Medici Hanedanı: Bankacılık, Mimari ve Sanatın Öncüsü Floransalı Aile

Medici hanedanı, Rönesans döneminde Floransa ve Toskana'nın siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan güçlü ve etkili bir İtalyan ailesiydi.

Lorenzo de' Medici
Lorenzo de' Medici'nin gençliği (En Genç Kralın Alayı'ndan detay)

Medici Ailesi veya Medici Hanedanı Avrupa tarihinin en güçlü ve etkili hanedanları arasındadır. Modern bankacılık sistemleri geliştirdiler ve Floransa'yı kültürel bir çekim noktası haline getirmek için sorumluluk aldılar. Siyasi kurguları ve Michelangelo gibi büyük sanatçıları destekleyip himaye altına almalarıyla Yüksek Rönesans'ı başlattılar. Elbette bu çarpıcı bir aileye dair konuşulacak sayısız şey var. Bu yazıda Medici ailesinin asırlarca süren etkisinden bahseden önemli noktalar ele alınmaktadır.

Medici Ailesinin beş asırlık etkisi; Papalar, kraliçeler ve sanatçılar

Medici ailesi güce elde etmeye başladığında İtalya henüz birleşik bir ulus değildi. Fransa gibi çevresindeki ulus-devletlerinden farklı olarak şehir devletleri halinde organize olmuştu. Bu devletlerden bazıları Siena, Venedik, Napoli ve Floransa'ydı; bunlardan sonuncusu yani Floransa, Medicilerin hakimiyet kurduğu yer olmuştur.

Nüfuzları en üst düzeyde 1434'ten 1737'ye kadar devam etti ve bu gücü Floransa'nın dışına taşıyacak aile üyeleri ortaya çıkacaktı. Bunlar arasında dört papa ve iki kraliçe bulunmaktadır: X. Leo, VII. Clement, IV. Pius, XI. Leo ve Fransa kraliçeleri Catherine de' Medici ve Marie de' Medici.

Medici Ailesi bu benzersiz güce nasıl ulaştı?

 Vatikan Müzesi'ndeki Medici Arması'nın çok ilginç bir yorumu
Vatikan Müzesi'ndeki Medici Arması'nın çok ilginç bir yorumu

Cosimo de' Medici -Yaşlı Cosimo- (1389-1464) Floransa'da Medici bankasını kurdu. Bu bankayı Cenevre, Venedik ve Roma gibi diğer şehir devletlerine de yayarken, Papalık Devletleri de Medici ailesiyle iş yürütmeye başladı. Cosimo hayattayken Londra, Bruges ve Lübeck gibi yabancı şehirlerde şubeler açmaya devam edecekti. Bu şubeler Papalığın Avrupa ülkelerinden mal sipariş etmesini ve piskoposlukların ücretlerinin ödemesini tamamen basitleştirmişti.

Bankaların lokasyonu kendilerini prestijli kılan taraflarından yalnızca biriydi. Medici bankası günümüzde kullandığımız bazı finansal ürünleri de geliştirmiştir. Örneğin Çift Taraflı Defter Tutma ya da bir mükellefin borç ve alacaklarının tek bir deftere kaydedilmesi uygulamasını başlattılar. Bu, kişinin net servetini hesaplamayı daha kolay ve daha hatasız hale getirdi.

Bu dönemlerde yabancı mallara ödeme yapılırken kıtanın bir ucuna ciddi miktarlarda para göndermek stresli ve tehlikeli bir durumdu. Medici Bankası bu sorunu Akreditif Kredisini bularak çözdü. Akreditif pratikte şöyle çalışır; bir İngiliz Floransa'dan satın alınıp gönderilecek bir sanat eserine İngiltere'deki Medici Bankası'na pound olarak ödeme yapar. Daha sonra Floransa'daki Medici Bankası da satışı yapan kişiye ödemenin yapıldığının bir göstergesi olarak Akreditif belgesini verecektir. Bu durumda sanatçı rahatlıkla ürününün teslimi gerçekleştirerek bankadan Floransa'daki para birimine karşılık gelen miktarı alır.

Mediciler bu tarz yenilikler sayesinde Avrupa'nın en varlıklı ailesine dönüşmüştü.

Sanata olan destekleri onlara "Rönesans'ın Vaftiz Babaları" ismini verdi. Sistina Şapeli, Floransa Duomo'su ve Aziz Petrus Bazilikası gibi yapıların ortak noktası Medicilerdir. Barışçıl politikalar, destek ve kimi zaman kişisel ilişkilerle Michelangelo gibi sanatçıların başyapıtlarını ortaya koyabilecekleri bir ortam yarattılar.

Sanatın ilerlemesi için zengin bir ortam hazırladılar

Lorenzo de' Medici
Lorenzo de' Medici'nin gençliği (En genç kralın tören alayından detay)

Milano, Napoli ve Roma'nın yanında Floransa, askeri açıdan çok güçlü bir yönetim değildi. Bu durum hedef olmalarına neden oldu. Çünkü İtalyan şehir devletlerinin güç mücadelesine girdiği bir dönemde işgal edilmeye açık bir konumdaydılar. Fakat zayıf ordularına rağmen, Medici ailesi şaşırtıcı derecede iyi birer diplomattı.

Yaşlı Cosimo İtalya'daki şehir devletlerinin birbiriyle olan savaşını anlamsız buluyordu. Ticaretin zarar gördüğünü söyleyerek, Lombardiya'daki bir dizi savaşın bitirilmesi müzakerelere girişti. Bu hamlesi şehir devletleri arasında karşılıklı bir toprak anlaşmasının yapılmasını sağladı.

Kendinden sonraki Lorenzo de' Medici (1449-1492), Napoli, Milano ve Floransa arasındaki barışı sürdürmek için imzaladıkları Lodi Antlaşması'nı ön planda tutmayı hassasiyetle sürdürdü. Lorenzo ayrıca kürek mahkumlarını (kadırgada ömür boyu kürek çeken kişiler) özgürleştirmek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak gibi davranışlarla Floransalı vatandaşların sevgisini kazandı.

Hatta ressam Sandro Botticelli'nin (1445-1510) Pallas and the Centaur tablosunu onun için yaptığı anlatılır. Pallas Athena bilgi ve bilgelik tanrıçasıdır, centaur ise insanlığın yabani tarafını temsil eder. Lorenzo de' Medici ya da diğer adıyla Muhteşem Lorenzo, Napoli'nin Floransalıları alt edebilecek büyük bir ordusu olsa da, Napoli ile ne şekilde pazarlık yapılacağını biliyordu. Muhteşem Lorenzo bu davranışıyla Floransa'yı bağımsız ve olaylardan uzakta tuttu – Böylece tablodaki Athena Lorenzo, Centaur ise Napoli olarak betimlenmişti.

Güçlü bir siyasi karakter olmasının dışında, Botticelli ve Michelangelo da dahil olmak üzere birçok önemli sanatçıyı finanse etmesiyle, en büyük Medici patronlarından biri olmuştur.

Michelangelo, Lorenzo De' Medici'nin adeta oğlu gibiydi

Michelangelo Buonarroti'nin Marcello Venusti tarafından yapılmış portresi. Kaynak: Met Museum
Michelangelo Buonarroti'nin Marcello Venusti tarafından yapılmış portresi. Kaynak: Met Museum

Lorenzo, Michelangelo ile San Marco Akademisi'nde okuyan genç bir çocukken tanıştı. Ascanio Condivi'nin 1533 tarihli Michelangelo biyografisinde anlattığına göre, Lorenzo onu taştan eski bir geyik başıyla çalışırken görmüştür. Genç sanatçının becerisini yüceltmiş ama aynı zamanda eserdeki bir hatayı görerek onunla alay etmiştir: Yaşlı bir geyiğin tüm dişleri olamaz. Bunun üzerine Michelangelo birkaç dişi kırarak ve Lorenzo'ya eseri yeniden göstermiş.

Bu hızlı düşünme ve yeteneğin karşımı Lorenzo'yu büyüledi ve genç sanatçıyı 1490'dan 1492'ye kadar sarayında yaşaması için yanına davet etti. Michelangelo orada büyük Rönesans sanatçısı Donatello'nun yanında çalıştı. Sarayda Lorenzo'nun oğullarıyla yaşadı. Bu üç çocuk, gelecekte Papalık Devleti'nde kullanmak için eserlerini sipariş edecek olan Papa X. Leo ve Papa VII. Clement'di. Bu sayede Muhteşem Lorenzo 1492'de öldükten sonra da Michelangelo'nun aile ile bağı sürecekti.

1508 yılında, Medici ailesinden olmayan Papa II. Julius, Michelangelo'yu Sistina Şapeli'nin üst duvarlarını boyaması için yetkilendirdi. Michelangelo'nun şapele tekrar dokunması için 25 yıl geçecekti. Papa VII. Clement iktidara geldiğinde, Michelangelo'dan Son Yargı (The Last Judgment.)'yı çizmesini isteyerek onu sunağına geri getirdi.

Donatello, Medici değerlerini anlatan heykeller yaptı

Davut, İtalyan Erken Rönesans heykeltıraşı Donatello'nun İncil kahramanı Davut'un iki farklı heykelinin adıdır. Buradaki eseri çıplak ve 1440'lara veya daha sonrasına tarihlenen çok daha ünlü bir bronz figürdür. Her ikisi de şu anda Floransa'daki Museo Nazionale del Bargello'da bulunmaktadır
Davut, İtalyan Erken Rönesans heykeltıraşı Donatello'nun İncil kahramanı Davut'un iki farklı heykelinin adıdır. Buradaki eseri çıplak ve 1440'lara veya daha sonrasına tarihlenen çok daha ünlü bir bronz figürdür. Her ikisi de şu anda Floransa'daki Museo Nazionale del Bargello'da bulunmaktadır

Cosimo de' Medici, Donatello'nun en ünlü eseri olan bronz Davut'u sipariş etti. Heykeli Floransa'daki Palazzo Medici'nin avlusuna yerleştirmeyi düşünüyordu. Bu büyüleyici bir eserdi çünkü Rönesans döneminin ilk bağımsız bronz döküm heykeliydi. Aynı zamanda Antik Yunan'dan bu yana topraklardaki ilk çıplak erkek heykeliydi.

Donatello, Palazzo Medici-Riccardi'nin bahçe çeşmesi için de Judith ve Holofernes'i yapmıştır. Bu eser 1457 yılında Yaşlı Cosimo'nun aile sarayının önünde bronz Davut'un yanındaydı.

Hem Davut'un hem de Judith'in İncil'deki hikayeleri, despotluğa son veren güçsüzlerin sembolüdür. Aynı şekilde Floransa da kendisini komşu şehir devletlerine karşı güçlü duran despotların katili olarak görüyordu. Donatello, Floransa'nın ve Medici ailesinin temel değerlerini eserlerinde görünür bir şekilde yansıtmıştır.

Leonardo Da Vinci, Medici'nin ağında çalıştı

Leonardo da Vinci'nin yaşlılık günlerine ait bir çizimi
Leonardo da Vinci'nin yaşlılık günlerine ait bir çizimi

Leonardo da Vinci, Medici ailesi tarafından diğer sanatçılar kadar açık ve zengin bir himaye elde edemedi, ancak eğitimine Medicilerin çevresi aracılığıyla başladı. Gençliğinde Andrea del Verrocchio'nun çırağı oldu. Verrocchio, 1460-70'lerde Cosimo, Giovanni ve Piero de' Medici için mezarlar tasarlayan bir heykeltıraş ve ressamdı. Da Vinci onun yanında resim, heykel, mühendislik ve metal işçiliğini kavradı. On yıl boyunca Verrocchio'nun yanındaydı.

Fakat onca geçen zamana rağmen Lorenzo de' Medici, 1481 yılında Papa'nın yanında barındıracağı büyük ressamlar listesine onu yazmadı.

Da Vinci, 1515'teki bir günlüğünde şöyle yazmıştı,

Li medici mi crearono e distrussono.

Bu cümle "Medici -ya da hekimler- beni yarattı ve sonra yok etti" anlamına gelmektedir. Akademisyenler, da Vinci'nin Medici ailesine mi yoksa hekimlere mi –medici'nin ingilizce çevirisinden dolayı– atıfta bulunmak istediğinden emin değiller. Leonardo da Vinci'nin hekimlik mesleğini eleştirdiği biliniyordu, ancak anlamı hala merak konusu.

Raphael Vatikan'da çalıştı

Disputation of the Holy Sacrament
Disputation of the Holy Sacrament, ,1509-1510, Raphael

Papa X. Leo, Raphael'in en büyük temsilcisiydi. Onu Sistina Şapeli'nin alt duvarları için on duvar halısı yapması için tuttu. Bu halılar Elçilerin İşleri (Acts of the Apostles)'ni resmetmekteydi ve tüm bunlar Roma'daki Pinacoteca Vaticana'da görülebilirler.

Büyük Leo'nun Attila ile Karşılaşması, 1514, Musei Vaticani
Büyük Leo'nun Attila ile Karşılaşması, 1514, Musei Vaticani

X. Leo'dan önce Papa II. Julius, Atina Okulu (The School of Athens) ve Disputation of the Holy Sacrament, gibi en ünlü fresklerinden bazılarını yapması için onu tutmuştu. II. Julius'un ölümüyle X. Leo, Papalık odaları için yaptığı çalışmaları desteklemeye devam etti. Raphael, Papa I. Leo'nun M.S. 452'de Hun İmparatoru Attila ile karşılaşmasına dayanan Büyük Leo'nun Attila ile Karşılaşması adlı bir eser çizmişti. Daha sonra Papa I. Leo'nun yüzünü X. Leo'ya benzeyecek şekilde değiştirmiştir.

Uffizi, Il Duomo ve daha fazlasının yapımı

Aziz Petrus Bazilikası
Aziz Petrus Bazilikası

Medici ailesi Uffizi Galerisi, Aziz Petrus Bazilikası ve Floransa Katedrali'nin yapımına büyük destek olmuştur.

Toskana'nın Birinci Dükü Cosimo I de' Medici (1519-1574), Uffizi'yi ilk önce ailesi için bir idari bina olarak düşünmüştür. Uffizi kelimesi de zaten ofis anlamına geliyordu. Uffizi binası, Medici ailesinin son üyesinin ölümünden kısa bir süre sonra, 1765 yılında bir sanat galerisi olarak halka sunulmuştur. Günümüzde, Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu (The Birth of Venus) ve Baccio Bandinelli'nin Laocoön ve Oğulları (Laocoön and his Sons) gibi büyüleyici tablolara ev sahipliği yapmaktadır.

Papa X. Leo da Aziz Petrus Bazilikası'nın tamamlanmasını emretmiştir. Protestan Reformu'nun lideri Martin Luther, Papalığın paraya doymayan yönünü göstermek için bu esere sağlanan finansmanına hedef almıştır. Reformasyonu başlatan belge olan Doksan Beş Tez'inde "Papa neden Aziz Petrus Bazilikası'nı kendi parasıyla yapmıyor?" diye yazmıştır.

Yaşlı Cosimo, Cattedrale di Santa Maria del Fiore'deki (Floransa Katedrali) Duomo'yu yaptırdı. Katedral 1296'da inşa edilmeye başlandığından beri çok sayıda duraklama yaşamış ve henüz kubbesi dahi ortaya çıkmamıştı. Mimarlar katedrali Gotik destekler olmadan inşa etmek istiyorlardı ancak bu teknik bir karşı koymaydı. Bunu kimin yapabileceğini bulmak için bir yarışma düzenlendi ve Filippo Brunelleschi kazandı.

Brunelleschi kubbeyi iskele olmadan inşa edebileceğine inanıyordu, ancak birçok kişi hala onun yeteneklerinden emin değildi. Ancak Medici ailesi bu işi finanse edecek kadar ona güven duydu. Bugün Brunelleschi'nin kubbesi 114 metre yüksekliğinde olup dünyanın en yüksek kubbelerinden biridir.

Medici'nin düşmanları sıra dışı çalışmalara ilham oldu

Pazzi Komplosu'nda saldırıya uğrayan Giuliano de' Medici'yi gösteren bir tablo, Stefano Ussi
Pazzi Komplosu'nda saldırıya uğrayan Giuliano de' Medici'yi gösteren bir tablo, Stefano Ussi

Pazzi Komplosu, Francesco de Pazzi ile Papalık arasında Medici'nin egemenliğini sonlandırmak için yapılan bir suikasttı.

26 Nisan 1478'de Floransa Katedrali'nde 10.000 kişinin katıldığı halka açık bir ayin düzenlendi. Kalabalık arasında Muhteşem Lorenzo ve kardeşi Giuliano de' Medici de vardı. Bir grup adam ayini bölerek ikiliye bıçaklarla saldırdı. Giuliano de' Medici orada öldürüldü, ancak Lorenzo de' Medici hafif yaralarla kilisenin kutsal bölümüne ulaşmayı başardı.

Floransalı vatandaşlar çok değer verdikleri Muhteşem Lorenzo'nun saldırıya uğradığını gördüğünde olaylara el koydu. Komplocu Jacopo de' Pazzi'yi yakalayıp bir pencereden aşağı attılar ve ardından Arno Nehri'ne bıraktılar. Aynı zamanda Pisa başpiskoposu olan suikastçı Salviati ise Palazzo Vecchio'nun dışında ipe asıldı.

Sonuç olarak suikast başarısız oldu ve Medici ailesi diğer tüm Pazzi üyelerini Floransa'dan sürgün etti. Bu olay sayesinde şehirlerinin kontrolünü güçlendirmişlerdir. Böylece Stefano Ussi ve Tancredi Scarpelli'nin sanat eserlerine de konu olacaklardı.

Michelangelo'nun Davut'u Medicilere karşı bir tepki miydi?

Michelangelo'nun Davut'u, 1501-04, Galleria dell' Accademia, Floransa
Michelangelo'nun Davut'u, 1501-04, Galleria dell' Accademia, Floransa

Davut heykeli ilk olarak 1501 yılında Floransa Katedrali'ne yerleştirilmek için Arte Della Llane tarafından yaptırılmıştır. Medici ailesi siyasi sorunlar yüzünden 1494'ten beri sürgündeydi ve 1512'de geri döneceklerdi.

Medicilerin yerine gelen hükümet şüphesiz Medici karşıtıydı. İncil'de bir devi yalnızca bir taş parçasıyla alt eden Davut, düzensiz ve huzursuz Floransa için harika bir simgeydi. Floransa sürekli kendisini tehdit eden şehir devletleri tarafından değil, şimdi de bazılarının despot olarak görmeye başladığı Mediciler tarafından da kuşatılmıştı.

1504 yılında hükümet Davut heykelini şehrin belediye binasına yerleştirecekti. Davut'un gözlerini Medicilerin sürgün yaşadığı Roma'yı gösterecek şekilde konumlandırdılar. Başlangıçta bir katedral için tasarlandığı düşünüldüğünde, Michelangelo'nun bunu siyasi bir mesaj olarak düşünmüş olması pek olası değildir. Bu, özellikle Medici'lerin onun sanatsal gelişimindeki yardımları düşünüldüğünde daha da imkansız duruyor.

Bir Yüksek Rönesans eseri Medici ailesine yönelik yapılmış olsa dahi, sonuçta yine de onların imkanlarıyla ortaya çıkmıştır. Davut'un mükemmel Rönesans kontrapostu onu günümüzün en büyük Rönesans eserlerinden biri haline getirmektedir.

Machiavelli Prens kitabını Medicilerin dikkatini çekmek için yazmıştır

Prens kitabının son versiyonunun ithaf edildiği Lorenzo di Piero de' Medici
Prens kitabının son versiyonunun ithaf edildiği Lorenzo di Piero de' Medici

Medici ailesi, Piero de' Medici'nin gücü Fransa'ya teslim ettiği 1494'ten 1513'e kadar sürgün yaşadı. Bu sırada Machiavelli değer verilen bir siyaset teorisyeni ve diplomattı. Medici'ler yokken, Medici karşıtı hükümet yapılarıyla bir ağ kurdu.

Medici ailesi 1513'te iktidara geri döndü ve muhtemelen kendilerini yıkmak için komplolar planlayan bir suikastçı listesi ellerindeydi. Machiavelli'nin adı listede yer alıyordu, bu yüzden zindana attılar, işkence ettiler ve sürgüne gönderdiler. Ancak, onu idam edebilecek olaylarda yer aldığına yönelik yeterli kanıt yoktu, bu nedenle Papa X. Leo sürgünü yeterli gördü.

Machiavelli, Prens kitabını Floransa'nın bir sonraki Medici hükümdarına, bir devletin nasıl ele geçirileceği ve kontrolün sağlanabileceğine dair bir rehber olarak ithaf etmiştir. Bu hamleyi Medici sarayında bir pozisyona gelebilmek için yaptı, ancak bu gerçekleşmedi. Fakat 1520'de Kardinal Giulio de' Medici onu Floransa'nın tarihini yazmakla görevlendirdiğinde hayatına dönmüş olacaktı.

Bilim, müzik ve modayı desteklediler

Yaşlı Cosimo (Cosimo the Elder) Yaşlı Cosimo 10 Nisan 1389'da Floransa'da, zengin bir yün tüccarı ve banker olan Giovanni di Bicci'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.
Yaşlı Cosimo (Cosimo de' Medici ya da Cosimo the Elder) 10 Nisan 1389'da Floransa'da, zengin bir yün tüccarı ve banker olan Giovanni di Bicci'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Galileo Galilei, Toskana Büyük Dükü Cosimo I de' Medici'nin öğretmeniydi. 1610 yılında, teleskopla yaptığı yeni keşifleri anlattığı Sidereus Nuncius'u yayınladı. Kitapta Jüpiter'in uyduları olduğunu anlatırken, bu uydulara "Medicean yıldızları" adını vermiştir.

Bartolomeo Cristofori müzik alanında Fernando de' Medici'nin sarayında araştırmalar yaparken, piyanoyu icat edecek olan ilk kişidir. Böylece Rönesans, 1500'lerin sonunda operaların gelişine tanıklık etti. Mediciler, Pergola tiyatrosu gibi büyük opera evleri için maddi destekler sundu.

Catherine de' Medici Fransa Kralı II. Henry ile evlendi. Oldukça kısa boylu bir kadındı ve Fransız saray toplumunun içine girmeden önce daha uzun görünmeliydi. Bu yüzden bir çift yüksek topuklu ayakkabı yaptırarak bunları zenginlik ve sınıf sembolü haline getirdi. Bu, yüksek topukların ayaklarına kan bulaşmasını istemeyen kasapların tercih ettiği bir dönemde dikkat çekiciydi. Kadınların etekleri havalanmadan ata binebilmeleri için yan eyerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımcı oldu.

Son Medici üyesi Floransa'da servetini güvence altına aldı

Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743), Pfalz Elektresi
Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743), Pfalz Elektresi

Toskana'nın son Grandükü Gian Gastone de' Medici 1737'de erkek çocuk sahibi olamadan öldü. Anna Maria Luisa de' Medici hanedanın geriye kalan tek üyesiydi ve hiç çocuğu yoktu. Soylarını devam ettirecek kimse olmadığından, Toskana'daki egemenliğin Lorraine'li Francis'e geçeceğini biliyordu.

Anna Maria, ailesinin sahip olduğu tüm sanat eserlerinin, kitapların, haritaların ve evlerin onlara geçeceğini kabul etmişti. Ancak, bu hazinelerin Floransa'nın dışına çıkmayacağını ilan eden bir Aile Paktı kurdu ve şöyle detaylandırdı:

Bu şeyler devletin gurur kaynağıdır. Halkın yararı ve gelenlerin merakını uyandırmak içindir. Başkentten ya da Büyük Dükalık topraklarından hiçbir şey başkasına verilmeyecek ya da uzaklaştırılmayacaktır.

Anna Maria Luisa de' Medici

Daha sonra gelen liderler Anne Maria'nın vasiyetini yerine getirdiler. Anna Maria, Floransa'yı Medici Ailesinin yarattığı her şeyin merkezi olarak tutmayı başardı. Bugün Floransa, bu büyüleyici ailenin inşa ettiklerini görmek için gelen yılda yaklaşık 16 milyon turiste ev sahipliği yapıyor.

Medici Hanedanı Hakkında Sık Sorulanlar

Medici ailesi hala var mı?

Medici ailesinin son lideri 1737 yılında erkek bir varis bırakmadan ölmüş ve aile hanedanı neredeyse üç asır sonra sona ermiştir.

Medici ailesi neden bu kadar ünlü?

Zengin bankerlerden (ve üç papadan) oluşan sanatsever bir aile olan Medici'ler, Rönesans'ın finansmanına yardımcı oldular. Düzenli olarak sanatçıları ağırlayıp sarayları ve Michelangelo'nun bir başyapıtı olan aile mezarları Medici Şapeli için sanat eserleri sipariş etmişlerdir.

Son kadın Medici kimdi?

Anna Maria Luisa de' Medici (11 Ağustos 1667 – 18 Şubat 1743), Medici Hanedanı'nın ana kolunun son soyundan gelen İtalyan asilzadesiydi.

Medici ailesi neden çöktü?

Gut hastalığı nedeniyle yatalak olan Piero'nun bankacılık sektöründe hiçbir deneyimi olmadığı gibi, bankayı yönetmeye devam etmek yerine Medici ailesinin servetine daha fazla önem veren oğlunun da yoktu. Bu torunlar bankacılık imparatorluğu üzerindeki hakimiyetlerini kaybettikçe, borç batağındaki yabancı uyruklularla yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Pazzi komplosu – Katolik Kilisesi tarafından desteklenen rakip bankacılık ailelerinin Floransa'daki Medici kontrolünü gasp etmek için yaptığı bir darbe – Medici Bankası'nın sonunu getirdi. 1494 yılına gelindiğinde banka tüm şubelerini kapatmış ve neredeyse iflas etmişti. 

Papa neden Medici'lerden nefret ediyordu ve Pazzi Komplosu neydi?

Prestijli ve zengin Pazzi ailesi Papa IV. Sisto ile mükemmel bir müttefik oldu. Orta İtalya'daki genişleme planlarını durdurmaya çalıştıkları için Medici'lerden nefret ediyordu ve Medici bankasıyla olan Papalık bankacılık sözleşmesini iptal etmişti.

'Kutsal olmayan' Papa IV. Sisto aslında yeğeni Girolamo Riario'ya vermek için Imola şehrini satın almak istemişti. Medici'ler ona karşı çıkınca, Floransa'daki Medici karşıtı ailelerle cinayet planları yapan Riario'yu desteklemekten büyük mutluluk duydu.

Pazzi ve Riario ailesiyle akraba olan Francesco Salviati adında bir başka karanlık din adamı da bu işe karıştı. Medici'lerden nefret etmek için kendi nedenleri vardı, çünkü Lorenzo 1474'te Floransa Başpiskoposu olmasını engellemişti. Papa onu Pisa Başpiskoposu ilan etti ve o da komploda aktif bir rol aldı. Urbino Dükü ve Napoli Kralı gibi bazı İtalyan yöneticiler de Floransa'nın İtalya'daki elverişli konumunu kaybedeceğini umarak Medici'lerin gitmesini istiyordu.

Giuliano de' Medici nasıl öldürüldü?

Medici kardeşlere 26 Nisan 1478'de Floransa Katedrali'ndeki ayin sırasında bir suikast girişiminde bulunuldu. Giuliano de' Medici, Francesco Pazzi tarafından öldürüldü, ancak Lorenzo kendini savunmayı başardı ve sadece hafif yaralı olarak kurtuldu. Bu arada diğer komplocular hükümetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak Floransa halkı Medici'ye destek verdi; komplocular acımasızca takip edildi ve birçoğu (Pisa başpiskoposu dahil) olay yerinde öldürüldü.

Pazzi Komplosu neydi?

Pazzi komplosu, (26 Nisan 1478), Floransa'nın Medici yöneticilerini devirmeye yönelik başarısız komplo; Medici ailesine yönelik siyasi karşı çıkışların en dramatik olanı. Komplo, Floransa'nın rakip Pazzi ailesi tarafından yönetilmiştir.

Medici Ailesi kimdi?

Medici Ailesi, Floransa'yı üç yüzyıl boyunca kontrol etmiş güçlü ve varlıklı bir aileydi.

Lorenzo de' Medici neden önemlidir?

Muhteşem Lorenzo olarak bilinen Floransalı devlet adamı ve sanat himayecisi, Medici'lerin en parlak olanı olarak kabul edilir. Floransa'yı 15. yüzyılda yaklaşık 20 yıl boyunca yönetmiş ve bu süre zarfında bölgeye istikrar getirmiştir. Sanat alanında Michelangelo ve Leonardo da Vinci'nin kariyerlerini önemli ölçüde geliştirmiştir.

Lorenzo de' Medici'nin ailesi nasıldı?

Medici'ler İtalya'nın en ünlü ailelerinden biriydi. Floransa'yı ve daha sonra Toskana'yı 15.-18. yüzyıllarda yönetmişler ve İtalyan Rönesansını desteklemişlerdir. Ayrıca Roma Katolik Kilisesi'ne dört papa (X. Leo, VII. Clement, IV. Pius ve XI. Leo) kazandırdılar ve iki Medici kadını (Catherine ve Marie) Fransa kraliçesi oldu.

Lorenzo de' Medici nasıl öldü?

Yaklaşık üç yıl boyunca sağlığı kötüye giden Lorenzo, 9 Nisan 1492'de 43 yaşında öldü. Ölüm döşeğindeyken, iki yıl sonra Floransa'daki Medici yönetimini devirecek olan Hristiyan vaiz ve reformcu Girolamo Savonarola tarafından ziyaret edildi.

Medici ailesini kim sürgün etti?

Medici ailesi, Piero'nun işgalci Fransız VIII. Charles'ın tüm taleplerini kabul etmesinin ardından 1494-1512 yılları arasında Floransa'dan sürüldü.

Son erkek Medici kimdi?

Gian Gastone, tam adıyla Gian Gastone de' Medici, (d. 1671- ö. 9 Temmuz 1737), Toskana'nın son Medici büyük dükü (1723-37).