Polonya'nın Tarihi, Etnik Yapısı, Dili, İklimi ve Yönetim Biçimi

Polonya'yı işgal eden ilk insanlar 7. ve 8. yüzyıllarda Güney Avrupa'dan gelen Polans'tı. Polonya 10. yüzyılda Katolik oldu. Kısa bir süre sonra da Prusya tarafından işgal edildi ve bölündü.

polanya

Polonya, Orta Avrupa'da yer alan ve Almanya'nın doğusunda bulunan bir ülkedir. Baltık Denizi boyunca uzanır ve bugün sanayi ve hizmet sektörüne odaklı büyüyen bir ekonomiye sahiptir.

Polonya Hakkında Bilgiler

  • Nüfus: 38.432.919 (2017)
  • Başkent: Varşova
  • Alan: 312.685 km kare
  • Komşu ülkeler: Belarus, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Litvanya, Rusya, Slovakya, Ukrayna
  • Kıyı şeridi: 440 km
  • En yüksek noktası: Rysy (2,449 m)
  • En düşük noktası: Raczki Elblaskie (-2 m)
polonya
Polonya bayrağı iki yatay beyaz (üst) ve kırmızı şeritlere sahiptir; kırmızı (üst) ve beyaz renkli Endonezya ve Monako bayraklarına benzer.

Polonya'nın Tarihi

Polonya'yı işgal eden ilk insanlar 7. ve 8. yüzyıllarda Güney Avrupa'dan gelen Polans'tı. Polonya 10. yüzyılda Katolik oldu. Kısa bir süre sonra da Prusya tarafından işgal edildi ve bölündü. Ülke 14. yüzyıla kadar birçok farklı halk arasında bölünmüş olarak kaldı. 1386'da Litvanya kraliçesi ile Litvanya dükü arasındaki evlilik iki ülkeyi birleştirdi. Neticede güçlü bir Polonya-Litvanya devleti oluştu.

Rusya, Prusya ve Avusturya'nın ülkeyi birkaç kez böldüğü 1700'lere kadar bu birleşme sürdü. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde halk artık ülkenin dışarıdan yönetilmesine isyan etmişti ve 1918'de, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya bağımsız bir ulus haline geldi. 1919'da Ignace Paderewski, Polonya'nın ilk başbakanı oldu.

II. Dünya Savaşı sırasında ülke Almanya ve Rusya tarafından saldırıya uğradı ve 1941'de Almanya tarafından ele geçirildi. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle kültürünün çoğu tahrip edildi ve Yahudi vatandaşlarının kitlesel infazları yapıldı.

1944'te Polonya hükümetinin ismi Sovyetler Birliği tarafından komünist Polonya Ulusal Kurtuluş Komitesi olarak değiştirildi. Lublin'de bir geçici hükümet kurulduktan sonra eski hükümet üyelerinin katılımıyla daha sonra Polonya Ulusal Birlik Hükümeti kurulmuştur. Ağustos 1945'te ABD Başkanı Harry S. Truman, Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Clement Attlee, ülke sınırlarının değiştirilmesi için birlikte çalıştı. 16 Ağustos 1945'te Sovyetler Birliği ve Polonya, sınırları batıya kaydıran anlaşmayı imzaladı. Ülke doğuda ve batıda toplam 180.934 metrekare kaybetti, 100.973 metrekare kazandı.

1989'a kadar ülke Sovyetler Birliği ile yakın ilişkisini sürdürdü. 1980'lerde sanayi işçileri tarafından büyük miktarda sivil huzursuzluk ve grev başladı. 1989'da, hükümet seçimleri için yarışılmasına izin verildi ve 1991'de ülkenin ilk serbest seçimle gelen cumhurbaşkanı Lech Walesa oldu.

Polonya'nın Ulus Kimliğini Oluşturan Kültürel Hareketler ve Figürler

Polonya, komşu ülkelerden ve ötesinden gelen çok çeşitli etkilerle zengin bir kültürel tarihe sahiptir. Ülke yıllar boyunca aralarında Chopin, Mickiewicz ve Szymborska gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda etkili sanatçı, yazar ve müzisyen yetiştirmiştir. Son yıllarda Polonya'nın halk geleneklerine ve bölgesel kimliğine olan ilginin yanı sıra ülkenin çok kültürlü mirasının giderek daha fazla tanınması söz konusudur. Aynı zamanda, Polonya'nın ulusal kimliği, ülkenin benlik duygusunu etkilemeye devam eden bölünmeler ve II. Dünya Savaşı gibi tarihi olaylarla şekillenmiştir.

Polonya'nın Yönetim Biçimi

Ülke bugün iki yasama organıyla demokratik bir cumhuriyettir. Bu organlar üst Senato ya da Senat ve Sejm adında bir alt kuruldur. Bu yasama organlarına üye olanların her biri halk tarafından seçilir. Polonya'nın yürütme organı bir devlet şefinden ve bir hükümet başkanından oluşur. Devlet başkanı cumhurbaşkanı, hükümet başkanı ise başbakandır. Hükümetin yasama organı Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'dir.

Polonya, yerel yönetim için 16 eyalete ayrılmıştır.

Polonya'nın Avrupa Birliği ile İlişkisi Nasıl Gelişti?

Polonya 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katıldı ve o tarihten bu yana en büyük üye devletlerinden biri haline geldi. Ülke AB fonlarından ve tek pazara erişimden yararlandı ancak yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi konularda AB yetkililerinin eleştirilerine de maruz kaldı. Polonya hükümetinin demokratik kurumların altını oymak ve AB değerlerini tehdit etmekle suçlanması, ülke ile Avrupalı ortakları arasında gerilime yol açmıştır.

Polonya'da Ekonomi ve Toprak Kullanımı

Polonya şu anda başarılı bir şekilde büyüyen bir ekonomiye sahip ve 1990'dan beri ekonomik özgürlüğe geçişi sürdürüyor. En büyük ekonomileri makine yapımı, demir, çelik, kömür madenciliği, kimyasallar, gemi yapımı, gıda işleme, cam, içecekler ve tekstildir. Ayrıca patates, meyve, sebze, buğday, tavuk, yumurta, domuz ve süt ürünleri içeren ürünlerle geniş bir tarım sektörüne sahiptir.

Komünizmin Çöküşünden Sonra Polonya Ekonomisi Nasıl Gelişti?

Polonya ekonomisi komünizmin çöküşünden bu yana önemli değişimler geçirmiş, devlet kontrolündeki bir sistemden daha piyasa odaklı bir sisteme geçiş yapmıştır. Son birkaç on yılda Polonya, güçlü bir imalat sektörü ve büyüyen hizmet endüstrileriyle Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geldi. Ancak ülke halen altyapı geliştirme, yabancı yatırım çekme ve kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik eşitsizlikleri giderme gibi alanlarda zorluklarla karşı karşıyadır.

Polonya İklimi ve Coğrafyası

Polonya'nın topografyasının çoğu alçaktır ve Kuzey Avrupa Ovası'nın önemli bir parçasını oluşturur. Ülke genelinde birçok nehir vardır ve en büyüğü Vistül'dür. Polonya'nın kuzey kesimi daha çeşitli bir topografyaya sahiptir ve birçok göl ve dağlık bölgeyi içine alır. Polonya'nın iklimi kışları soğuk ve yağmurlu, yazları ılıman ve yağışlıdır. Başkent Varşova ocak ayında ortalama 0.1 C yüksek sıcaklığa ve temmuz ayında ise 23.8 C yüksek sıcaklığa sahiptir.

Ülke hakkında daha fazla bilgi:

  • Polonya'nın ortalama ömrü 74,4 yıldır.
  • Polonya'da okuryazarlık oranı yüzde 99,8'dir.
  • Polonya'nın yüzde 90'ı Katolik'tir.

Polonya Tarihinde ve Toplumunda Dinin Etkisi

Din, Polonya tarihinde ve toplumunda önemli bir rol oynamıştır; ülke geleneksel olarak Katoliktir ve Kilise siyasi ve kültürel yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kilise aynı zamanda, özellikle komünist dönemde, direniş ve sosyal değişim için güçlü bir güç olmuştur. Son yıllarda Polonya'da Kilise ile seküler toplum arasındaki gerilim artmış, kürtaj ve LGBTQ hakları gibi konulardaki tartışmalar ülkedeki bölünmeleri daha da belirginleştirmiştir.

Polonya Hakkında Sık Sorulanlar

Polonya nedir ve dili ve başkenti neresidir?

Polonya, Orta Avrupa'da yer alan, zengin tarihi, canlı kültürü ve güzel mimarisiyle bilinen bir ülkedir. Polonya'nın başkenti Varşova'dır. Polonya'nın resmi dili Lehçe'dir.

Polonya'nın nüfusu ne kadardır?

2021 yılı itibarıyla Polonya'nın nüfusu yaklaşık olarak 38 milyon kişidir.

Polonya'daki bazı popüler turistik yerler nelerdir?

Polonya'daki bazı popüler turistik yerler arasında tarihi Krakow şehri, Auschwitz toplama kampı, Wieliczka tuz madeni ve Masurian Gölleri bulunmaktadır.

Geleneksel Polonya yemekleri nelerdir?

Bazı geleneksel Polonya yemekleri arasında pierogi (köfte), bigos (lahana yahnisi), kielbasa (sosis) ve oscypek (tütsülenmiş peynir) bulunmaktadır.

Polonya'da eğitim sistemi nasıldır?

Polonya, bilim ve teknolojiye güçlü bir vurgu yapan iyi gelişmiş bir eğitim sistemine sahiptir. Eğitim 18 yaşına kadar tüm öğrenciler için ücretsizdir.

Polonya'nın ekonomisi nasıldır?

Polonya, imalat, madencilik ve tarım gibi kilit sektörlerin yer aldığı, büyük ölçüde sanayi tarafından yönlendirilen karma bir ekonomiye sahiptir.

Polonya'nın siyasi sistemi nasıldır?

Polonya, devlet başkanı olarak bir cumhurbaşkanının ve hükümet başkanı olarak bir başbakanın bulunduğu parlamenter bir cumhuriyettir. Polonya Parlamentosu iki meclisten oluşur: alt meclis (Sejm) ve üst meclis (Senato).