Kongo Krallığı: Afrika'nın Büyük Katolik Devleti

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Orta Afrika'daki Kongo Krallığı kendine özgü bir kültürel zenginlik ortaya koymuştur. Aynı zamanda Avrupalı yorumcular arasında da olağanüstü bir tesire yol açtı.

İdol Evini Yakan Katolik Rahip, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar.
İdol Evini Yakan Katolik Rahip, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar.

Şu anda Sahraaltı Afrika'da her ikisi de "Kongo" adını kullanan iki bağımsız devlet var. Her biri adını Afrika'nın kalbini Atlantik'e bağlayan su yolundan alıyor. Güneydeki bir ülke olan Angola ise bulmacanın çözmeye çalışacağımız bir diğer parçası.

Bu bölgeler nerede benzerlik gösteriyor? Cevap tarihi Kongo Krallığı. Bu güçlü ulus 500 yılı aşkın bir süre boyunca batı-orta Afrika'nın Atlantik bölgesini yönetti. Küresel kalkınma üzerindeki etkisini küçümsemek çok adaletsiz olur. Ne de olsa Amerika kıtasına köle olarak getirilen Afrikalıların büyük çoğunluğu bu bölgeden gelmiştir. Bölgenin dini geçmişi de bir o kadar önemlidir. Geleneksel kabile uygulamaları ve Roma Katolikliği Kongo'da tek bir sentezde buluşmuştur. Kraliyet ve sanat fikirlerinin her ikisi de bu kültürlerin harmanlanmasıyla şekillenecekti.

Kongo Krallığı Afrika'nın En İyi Dokümante Edilmiş Yönetimlerinden Biri

Kongolu Mvemba a Nzinga (Kongolu I. Afonso).
Kongolu Mvemba a Nzinga (Kongolu I. Afonso).

Sahra-altı Afrika'ya ilişkin pek çok akademik tartışma, bölgenin yazılı belge yokluğuna odaklanır. Sömürge öncesi Afrika kültürlerinin çoğunun tarihlerini yazmadıkları, bunun yerine hikayeleri sözlü olarak aktardıkları doğrudur. Fakat Kongo Krallığı, Afrika'nın genel olarak bir tarih boşluğu olduğu görüşüne şüpheyle yaklaşıyor.

Özellikle Portekizli ve İtalyan misyonerler günümüze ulaşan belgelerin büyük bir kısmını yazmışlardır. Krallığın geçmişini (muhbirleri tarafından anlatıldığı şekliyle), kraliyet aile ağaçlarını, dini ve toplumsal normları ve gelenekleri yazdılar. Bu belgeler, dönemin kaçınılmaz Avrupalı önyargılarına rağmen Kongo Krallığı'nın tarihini bir araya getirmeye çalışan akademisyenler için çok önemlidir.

Ne yazık ki Kongo sakinleri tarafından kaleme alınan belgelerin çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Önemli olan bunu başarmış olmalarıdır. Krallığın en büyük hükümdarlarından biri olan I. Afonso (1509-1543 yılları arasında hüküm sürmüştür) Portekiz'deki mevkidaşlarına iki düzine kadar mektup göndermiştir. Portekizli misyonerler tarafından yetiştirilmiş olan Afonso, iç savaşlar ve veraset tartışmalarından dini gelişmelere kadar olayları kaydetmiştir. Bazı mektuplarında, Portekizlilerin kendi topraklarından köle taleplerinin artmasından duyduğu öfkeyi dile getirmiştir. Ancak sonuçta Afonso topraklarındaki köle ticaretine son vermedi.

Kongo ve Avrupa 1483 Gibi Erken Bir Tarihte Birbirine Bağlandı 

Kongo'lu Manikongo I. João, diğer adıyla Nzinga a Nkuwu veya Nkuwu Nzinga.
Kongo'lu Manikongo I. João, diğer adıyla Nzinga a Nkuwu veya Nkuwu Nzinga.

Aslında Avrupalılar Kongo Krallığı ile ilk kez Kristof Kolomb Karayiplere gelmeden yaklaşık on yıl önce temas kurdular. Portekizli denizci Diogo Cao, ülkesinin dünya çapında ticaret bağları geliştirme girişimlerinin bir parçası olarak 1483 civarında Kongo Nehri'nin ağzına ulaştı. Kısa bir süre sonra Katolik vaizler Orta Afrika'ya taşındı. Birçok Kongo kralı 1491 yılına kadar Hristiyanlığı kabul etmişti. O sırada kral (mvemba kongo) olan Nzinga-a-Nkuwu da oradaydı. I. João Portekizli denginin adını aldı ama dindar bir Hristiyan değildi.

Ayin Düzenleyen Kapuçin Misyoneri, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar
Ayin Düzenleyen Kapuçin Misyoneri, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar

Kral I. Afonso bu uygulamaya son verdi ve sonraki hükümdarlar da Kongo'da Katolikliği yaymak için çok çalıştı. Pek çok Avrupalı Kongo Krallığı'nı putperest bir bölgede Katolikliğin bir adası olarak gördü.

Kongo ve Portekiz arasında gergin ilişkiler vardı. Portekizliler büyüyen küresel imparatorluklarını (Portekiz İmparatorluğu) desteklemek için Kongo topraklarını ve kaynaklarını istiyorlardı. 17. yüzyıl boyunca iki krallık bölgenin kontrolü için birbirlerine karşı çok sayıda savaş verdi. Kongo ve Portekiz arasındaki gerilimin önemli bir kaynağı da dünya çapındaki köle trafiğiydi. Köle tüccarları, Krallığın varlığı süresince Orta Afrika'da milyonlarca insanı sömürdü.

Kongo Krallığı'nda Din Katoliklik ve Yerel İnançları Birleştirdi

Brooklyn Müzesi koleksiyonundan Nkisi figürü
Brooklyn Müzesi koleksiyonundan Nkisi figürü.

Portekizliler gelmeden önce Kongo Krallığı halkı Katoliklikten tamamen farklı görünen dinleri uyguluyordu. Minkisi (sing. Nkisi), ruhani uygulayıcılar (nganga olarak adlandırılır) tarafından ölülerin ruhlarını barındırmak ve yönlendirmek için kullanılan oyma ahşap figürlerdir. 20. yüzyıla kadar Avrupalı gözlemciler minkileri tanımlamak için genellikle aşağılayıcı "idoller" veya "fetişler" kelimelerini kullanmışlardır, ancak bu etiketler nesnelerin gerçek doğasının hakkını vermemektedir.

Köy Muhtarı Tarafından Ağırlanan Katolik Misyoner, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar.
Köy Muhtarı Tarafından Ağırlanan Katolik Misyoner, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar, Kaynak: Slavery Images.

Katoliklikte olduğu gibi Kongol inancında da tek bir Tanrı vardı. Nzambi a Mpungu ise Hristiyan ilahıyla aynı şey değildi. Her iki varlık da kendi kozmolojilerini yaratmış olsa da, Nzambi a Mpungu nispeten daha kişilik dışı bir tanrıydı. Kongoluların yaratılışından sonra kendi içine çekilmiş ve evrenin işleyişini akışına bırakmıştı. Kongo halkı aile atalarına ve küçük ruhlara daha fazla değer verirdi. Nganga'nın dost ya da düşman olabilen bu varlıklarla özel bir bağı olduğu düşünülürdü. Katolik öncesi Kongo'da din daha çok dünyevi çıkarlara önem verse de ölüm sonrası hayat daima önemini sürdürmüştür.

Padualı Aziz Anthony'li haç.
Padualı Aziz Anthony'li haç.

Kongo Kralları tarafından Katolikliğin benimsenmesi dini metinlerin çevirisi ile kolaylaştırılmıştır. Temel Hristiyan fikirleri Portekizli ve İtalyan vaizler tarafından Kongo diline çevrilmiştir. Önemli kavramsal farklılıklara rağmen, Nzambi a Mpungu bazen Hristiyan tanrısını kastedecek şekilde kullanılmıştır. Misyonerler ayrıca nkisi'yi "kutsal (holy)" olarak tercüme etmişlerdir. Kongo halkı arasında Katolikliğin yayılmasına, ne kadar dolambaçlı ya da yanlış olursa olsun, yapılan çeviriler yardımcı oldu.

İdol Evini Yakan Katolik Rahip, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar.
İdol Evini Yakan Katolik Rahip, Sogno, Kongo Krallığı, 1740'lar. Kaynak: Slavery Images.

Buna rağmen Kongo Krallığı animistik görüşlerini hiçbir zaman tamamen terk etmedi. Atalara ve minkisi'nin gücüne olan inanç özellikle devam etti. 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başları arasında Kongo'da misyonerlik faaliyetleri yürüten Kapuçin misyonerleri, Kongolu sıradan inananların direnişiyle karşılaşmışlardır. O döneme ait sanat eserleri, bazı din adamlarının yerli geleneklerin devam etmesine şiddetle karşılık verdiğini göstermektedir.

Kongo Sanatı Hem Orta Afrika Hem de Avrupa Fikir ve Tekniklerini Yansıttı

Kongo haçı
Kongo haçı, 18. veya 19. yüzyıl, Metropolitan Sanat Müzesi, New York.

Kongo Krallığı'nın sanatı, diğer modern Afrika toplumlarınınki gibi, sıklıkla kutsal bir amaca hizmet etmiştir. Portekizlilerle uzun süreli etkileşim nedeniyle Kongo'daki yerli zanaatkârlar birçok Avrupa zanaat uygulamasını benimsemiştir. Taştan yapı ve Hristiyan haçı buna iki örnektir.

Buna rağmen, Kongo'nun özellikle haçlarında yerli Kongo ve Avrupa tasarımlarının doğal bir şekilde harmanlandığı görülmektedir. Yukarıda, 1800'lü ya da 1900'lü yıllardan kalma bir haç, İsa Mesih'i geleneksel çarmıha gerilme pozisyonunda tasvir etmektedir. Bununla birlikte, idamın geleneksel Avrupa temsillerinden bir dizi kayda değer sapma vardır. İsa'nın ayakları, orta kısmı ve yüzü daha çok Orta Afrika tarzına özgü şekillerde biçimlendirilmiş ve süslenmiştir.

Haçın tepesindeki diz çökmüş figürleri açıklamak ise daha zor. Araştırmacılar henüz kimi temsil ettiklerini belirleyemedi. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi bunların yas tutan kişiler ya da akrabaları olabileceğini düşünüyor. Bu figürlerin belirsizliği, Kongo atalarına tapınma ile Katolik azizlere tapınmanın tarihin bir döneminde birleştiğine işaret ediyor olabilir.

Kongo, Atlantik Köle Ticaretine Yoğun Bir Şekilde Dahil Oldu

Sao Salvador (Mbanza Kongo), Kongo Krallığı'nın eski başkenti.
Sao Salvador (Mbanza Kongo), Kongo Krallığı'nın eski başkenti.

Avrupalı köle tacirleri 1515 ile 1865 yılları arasında 12 milyondan fazla Afrikalıyı Atlantik Okyanusu'nun ötesine göndermiştir. Köle gemilerinden elde edilen kayıtlar, esirlerin yüzde 45'inden fazlasının Kongo Krallığı çevresindeki bölgeden olduğunu göstermektedir. Daha da ikna edici bir şekilde, bilim insanları bu boyun eğdirilmiş Kongoluların genetik mirasının modern Amerikan ve Karayip genomlarında yaşadığını göstermiştir.

Portekizlilerin 1483 yılında Kongo Nehri'ni keşfetmesinden önce yerli halk kendi aralarında köle ticareti yapıyordu. Kral Afonso tarafından yazılan yazışmaların da gösterdiği gibi yabancı müdahalesi, 16. yüzyıldan itibaren dramatik bir artışa neden oldu. Avrupalılar ve Kongo'nun bölgedeki rakipleri köle ticaretinden ekonomik olarak yararlandılar. Savaş esiri olarak kullanılacak kölelere duyulan arzu köle ticaretini hem körükledi hem de destekledi. Rakip hanedanlar arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle 1665 yılında patlak veren ve 1709 yılına kadar devam eden Kongo İç Savaşları, hem yerli köle tacirlerine hem de Portekizlilere milyonlarca yeni esire erişim sağladı.

Uíge, Angola'daki Dona Beatriz Kimpa Vita heykeli
Uíge, Angola'daki Dona Beatriz Kimpa Vita heykeli. Kaynak: Wikimedia.

18. yüzyılın başında, uluslararası köle trafiği Antonian ayaklanmasını kışkırtan önemli bir faktördü. İç savaş sürerken, Beatriz Kimpa Vita adında genç bir kadın vahiy aldığını iddia etti. Padualı Aziz Anthony ile iletişim kurduğunu ve Kongo'nun Portekiz'den bağımsız olacağı zamanı önceden haber verdiğini iddia etti. Dahası, Hristiyanlığı Kongo'ya özgü terimlerle yeniden yorumlayarak Kongo Krallığı'nı erken dönem Hristiyan dünyasının merkez üssü haline getirdi. Beatriz, İsa'nın ve ilk Hristiyanların Roma Filistini'nden değil Kongo'dan geldiğine inanıyordu.

Beatriz'in örgütü 1704'teki başlangıcından itibaren binlerce mürit topladı ve yıkılmış Kongo şehri Mbanza Kongo'yu geçici olarak işgal etti. Ancak Portekiz Kralı IV. Pedro Portekizlilerin desteğine sahipti. Beatriz 1706 yılında Kral'ın askerleri tarafından tutuklandı ve sapkınlık suçundan yargılanarak ölüme mahkum edildi. Pedro nihayetinde Kongo'da kraliyet gücünü yeniden tesis edecekti, ancak hareketi ondan yaklaşık iki yıl daha uzun sürdü.

Bir Kongo Hükümdarı Papa'ya Elçi Gönderdi

Antonio Emanuele Ne Vunda'nın ölümünden sonra yapılan tasviri, 1608.
Antonio Emanuele Ne Vunda'nın ölümünden sonra yapılan tasviri, 1608.

Kongo krallarından Vatikan'a giden nihai bir elçi, Katolikliği erken benimsedikleri düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir. 17. yüzyılın başında olan tam olarak buydu.

Kongo Kralı II. İvaro 1604 yılında Papa V. Paul'ü görmesi için Emanuele Ne Vunda adında bir temsilci gönderdi. Emanuele Ne Vunda önümüzdeki dört yıl boyunca Brezilya, Portekiz ve İspanya'yı dolaşarak her seferinde Atlas Okyanusu'nu geçecekti. Kral İvaro bir büyükelçilik açmanın Kongo Katolik Kilisesi'nin itibarını artıracağını düşünüyordu ve Papa'nın Ne Vunda'nın varlığına olumlu tepki verdiği anlaşılıyor.

Ne Vunda'nın 1608'de Roma'ya varışı ağır hastalığı nedeniyle gölgelendi. Başkente girişinden sadece üç gün sonra öldü. Roma'daki Quirinal Sarayı'nda, Hasekura Tsunenaga'nın Japon elçisini gösteren bir freskin yanında Ne Vunda'nın bir resmi asılıdır.

Kongo Krallığı Teknik Olarak 1914'e Kadar Hayatta Kaldı

I. Dünya Savaşı'nda Doğu Afrika Bölgesi.
I. Dünya Savaşı'nda Doğu Afrika Bölgesi.

Şaşırtıcı bir şekilde Kongo Krallığı, iç çatışmalar bölgeyi kasıp kavururken ve Portekiz Angola'daki kolonisi üzerindeki otoritesini agresif bir şekilde genişletirken bile hayatta kaldı. 19. yüzyılın sonlarında ülkenin yetkilileri Portekiz'in gücüne ve etkisine son derece bağımlıydı ve bu onları en parlak dönemlerinde olduğundan çok daha savunmasız hale getirdi. Yine de Kongo egemen bir ulus olma iddiasını sürdürdü.

1914 yılında, I. Dünya Savaşı başlarken, her şey büyük ölçüde değişecekti. Portekiz, yerel halkın başarısız bir ayaklanmasının ardından Kongo'yu ilhak etti. Son hükümdar III. Manuel tahttan indirildi ve toprakları Portekiz tarafından ilhak edildi. Artık bir Kongo Krallığı yoktu.