Kutup Ayısının Soyu Ne Zaman Tükenecek?

Avlanma veya ormansızlaşma tehdidi altındaki diğer türlerin aksine kutup ayılarının yok olması aslında önlenebilir.

Kutup ayısının soyu ne zaman tükenecek

Kutup ayıları teoride kara canlıları olsa da aslında avlanmak ve yaşamak için tümüyle deniz buzuna ihtiyaç duyan, gününün çoğunu denizde geçiren canlılardır. Yiyeceğin kıt olduğu yaz ve sonbahara hazırlanmak için enerji depolar. Araştırmalar sera gazı emisyonlarının mevcut hızda devam etmesi halinde 2100 yılına dek Kuzey Kutbu'nda yaşayan kutup ayısının yok olacağını öngörüyor. Ayrıca kutup ayılarının 2040 yılına kadar üreme sorunu yaşaması ve yavru sayısının azalmasıyla nüfus dengesinin tehlikeye düşmesi olası görünüyor.

Kutup Ayıları Yok Oluyor

Kutup ayısının soyu ne zaman tükenecek

Nature Climate Change dergisindeki çalışmada iki farklı sera gazı emisyon senaryosu ele alınmış ve kutup ayılarının nasıl etkileneceği analiz edilmiş. Dünya'daki 19 kutup ayısı alt popülasyonundan 13'ü incelenmiş ve türün toplam nüfusunun yaklaşık %80'i yapıyor.

Her zamanki emisyon senaryosu altında bu yüzyılın sonuna dek Kanada'daki Kraliçe Elizabeth Adaları dışında dünyada başka bir yerde yaşayan kutup ayısı kalmayacak.

Emisyonların orta düzeyde azaltıldığı diğer bir senaryoda Alaska ve Rusya'daki kutup ayısı popülasyonunun 2080 yılına kadar üreme başarısızlığı yaşaması hala olası görünüyor.

Araştırmacılar, kutup ayılarının hayatta kalma oranları düşene dek yiyeceksiz dayanabileceği eşik gün sayısını da buldu. Bunun için vücut kütlesinin yanı sıra enerji kullanımını modellediler. Ardından Kuzey Kutbu'ndaki hangi kutup ayılarının nasıl etkileneceğini belirlemek için eşik gün sayısını gelecekteki buzsuz deniz günü sayısı ile birleştirdiler.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması durumunda bile, Batı Hudson Körfezi, Davis Boğazı ve Güney Hudson Körfezi'nin en güneyindeki hassas buz alanlarındaki kutup ayıları gibi alt popülasyonların soyu 2100'e dek tükeniyor. Yine de üreme azalsa bile emisyonun düşürülmesi kutup ayısı popülasyonunu önemli oranda yükseltiyor.

Araştırmalar, kutup ayısı neslinin tükenmesi senaryosunu en ılımlı projeksiyonla modellemiş. Yani belirtilen rakamların ve etkilerin kutup ayısının neslinin tükenmesine ilişkin sert gerçeklerden uzak olduğu belirtiliyor. Bilim insanları kutup ayısının öngörülen yok oluşunun çok daha hızlı gerçekleşeceğine inanıyor.

Bugün dünyada Svalbard, Norveç, Kanada ve Alaska gibi yerlerde yaşayan 19 farklı alt popülasyonda 26.000'den az kutup ayısı kaldı. Kutup ayıları avlanmak için deniz buzuna ihtiyaç duyuyor, ancak küresel ısınmanın sonucu olarak deniz buzunun erimesiyle kutup ayılarının avlanma alanları yetersizleşmeye başladı ve aç kalma olasılıkları yükseldi. Bilim insanları bu araştırmaya dek kutup ayılarının tam olarak ne zaman yok olacağını kesin olarak bilmiyordu.

Kutup ayıları, yaz aylarında etrafta az av varken karada ya da buzda geçirdikleri zamana dayanabilmek için kış avlanma sezonu boyunca biriktirdikleri enerjiyi kullanır. Doğuştan gelen uzun süre aç kalma özelliklerine rağmen, çok uzun süre aç kalırlarsa vücut kondisyonları, üreme kapasiteleri ve hayatta kalmaları zayıflıyor.

Kutup ayısı popülasyonu 1987'den bu yana Alaska'nın güney Beaufort Denizi'nde %25-50, Kanada'nın batı Hudson Körfezi'nde %30 azaldı.

Kutup Ayıları Yok Olmaktan Kurtarılabilir mi?

Avlanma veya ormansızlaşma tehdidi altındaki diğer türlerin aksine kutup ayılarının yok olması aslında önlenebilir. Yaşam alanlarının korunması soylarının tükenmesini engelleyebiliyor. Bunun yoluysa küresel ölçekte sera gazı emisyonlarının azaltılması. Bu durum iklim krizinin olumsuz etkilerini azaltırken deniz buzu bütünlüğünün korunmasına, deniz seviyesinin yükselmesinin önlenmesine ve kutup ayılarının hem kendilerini hem de yavrularını beslemesine yardımcı olacaktır.

Kutup ayılarının neslinin tükenmesine yönelik gelecekteki araştırmalar küresel ısınma kaynaklı projeksiyonları, bu projeksiyonlara neyin neden olduğu ve nasıl hafifletilebileceği gibi konuları aydınlatmayı amaçlıyor.