Ragnar Lothbrok'un Eşleri ve Oğulları

Vikinglere bakışımızda önemli bir etki yaratan Ragnar Lothbrok ve ailesi, Viking Çağı'nın önemli karakterlerindendir.

Ragnar Lodbrok, oğulları Ivar ve Ubba ile birlikte
Ragnar Lodbrok, oğulları Ivar ve Ubba ile birlikte, Harley MS 2278 folio 39r'de bulunan 15. yüzyıl minyatürü.

Viking Çağı'nın başlangıcına damgasını vuran şiddet ve kaos ortamında pek çok fırsat vardı. Akıncılar nehirlerden kıtanın kalbine doğru yelken açıp bölge sakinlerini dehşete düşürdükçe tüm Avrupa'yı korku sardı. Bu kültürde yetişmiş olanlar, zalim olmalarına ve merhamet göstermemelerine rağmen, yağmalama faaliyetlerini gerekli görüyorlardı. Kıyı akınları tam ölçekli istilalara dönüştükçe, birkaç Viking şöhret kazandı ve isimlerini tarihe kalıcı olarak kazıdı. Bunlardan biri de Ragnar Lothbrok (Ragnar Lodbrok)'tu.

Ragnar Lothbrok (Ragnar Lodbrok) ve ailesi, çok izlenen TV dizisi Vikings sayesinde iyi bilinen tarihi figürlerdir. Dizinin sayısız kusuruna rağmen, bu kahramanların hikayeleri yine de heyecan verici ve anlatılmaya değer. Ragnar Lothbrok'un ailesinin her bir üyesi, neden onurlandırılmayı hak ettiklerine dair kısa bir açıklamayla birlikte burada listelenmiştir.

Ragnar Lothbrok ve Ailesi

Ragnar Lothbrok, yılanlarla dolu bir çukura atılarak idam edildi
Ragnar Lothbrok, yılanlarla dolu bir çukura atılarak idam edildi; Histoire populaire de la France'dan illüstrasyon, 19. yüzyıl.

Birçok farklı metin Ragnar Lothbrok'un hikayelerini anlatır, ancak en önemli iki tanesi İzlanda Sagaları ve 12. yüzyılda keşiş Saxo Grammaticus tarafından yazılan Danimarka Gesta Danorum'udur.

İzlanda Sagalarına göre Ragnar Lothbrok, Kral Sigurd Ring'in soyundan geliyordu ve onun soyu da Danimarka Kralı Randver'e dayanıyordu. Ragnar'ın evlilikleri Sagaların ana konusudur, ancak muhtemel ilk eşlerinden biri olan Lagertha'dan sadece Gesta Danorum'da bahsedilmektedir.

Olayların Danimarka versiyonuna göre Ragnar Lothbrok, Norveç kralı Siward'ın ölümünden sorumlu olan İsveç hükümdarını öldürdükten sonra, bir zamanlar Siward'ın hanesinde bulunan ancak genelevde çalışmaya zorlanan birçok kadının yardımıyla kral olur. Bu kadınlardan biri olan Lagertha'nın Ragnar Lothbrok'la evlenmeye zorlandığı iddia edilir.

Ragnar, Gesta Danorum'da Lagertha'yı terk eder ve Danimarka'ya geri dönerek bir iç savaşa katılır (ve boşanır). Sagalarda Geatish Jarl Herrau'nun kızı Thora Borgarhjört ile olan evliliğinden de bahsedilir. Sadece tek bir devasa yılanın söz konusu olduğu İzlanda destanlarının aksine, Ragnar'ın kızı elde etmek için iki yılanı öldürmesi gerekmiştir. Ragnar'ın koruyucu tozluklardan oluşan savaş kıyafeti ona "Lothbrok" olarak da bilinen "Kıllı-Kayış" lakabını kazandırmıştır.

Ragnar, August Malmström'ün imgelediği şekliyle Kráka'yı (Aslaug) kabul eder.
Ragnar, August Malmström'ün imgelediği şekliyle Kráka'yı (Aslaug) kabul eder.

İzlanda destanları bize Ragnar ve Thora'nın Erik ve Agnar adında iki oğlu olduğunu anlatır. İsveç'in gelecekteki Kralı Erik Weatherhat'a onun adı verilmiştir. Gesta Danorum, Thora'dan olan oğulları olarak Radbard, Kemiksiz Ivar, Dunvat, Yılan Gözlü Sigurd, Bjorn Ironside ve Agnar'ı listeler.

Thora'nın ölümünden sonra Ragnar Aslaug ile evlendi ve üç oğlu daha oldu: Ragnvald, Erik ve Hvitserk. Kemiksiz Ivar, Bjorn Ironside, Hvitserk, Ragnvald ve Yılan Gözlü Sigurd, Ragnar'ın Aslaug'dan olan oğulları olarak anılmakta ve İzlanda Sagalarının neden olduğu karışıklığa bir yenisi daha eklenmektedir.

Her iki durumda da Ragnar'ın birkaç karısı ve çok sayıda oğlu vardı.

Kral Ælla'nın Ragnar Lothbrok'u öldürmesi.
Kral Ælla'nın Ragnar Lothbrok'u öldürmesi.

Ragnar Lothbrok'un savaşları ve akınları Saxo'nun anlatısının önemli bir bölümünü kaplar. Kuzey İskandinavya bölgesinde Bjarmian hükümdarını öldürerek Bjarmianları ve Samileri mağlup etmiştir. Jütlerin kralı Harald Klak, birçok isyan başlattığı için Ragnar'ın en büyük düşmanlarından biriydi.

Ragnar nihayetinde bu ayaklanmalara son verdi, ancak Harald ile yaptığı son savaştan sonra Northumbria Kralı Ælla'nın İrlanda'daki Vikinglerini katlettiğini öğrendi. Ragnar intikamını almak için Northumbria'ya bir saldırı düzenledi, ancak sonunda yılanlarla dolu bir çukura atılarak öldürüldü.

Lagertha

Lagertha viking
Lagertha, Morris Meredith Williams'ın 1913 yılında yaptığı bir litografide hayal edildiği gibi.

Lagertha, Ragnar'ın ilk eşiydi ve Viking savaşçısı olarak bilinen "shieldmaiden" idi. Gesta Danorum'da Ragnar Lothbrok'un karısı Lagertha'nın kendine ait bir bölümü vardır. Lagertha'nın anlatısı, bu literatürün dokuzuncu kitabında ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, Danimarka Kralı Frø'nun Norveç'i işgal edip Kral Siward'ı öldürmesiyle başlar. Kral Frø, Kral Siward'ın tüm eşlerini ve kızlarını bir genelevde çalışmaya göndererek onu aşağılamıştır.

Ragnar Lothbrok bunu duyduktan sonra Kral Siward'ın intikamını almak için bir ordunun başına geçer. Genelevde kötü muamele gören kadınların çoğu erkek kılığına girerek Ragnar'ın saflarında savaştı. Ragnar savaş boyunca Lagertha'nın cesaretine hayran kaldı ve onunla bir ilişki kurmaya karar verdi.

Ragnar savaştan günler sonra Lagertha'nın evine geldi ve onu koruyan ayı ile tazıyı öldürdü. Bu nedenle Lagertha Ragnar'a ilgi duymaya başladı. Gesta Danorum Ragnar ve Lagertha'nın çocuklarından sadece birinden, oğulları Fridleif'ten bahseder ama iki kızından bahsetmez.

Yıllar sonra Ragnar, ülkenin iç savaşına katılmak için Danimarka'ya gitti. Saxo, Ragnar'ın üzerine canavarları saldığı için Lagertha'ya hâlâ kızgın olduğunu, bu yüzden ondan boşandığını ve İsveç kralının kızı Thora Borgarhjört ile evlendiğini anlatır. Birlikte kalabalık sayıda bir çocuk sahibi oldular. Ragnar, yıllar sonra ve bir başka iç savaşın ortasında, yardım için Norveç'le temasa geçti. Lagertha ona hâlâ değer verdiğinden, yardımına gelmesi için 120 gemilik bir filo gönderdi. Ragnar'ın oğullarından biri olan Sigurd, belirleyici savaş sırasında yaralandı ve Lagertha bir karşı saldırı düzenleyip zafer kazanana kadar kayıp kaçınılmaz görünüyordu.

Norveç'e döndükten sonra Saxo, Lagertha'nın kocasını öldürdüğünü ve topraklarını gasp ettiğini anlatır ve "bu çok küstah kadın tahtı paylaşmak yerine tek başına yönetmek istiyordu" der.

Bununla birlikte, Saxo'nun eserleri doğrulukları şüpheli olduğu için sorgulanmalıdır. Saxo cinsiyetçiydi ve kadınların toplumdaki rolleri üzerine katı bir Hristiyan bakış açısıyla yazmıştı. Viking kadınlarının silah almaları ve savaşta erkeklere katılmaları yasak değildi ve aynı Hristiyan boyun eğme normlarına tabi değillerdi, bu nedenle Ragnar'la birlikte savaşan kadınların erkek olarak görünmeleri gerekmiyordu.

Hristiyan yasalarına göre kadınların erkek kıyafetleri giymesi yasadışıydı – Jeanne d'Arc bu suçtan yargılanmıştı.

Ubba (Ubbe/Ubbi)

Ivar ve Ubba'nın babaları Lodbrok'un intikamı
Ivar ve Ubba'nın babaları Lodbrok'un intikamını almak için yola çıkışlarının tasviri, British Library Harley 2278'in 47v folyosunda yer almaktadır.

Ragnar Lothbrok öldürüldüğünde, büyük bir Viking grubu İngiltere'yi işgal etti. Anglosakson krallıkları bu Büyük Viking Ordusu tarafından harap edildi. Ordunun başında "Ubba" adında bir adam vardı. Bu kişinin gerçekten Ragnar Lothbrok'un oğullarından biri olup olmadığı bilinmemektedir.

Doğu Anglia Krallığı, Şehit Kral Edmund'un öldürüldüğü yıl olan 869'da Büyük Viking Ordusu tarafından fethedildi. Olaylardan bir asırdan fazla bir süre sonra yazılmış bir belge olan Passio Sancti Eadmundi, Ubba'yı Doğu Anglia'yı ele geçiren orduların kilit liderlerinden biri olarak gösterir. Büyük Viking Ordusu'nun bir diğer önde gelen komutanı olan Kemiksiz Ivar'ın da Ragnar'ın oğullarından biri olduğu söylenmektedir. Bu da "Ubba"nın diğerleriyle bağlantılı olduğu fikrini desteklemektedir.

Daha sonraki efsaneler Ubba ve Ivar'ı, Büyük Viking Ordusu'nun manastırına yaklaştığını öğrendikten sonra, Vikinglerin utancından kaçınmak için rahibelerine kendilerini çirkinleştirmelerini emreden Æbbe adlı bir başrahibenin şehit edilmesiyle ilişkilendirir. Bunun üzerine Vikingler manastırı yerle bir eder ve içerideki tüm rahibeleri yakarlar.

12. yüzyılda yazılan Liber de Infantia Sancti Eadmundi'ye göre, Ubba ve Ivar'a Doğu Anglia'yı istila etmelerinde Lothbrok'un oğullarından bir diğeri olan Björn Ironside yardım etmiştir. Ubba görünüşe göre MS 878 yılında Cynwit Muharebesi'nde ölmüştür.

Björn Ironside

Lothbrok'un Björn tarafından öldürülmesi
British Library Yates Thompson 47'nin (Aziz Edmund ve Fremund'un Yaşamları) 34r folyosunda yer alan Lothbrok'un Björn tarafından öldürülmesinin 15. yüzyıldaki tasviri.

Vikingler dizisinde gösterildiği gibi, Ragnar'ın Björn Ironside adında ilk doğan bir oğlu olduğu oldukça şüphelidir. Frank kayıtları, Viking hükümdarlarının küçük oğullarının öne çıkıp kendilerine bir isim yapmalarının geleneksel olduğunu göstermektedir. Ragnar kral olduğunda, Björn ve Sigtrygg adında bir başka Viking reisi Fransa'ya doğru bir sefere çıktı. Birleşik birlikler Seine Nehri'ne doğru yelken açarak yol boyunca yağma ve soygun yaptılar, ta ki sonunda II. Charles (Dazlak Charles)'ın ordusu tarafından yenilgiye uğratılana kadar. Björn'ün ordusu sonunda Paris'i başarıyla yağmalamayı başardı.

Björn 859'dan 861'e kadar Akdeniz'e yapılan bir sefere eşlik etti ve bu süre zarfında İberya kıyılarındaki toplulukları yağmaladıktan sonra Güney Fransa ve İtalya'ya doğru yelken açtı. Björn ve üvey babası Hastein, Luni şehrini ilk gördüklerinde Roma sanmış olabilirler. Hastein, son ayinlerinin yapılması gereken ölmek üzere olan bir Hristiyan gibi davranarak şehre girmeyi başardı. Grubundaki birkaç kişiyle birlikte şehre girmesine izin verildi. Şapeldeki yatağından fırladı ve grubunu Vikinglerin geri kalanının beklediği ana kapıya kadar götürdü.

İzlanda Sagalarında ve Gesta Danorum'da iki farklı isimle anılan İsveçli bir hükümdarla ilgili büyük anlaşmazlıklar vardı. Björn Ironside'ın diğer iki kardeşi Kemiksiz Ivar ve Hvitserk de çatışmada yer aldı. 13. yüzyıldan kalma Hervarar Saga, Björn'ün İsveç kralını öldürdüğünü ve Ragnar'ın ölümü üzerine Björn'ün İsveç kralı olduğunu belirtir.

Kemiksiz Ivar

Ragnar Lodbrok, oğulları Ivar ve Ubba ile birlikte
Lothbrocus ve oğulları Ivar ve Ubba. Harley El Yazmaları 2278'de 39r yaprağında bulunan 15. yüzyıl minyatürü.

Kemiksiz Ivar, 13. yüzyıl İzlanda destanı The Tale of Ragnar Lothbrok (Eski İskandinav: Ragnars saga loðbrókar)'ta Ragnar ve Aslaug'un oğludur. Onu sakat bırakan bir uzuv rahatsızlığı ile doğduğuna dair kesin bir kanıt yoktur, ancak halk arasında lakabını bu şekilde aldığı düşünülmektedir.

Ivar, kardeşleriyle birlikte, Kral Ælla'yı öldürerek babaları Ragnar'ın intikamını almak için Büyük Viking Ordusu'na liderlik etmiştir. Mitolojiye göre ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, bunun üzerine Ælla ve Ivar barış arayışına girmişlerdir. Ivar sadece bir öküz derisiyle kaplayacak kadar toprak istemişti. Ivar anlaşmış ve daha sonra deriyi dar şeritler halinde keserek kalenin inşa edildiği yeri çevrelemek için kullanmıştır.

Bazı kaynaklar bu kaleyi York olarak tanımlarken, diğerleri Londra'ya yerleştirir. Durum ne olursa olsun, Büyük Viking Ordusu ertesi yıl Ila'nın topraklarına geri döndü ve Northumbrian hükümdarını esir aldı. Ivar ve kardeşleri onu "kan kartalı" olarak bilinen bir uygulamayla sırtının çeşitli yerlerini kesip açarak öldürdüler. Bilginler kan kartalının nasıl ortaya çıktığı, gerçekten var olup olmadığı ve Hıristiyan tarihçiler tarafından icat edilip edilmediği konusunda hemfikir değildir.

Doğu Anglia Kralı Edmund'un ölümüne Ubba ile birlikte Ivar da karışmıştır.

Günümüz tarihçileri "Ivar" adını genellikle 1870-1873 yılları arasında Dublin'in Viking hükümdarı olan "Imar" ile birbirinin yerine kullanmaktadır.

II. Sigurd veya Sigurd "Yılan Gözlü" Ragnarsson

II. Sigurd veya Sigurd "Yılan Gözlü" Ragnarsson
'Veræ effigies regum omnium qvi a primo Dan usqe Christianum IV modo regnantem imperii Danici gloria eminuerunt' başlığıyla 1670 yılında yayınlanan gravürden – burada Danimarka (yarı efsanevi) kralı Gözü Yılan Sigurd'u (9. yüzyıl) tasvir eden kısım. Erico Olai Tormio tarafından yayımlanmıştır.

Ouroboros'un Sigurd "Yılan Gözlü" Ragnarsson adlı eserin bir bölümünde ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Bu isim, Ragnar ve Aslaug'un çocuğu olarak dünyaya geldiğinde Ragnarsson'un gözleri yüzünden verilmiştir. Üvey kardeşleri Eric/Erik ve Agnar, o daha küçük bir delikanlıyken İsveç kralı Eysteinn tarafından öldürülmüştü. Aslaug, kendi çocukları olmasalar bile intikam almak istedi. Kemiksiz Ivar intikam almakta tereddütlüydü çünkü tanrıların onlara karşı çalıştığını düşünüyordu. Sigurd o kadar genç yaşta bile kardeşlerini ikna etmeyi başarmış ve nihayetinde Eysteinn'in yenilgisinden ve ölümünden sorumlu olmuştu.

Ragnar Lothbrok'un ölümünden sonra Sigurd, Northumbria kralı Ælla'yı öldürerek intikam almaya çalışan kardeşlerden biriydi. Halland, Scania, Zealand, Danimarka Adaları ve Viken'in hepsi Sigurd'a geçti. Efsanevi İngiliz hükümdarı Büyük Knut ile Viking kahramanları Harald Bluetooth ve Sweyn Forkbeard'ın Sigurd'un soyundan geldiği söylenir.

Ragnar ve ailesi, özellikle de eski eşleri hakkında kayıtlı materyallerde büyük bir tutarsızlık, efsane ve mit vardır. Tarihçiler, mevcut kaynaklar böylesine temel noktalarda birbiriyle uyuşmazken, kişilikler hakkında net bir resim elde etmekte zorlanırlar. Bununla birlikte, hikayeleri bir arada tutan ortak noktalar vardır ve bunlardan biri de Ragnar Lothbrok'un, ölümüyle oğullarını büyük işler başarmaya teşvik eden etkili ve önemli bir kral olduğu fikridir.

Yüzlerce yıl boyunca efsaneler, popüler televizyon programlarının onları karakter olarak dahil ettiği modern çağa kadar onlara övgüler düzmüştür.

Ragnar Lothbrok Hakkında Sık Sorulanlar

Ragnar Lothbrok kimdir?

Orta Çağ kaynaklarına göre Ragnar Lothbrok 9. yüzyılda yaşamış bir Danimarka kralı ve Viking savaşçısıydı. Onun hakkında bilinenler konusunda çok fazla belirsizlik vardır ve bunun kökleri ölümünden sonra yaratılan Avrupa edebiyatına dayanmaktadır.

Ragnar Lothbrok nasıl öldü?

Danimarkalı tarihçi Saxo Grammaticus'un Gesta Danorum'una göre Ragnar Lothbrok, Northumbria'nın Anglosakson kralı Ælla tarafından yakalanmış ve ölmesi için bir yılan çukuruna atılmıştır.

Ragnar Lothbrok nasıl hatırlanıyor?

Orta Çağ kaynaklarına göre, Ragnar Lothbrok 9. yüzyılda yaşamış Danimarkalı bir Viking kralı ve savaşçısıydı; kahramanlıklarıyla, Northumbrialı Ælla (Aella) tarafından yılan çukurunda öldürülmesiyle ve 865 yılında Doğu Anglia'nın işgaline öncülük eden Halfdan, Kemiksiz Ivar ve Hubba'nın babası olmasıyla tanınıyordu.