Şehir Devleti Nedir? Tarihi ve Örnekleri

Şehir devletinde hükümet, sınırları içerisindeki tüm topraklar üzerinde tam egemenlik ve kontrol sahibidir.

Şehir devleti, tamamen tek bir şehir sınırları içinde var olan bağımsız bir ülkedir. İngiltere'de 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu terim aynı zamanda antik Roma, Kartaca, Atina ve Sparta gibi antik dünyanın süper güç şehirlerinde kullanıldı. Bugün, Monako, Singapur ve Vatikan tek gerçek şehir devletleri olarak kabul ediliyor.

Şehir Devleti Hakkında Bilgiler

Şehir devleti vatikan
Vatikan şehri.

Hızlı çıkarımlar: Şehir devleti

  • Bir şehir devleti, tamamen tek bir şehir sınırları içinde yer alan bağımsız, kendi kendini yöneten bir ülkedir.
  • Roma, Kartaca, Atina ve Sparta antik imparatorlukları şehir devletlerinin erken örnekleri olarak kabul edilir.
  • Bir zamanlar sayısız, şimdiyse birkaç gerçek şehir devlet var. Boyutları küçüktür ve ticaret ve turizme bağımlıdır.
  • Bugün anlaşmalarla şehir devletleri olduğu kabul edilen üç yer Monako, Singapur ve Vatikan'dır.

Şehir Devletinin Tanımı

Şehir devletinde hükümet, sınırları içerisindeki tüm topraklar üzerinde tam egemenlik ve kontrol sahibidir. Tek bir şehirden oluşan ülke genellikle küçük ve bağımsızdır. Siyasi güçlerin ulusal hükümet ve çeşitli bölgesel yönetimler arasında paylaşıldığı daha geleneksel çok bölgeli ülkelerin aksine, bu yapıda tek bir şehir politik, ekonomik ve kültürel yaşamın merkezi olarak işlev görür.

Tarihte tanınan ilk şehir devletleri MÖ 4. ve 5. yüzyıllarda klasik Yunan uygarlığı döneminde ortaya çıktı. Yunan şehir devleti olan "polis" terimi, eski Atina devletinin merkezi olan Akropol'den (MÖ 448) geldi.

Şehir devletinin popülerliği ve yaygınlığı MS 476'da Roma'nın çöküşüne kadar devam etti ve bu çöküş hükümet şeklinin neredeyse yok olmasına yol açtı. Napoli ve Venedik gibi İtalyan merkezlerin önemli ekonomik refaha ulaşmasıyla şehir devletlerinde MS 11. yüzyılda küçük bir artış yaşandı.

Şehir Devletlerinin Özellikleri

Bir şehir devletinin onu diğer hükümet türlerinden ayrı kılan benzersiz özelliği, egemenliği veya bağımsızlığıdır. Bu, bir şehir devletinin, dış hükümetlerden herhangi bir müdahale olmadan kendisini ve vatandaşlarını yönetme hakkına ve gücüne sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, tamamen Fransa'da olmasına rağmen, Monako şehir devleti hükümeti, Fransız yasalarına veya politikalarına tabi değildir.

Şehir devletleri kendi egemenliklerine sahip olduklarından diğer özerk bölgelerdeki hükümet kurumlarından farklılar. Özerk bölgeler, ulusal merkezi hükümetin siyasi alt uzantıları olduğundan sadece farklı derecelerde özerkliğe sahip olabilirler. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Hong Kong ve Makao ile Birleşik Krallık'taki Kuzey İrlanda özerk bölgelere örnektir.

Etraflarını saran geniş arazileri fethedebilecek güçte olan Roma ve Atina gibi antik şehir devletlerinin aksine, modern şehir devletleri karasal alanlarda küçük kalmaktadır. Tarım veya sanayi için gerekli alan bulunmadığı için üç modern şehir devletinin ekonomisi de ticarete veya turizme bağlıdır. Örneğin Singapur, dünyanın en işlek ikinci limanına sahiptir ve Monako ve Vatikan dünyanın en popüler turistik yerlerinden ikisidir.

Günümüzdeki Şehir Devletleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai ve Abu Dabi ile birlikte Hong Kong ve Macau gibi bazı şehirler bazen şehir devleti olarak kabul edilirken, aslında özerk bölgeler olarak işlev görürler. Çoğu coğrafyacı ve siyaset bilimci, üç modern gerçek şehir devletinin Monako, Singapur ve Vatikan olduğu konusunda hemfikirdir.

Monako

Şehir devleti monako
Monako Prensliği, Akdeniz'in Batı Avrupa'sındaki Monte-Carlo ve limanın yükseltilmiş görüntüsü.

Monako, Fransa'nın Akdeniz kıyı şeridinde bulunan bir şehir devletidir. 1,25 km karelik bir arazi alanı ve yaklaşık 38,500 daimi nüfusuyla dünyanın en küçük ikinci, ancak en yoğun nüfuslu ülkesidir. Birleşmiş Milletler'de 1993 yılından beri oy veren Monako, anayasal monarşi hükümet şeklini kullanıyor.

Elinde küçük bir ordu tutmasına rağmen, Monako'nun savunması Fransa'ya aittir. Ülke en iyi lüks Monte-Carlo kumarhane bölgesi, lüks otelleri, Grand Prix motor yarışları ve yat limanlarıyla bilinir. Monako'nun ekonomisi neredeyse tamamen turizme dayanıyor.

Singapur

şehir devleti singapur
Singapurun

Singapur, Güneydoğu Asya'da bir ada şehridir. 430 km kare içinde yaşayan yaklaşık 5.3 milyon insanıyla, Monako'dan sonra dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesidir. Singapur, Malezya Federasyonu'ndan atıldıktan sonra 1965'te bağımsız bir cumhuriyet ve şehir ülkesi oldu.

Anayasada Singapur kendi para birimine ve yüksek derecede eğitimli silahlı kuvvetlere sahip. Temsili demokrasi biçiminde bir hükümet sistemini benimsiyor. Kişi başına düşen GSYİH'ya göre dünyada refah düzeyi en yüksek beşinci ülkedir. Son derece düşük bir işsizlik oranına sahiptir. Singapur'un ekonomisi çeşitli tüketici ürünlerinin üretimi ve ihraç edilmesi etrafında şekillenir.

Vatikan Şehri

Şehir devleti nedir? Farkı, tarihi ve örnekleri vatikan
Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı ve Via della Conciliazione'nin havadan görünümü (2014).

İtalya'nın Roma kentinden 108 dönümlük bir alanı kendine alan Vatikan şehri, dünyanın en küçük bağımsız ülkesi olarak biliniyor. 1929'da İtalya ile yapılan Lateran Antlaşması ile inşa edilen Vatikan siyasi sistemi, Roma Katolik Kilisesi tarafından yönetilir. Papa, yasama, yargı ve idare başkanı olarak görev yapar. Şehrin yaklaşık 1000 kişilik nüfusu neredeyse tamamen Katolik din adamlarından oluşur.

Kendi ordusu olmayan tarafsız bir ülke olarak, Vatikan şehri hiçbir zaman bir savaşa karışmadı. Vatikan'ın ekonomisi posta pullarının, tarihi yayınların, hatıraların, bağışların, rezerv yatırımların ve müze giriş ücretlerinin satışına dayanır.

Şehir Devleti Hakkında Sık Sorulanlar

Şehir devleti nedir?

Bir şehir devleti, bir şehir ve çevresindeki topraklardan oluşan, bağımsız bir siyasi birim olarak işlev gören egemen bir varlıktır. Daha büyük bir ulusal veya bölgesel otoriteden ayrı olarak kendi hükümetine, yasalarına ve yönetimine sahiptir.

Bir şehir devletinde kentsel yönetişim kavramı nedir?

Bir şehir devletinde kentsel yönetişim, şehrin yönetildiği ve idare edildiği sistem ve süreçleri ifade eder. Kentsel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için karar alma, kaynak tahsisi ve hizmet sunumunu içerir.

Bir şehir devletinde özerkliğin önemi nedir?

Özerklik, bir şehir devletinin kendi kendini yönetme ve bağımsız olarak karar alma yeteneğini temsil ettiği için temel bir özelliğidir. Şehir devletinin kendi politikalarını, yasalarını ve yönetmeliklerini sakinlerinin benzersiz ihtiyaç ve isteklerine göre şekillendirmesine olanak tanır.

Şehir devleti modeli nasıl çalışır?

Şehir devleti modeli, siyasi, ekonomik ve idari gücün tek bir şehir ve çevresindeki bölgede toplanmasını içerir. Bu model, kararlar şehrin ve sakinlerinin özel koşullarına göre uyarlanabildiği için daha doğrudan ve etkili bir yönetişim sağlar.

Bir şehir devleti bağlamında egemenlik ne anlama gelir?

Egemenlik, bir şehir devletinin dış güçlerin müdahalesi olmaksızın kendi iç işlerini yönetme konusundaki üstün otoritesini ve bağımsızlığını ifade eder. Şehir devletinin kendi toprakları, kaynakları ve karar alma süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar.

Bir şehir devleti yerel düzeyde nasıl yönetilir?

Bir şehir devleti tipik olarak, kentsel yaşamın çeşitli yönlerini yönetmekten sorumlu seçilmiş yetkilileri ve idari organları içeren bir yerel yönetim tarafından yönetilir. Buna kentsel planlama, kamu hizmetleri, ulaşım ve kolluk kuvvetleri gibi alanlar dahildir.

Bir şehir devleti ile metropoliten alanı arasındaki ilişki nedir?

Bir şehir devleti genellikle şehrin kendisini ve çevresindeki şehirleşmiş bölgeleri içeren bir metropoliten alanı kapsar. Metropoliten alan tipik olarak ekonomik, kültürel ve sosyal bir merkez görevi görerek şehir devletinin genel gelişimine ve etkisine katkıda bulunur.

Özyönetim kavramı bir şehir devletine nasıl uygulanır?

Özyönetim, bir şehir devletinin sakinlerinin hayatlarını etkileyen karar alma süreçlerine katılma hakkına ve yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Yerel halkın politikaları şekillendirmede ve şehir devletlerinin yönünü belirlemede söz sahibi olmasını sağlar.

Bir şehir devletinin ekonomik özellikleri nelerdir?

Bir şehir devleti genellikle stratejik konumu, altyapısı ve ekonomik fırsatları nedeniyle işletmeleri, yatırımları ve ticareti çeken bir ekonomik merkez olarak hizmet eder. Uzmanlaşmış endüstrilere, finans merkezlerine ve gelişen bir kentsel ekonomiye sahip olabilir.

Bir şehir devleti daha büyük siyasi oluşumlarla nasıl etkileşime girer?

Bir şehir devleti ile daha büyük siyasi oluşumlar arasındaki ilişki değişebilir. Bazı durumlarda, şehir devleti daha büyük bir ülkenin veya federasyonun parçası olabilir ve bazı yetkiler şehir düzeyine devredilebilir. Diğer durumlarda ise şehir devleti daha bağımsız bir statüye sahip olabilir ve diğer uluslarla diplomatik ilişkiler ve müzakereler yürütebilir.