiye bağlı olarak, Orta Çağ yaşamının evreleri çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Ancak genel olarak bir kişi 21 ila 40 yaşları arasında yetişkin (adultus), 41 ila 60 yaşları arasında "olgun" (maturus), 61 yaş ve sonrasında ise yaşlı (senectus) olarak kabul edilirdi.

Dolayısıyla, yaşlılık ve genç yaş algısı Orta Çağ'da bugünküne oldukça benzerdi.

Orta Çağ boyunca birçok genç genellikle savaşta ön saflarda yer alırdı ve 25 yaş, tipik olarak bir ailesi ve sorumlulukları olan olgun bir yetişkin olarak kabul edilirdi. Fatih William'ın 30'lu yaşlarının sonunda İngiltere'yi işgal etmesi o zamanlar için sürpriz değildi.

Hastalıktan ölüm gibi durumları hesaba katmadığı için ortalama yaşam süresi yanıltıcı olabilir. Daha uzun bir yaşam beklentisi olan 60 yıl, daha fazla yaşlı bireyin yanı sıra 5 yaşın üzerinde yaşayan daha fazla çocuğu da içermektedir.

Gereken uzun çıraklık ve kalfalık süreleri nedeniyle, çok az şehirli zanaatkâr 30 ya da 40 yaşından önce usta unvanını kazanabilir ve kendi atölyesini açabilirdi. Geleneksel olarak 40 yaş ve üzeri, beraberinde getirdiği "olgunluk" nedeniyle kamu görevlerine ciddi bir şekilde kabul edilmenin sınırı olarak görülüyordu.

Bununla birlikte, istisnalar kaideyi bozmaz, zira genellikle sadece "layık" görülenlere herhangi bir görev verilirdi.

Dolayısıyla, Orta Çağ'da, çalışkan bir çiftçi, zanaatkâr ya da gündelikçi aksini düşünse bile, 40 yaşındaki insanlar "yaşlı" sayılmazdı.

Kaynak: Did People Live to an Average Age of 35 in the Middle Ages?