Austerlitz Muharebesi: Napolyon'un Taktiksel Şaheseri

Üç İmparator Muharebesi olarak da bilinen Austerlitz Muharebesi, Napolyon Savaşları sırasında önemli bir çarpışmaydı. Çek Cumhuriyeti'ndeki Austerlitz yakınlarında 2 Aralık 1805 tarihinde gerçekleşmiştir.

Yazar Burcu Kara
Napolyon ve Francis II Austerlitz Muharebesi'nden sonra.
Napolyon ve Francis II Austerlitz Muharebesi'nden sonra.

Austerlitz Muharebesi, 2 Aralık 1805'te Napolyon Bonapart'ın Rus (I. Alexander) ve Avusturyalı (II. Franz) rakiplerinin güçlerini karşı karşıya getirdi. İmparatorun taç giyme töreninin yıldönümünde kazanılan bu kesin Fransız zaferi, Trafalgar'ın (Trafalgar Muharebesi) yarattığı deniz felaketini sildi ve Üçüncü Koalisyon Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırarak ona bir başka isim daha kazandırdı: Üç İmparator Muharebesi.

Bu Napolyon'un kişisel zaferiydi ve iktidarı için güçlü bir meşruiyet silahıydı; bu nedenle komutanlarından hiçbirine Austerlitz dükü ya da prensi unvanı vermedi. Ertesi gün imparator askerlerini gösterdikleri performanstan dolayı kutluyordu: "Askerlerim, sizden memnunum… Sadece şunu söylemeniz yeterli olacaktır: Austerlitz Muharebesi'ndeydim. İnsanlar "İşte cesur bir adam!" desinler."

Austerlitz Muharebesi Nerede Yapıldı?

Eski Avusturya eyaleti Moravya'nın başkenti Brünn, Austerlitz muharebe alanının yaklaşık on kilometre güneydoğusundaydı. Ormanlık Moravya tepeleri ile bataklık Schwarzawa Nehri vadisi arasında kalan bu bölge 1805 yılında kırsal bir bölgeydi. Napolyon'u Viyana'nın kuzeyindeki bu bölgeye getiren, Ulm'de Avusturya'nın ana ordusunu ele geçirdikten beş hafta sonra Kutsal Roma İmparatorluğu'nun İmparatoru II. Franz'ın ordularından geriye kalanların peşine düşmesiydi. O sırada, İngiltere'nin kışkırtmasıyla Napolyon Fransa'sına karşı oluşturulan ittifakın ikinci büyük lideri olan Rus Aleksandr I, şehri koruma çabalarından vazgeçmişti.

Savaşın kapsamını gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacak bazı rakamlarla hafızanızı tazelememize izin verin: Austerlitz'de yaklaşık 160.000 asker (yaklaşık 75.000 Fransız'a karşılık 60.000 Rus ve 25.000 Avusturyalı) yarım gün boyunca çarpıştı. Muharebe alanı, dönemin tipik muharebe alanları gibi 150 km2'den biraz fazlaydı. Her iki taraftan 27.000 kişi çeyrek günden kısa bir süre içinde öldü, yaralandı ya da esir düştü. Ancak Fransızların zaferi 1.300 askerin hayatına mal olmuş ve 7.000 asker de yaralanmıştır.

Muharebe Hazırlığı

Austerlitz Muharebesi
Austerlitz Muharebesi, saat 18:00 durumu, 1 Aralık 1805.

Fransız ordusunun Brünn'ün güneydoğusundaki mevzileri 1 Aralık 1805 akşamı alışılmadık bir manzara sergiliyordu. Merkezde ve solda, Brünn ile Olmutz arasındaki yolda, Avusturya-Rus ordusunun gelişi beklendiği için Fransızlar tam kadro hazır bulunuyordu. Ancak daha güneyde, Fransız ordusunun sağ kanadı tamamen çıplak ve zayıftı. Bu en hafif tabiriyle sorunlu bir durumdur çünkü koalisyon birlikleri geçmeyi başarırsa, Brünn-Viyana yolunu kesebilecek ve Grande Armée'nin geri kalanını ikmal hatlarından izole edebileceklerdir. Napolyon bunun farkındadır ve Viyana'dan cebri yürüyüşle gelen Mareşal Davout'un III. Kolordusunu kısa süre önce geri çağırmıştır.

Aslında bu büyük taktiksel hata Fransız imparatoru tarafından tamamen kasıtlı olarak yapılmıştı. Bu bir tuzaktı: Düşmanlarını sağ kanadına saldırmaya davet etmek istiyordu. Savaş alanının güney kenarını çevreleyen bataklıklar boyunca ilerledikçe, kendi sağ kanatlarını sunacaklar ve onları Fransız merkezinden gelecek bir saldırıya karşı savunmasız bırakacaklardı. Genellikle I. Napolyon'un askeri dehasının en üstün ifadesi olarak kutlanan bu hile çok iyi bilinmektedir.

Daha az bilinen ise, bu harekâtı çevreleyen zihin bulandırma faaliyetidir. Fransız imparatoru Viyana'yı işgal ettiğinden beri, Koalisyon'u gerçekte olduğundan daha zayıf olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Davout'un 7.000 adamını ordunun geri kalanından uzakta, Viyana'da bırakmak da bu daha genel mantığın bir parçasıydı.

Bu stratejik seçim büyük ölçüde şartların dikte ettiği bir şeydi. Şimdiye kadar tarafsız olan Prusyalılar huzursuzlanmaya başlamıştı; koalisyona katılırlarsa, aşırı derecede uzayan ikmal hatları için ciddi bir tehdit oluşturacaklardı. Dahası, sonbahar iyice ilerlemişti ve kış hızla yaklaşıyordu. Yakın zamanda kesin bir zafer kazanamazsa, Napolyon inisiyatifi ele almak için bir sonraki bahara kadar beklemek zorunda kalacak, inisiyatifi kaybetme ve düşmanlarının güçlendiğini görme riskiyle karşı karşıya kalacaktı.

Bu nedenle Avusturya-Rusları kendisine saldırmaya teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve sonunda planı işe yaradı: Çar Alexander ve generallerinin çoğu, İmparator Franz ve teorik başkomutan Rus Mareşal Mikhail Kutuzov'un temkinli tavsiyelerine rağmen savaşmaya hevesliydi. Düşmanlarının kurduğu tuzağa tamamen aldanmışlardı; saldırı planları Napolyon'un amaçladığı gibi Fransız sağ kanadına yönelikti. Avusturya-Rusya'nın sol kanadı, bataklıklar ve Pratzen platosu arasında, bir öncü birlik eşliğinde dört kol halinde Telnitz köyüne doğru ilerledi. 

Üç İmparatorun Muharebesi

Napolyon askerleriyle birlikte çarpışma arifesinde. Louis-François, Baron Lejeune'ün tablosu.
Napolyon askerleriyle birlikte çarpışma arifesinde. Louis-François, Baron Lejeune'ün tablosu.

Telnitz, şimdiki adıyla Telnice, Satcany'nin kuzeybatısında ve Menin'in kuzeydoğusunda yer alan bir köydür. Burası 2 Aralık 1805'in erken saatlerinde yalnızca 3. piyade alayı tarafından garnizon olarak kullanılmaktaydı. Biraz daha kuzeyde Sokolnice vardır. Burası, saldırının bir diğer hedefi olan ve yalnızca 26. hafif piyade alayı tarafından savunulan Sokolnitz'dir. Etrafında Fransız birliklerinin konuşlandığı kale hâlâ durmaktadır.

Koalisyon güçleri her iki köye de sabah 7'de başlayarak arka arkaya saldırdı. Hava soğuk ve yağışlı, savaş alanı ise griyle örtülüydü. Fransız sağ kanadına karşı saldırıyı yönetmekle görevli General Buxhövden'in adamları için intikal yürüyüşünün ne kadar tatsız olduğunu hayal etmek kolaydır. Özellikle kötü koordine edilmiş olması durumu daha da zorlaştırıyordu.

Koalisyon ordusu, Fransız ordusunun titiz kolordu, tümen ve tugay organizasyonundan yoksundu, General Buxhövden yola çıktığında hava hala karanlıktı ve üstelik Buxhövden kelimenin tam anlamıyla sarhoştu. General Liechtenstein'ın ihtiyatta kalacak olan 5.000 süvarisinin geri çekilmesi, Pratzen platosunun güney yamaçlarında yolların tıkanmasına bile neden oldu.

Böylece, öncü ve dört koalisyon kolu hedeflerine birlikte saldırmak yerine, bunu birbiri ardına yaparak Fransızların ilk saldırıyı başarıyla yürütmesini sağladı. Ancak sayıların üstünlüğü kısa sürede tüm dengeleri değiştirdi ve Fransızlar Telnitz'den çıkarıldı. Telnice'nin kuzeybatısından Sokolnice'nin güneydoğusuna uzanan ince bir şerit halindeki Goldbach deresinin diğer tarafına çekildiler. Ne var ki Fransız sağ kanadı yarılamamıştı: Davout'un III. Kolordusu karşı saldırıya geçmek ve Telnitz'i geri almak için tam zamanında gelmişti. Kısa bir süre sonra bir süvari hücumuyla geri püskürtüldü ama topçu desteği Goldbach boyunca yeniden kurulmasını sağladı.

Davout'un adamlarının zamanında gelmesi, iki günde 110 kilometre yol kat ettikten sonra yorgun düşmüş olsalar da, diğer savunmacıların (General Louis Friant'ın tümeni) Sokolnitz'e yoğunlaşmasını sağladı; Fransızlar, iyi bir ilk direnişin ardından, ironik bir şekilde Çar'ın hizmetine girmiş bir Fransız göçmeni olan Kont Andrault de Langeron'un komuta ettiği Rus kolunun topçusu tarafından püskürtülmüştü. Sokolnitz birkaç kez el değiştirdi ve son bir saldırıyla Ruslar saat dokuz sularında burayı ele geçirdi.

Sayıca üstün olan Fransızlar için durum kritikti ama başka bir saldırıya maruz kalmayacaklardı: Austerlitz Muharebesi'nin merkez üssü aniden değişmişti.

Pratzen Platosuna Saldırı

Sokolnice'den kuzeydoğuya, Prace'ye doğru ilerliyoruz. 1805 yılında inşa edildiği hafif eğimli platoya adını veren bu küçük köy Pratzen, çevresindeki vadilerden yaklaşık kırk metre yükseklikte bir tepedir. Bugün gökyüzünden bakıldığında, sadece yer yer küçük köy yollarının kıvrımlarıyla belirginleşen eğimi ayırt etmek zordur. Napolyon her zamanki taktiksel yeteneğiyle, zaferin anahtarının burası olacağını daha savaştan önce anlamış ve duyurmuştu.

Telnitz ve Sokolnitz'de Avusturya-Rusları "terbiye ettikten" sonra, saat dokuz sularında Mareşal Soult'un IV Kolordusu'nun en güçlü iki tümenini, Vandamme ve Saint-Hilaire'i ileri sürdü. 16.000 Fransız piyadesi Prace'ın hemen batısındaki küçük vadiye tırmanırken, sabah sisi nihayet dağılmıştı. Böylece "Austerlitz güneşi" kendi hikayesini yazıyordu.

Bu güneş, son iki Avusturya-Rus kolunun komutanları olan Kollowrat ve Przybyszewski'nin üzerlerindeki tehdidi tarifsiz bir şaşkınlıkla fark etmelerini sağladı. Bu birlikler, Lihtenştayn'ın hatasının yol açtığı "trafik sıkışıklığı" nedeniyle gecikince, kendilerini süngüleriyle saldıran Fransızlar tarafından kanattan saldırıya uğramış halde buldular.

Gafil avlanan müttefikler direnmeye çalıştı ama birkaç dakika süren göğüs göğüse çarpışmadan sonra ayakları yere basmaz oldu ve düzensizlik içinde doğuya doğru kaçmaya başladılar. Saat dokuz buçukta Soult, Pratzen platosunda tutunarak topçularını buraya yerleştirdi. Şu anda savaşın anısına dikilen anıtın bulunduğu yer burasıdır – Prace'nin hemen güneyinde Mohyla Miru olarak işaretlenmiştir.

Koalisyon güçleri sonunda Pratzen'in önemini fark eder ama artık çok geçtir: Yürüyüş kanatları artık ordunun geri kalanından neredeyse tecrit edilmiştir ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şimdi havadan görüntüyü "açalım": Fransız toplarının Austerlitz'den Telnitz ve Sokolnitz'e uzanan yolu ( şu anda "416" numaralı) bombalayabildiğini anlamak için bir göz atmak yeterlidir. Arkasında, bugün sadece Litava'nın dolambaçlı yatağının görülebildiği bataklıklar bir ölüm tuzağı oluşturmaktadır.

Telnitz/Sokolnitz cephesinden ayrılan kuvvetler güneyden saldırırken, Liechtenstein'ın ağır süvarileri ve Rus İmparatorluk Muhafızları, şimdi ileri bir konumda bulunan Soult'un kolordusunun solunu atlatmaya çalıştı. Bu durum Napolyon'un gözünden kaçmadı ve İmparator Bernadotte'un kolordusunu ve Murat'ın süvarilerini Soult'un sol kanadını korumaları için gönderdi. Bu, savaşın belirleyici anıydı: Fransızlar Pratzen'i tutmayı başarırsa, hiçbir şey ve hiç kimse zaferi onların elinden alamayacaktı.

Karar Anından Lanete Kadar

Saat on birden itibaren, Prace'nin kuzeyinde, Jirikovice ve Blazovice arasında bugün hala görülebilen vadilerde şiddetli piyade ve süvari çatışmaları başladı. Her iki tarafın askerleri de platonun yamaçlarına son sürat tırmanıyordu. Murat koalisyon süvarilerine karşı üstünlük sağlarken, Bernadotte'un Rus Muhafızlarıyla işi başından aşkındı. Piyadeleri geri püskürttükten ve takip ettikten sonra, süvariler karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Bu kritik anda Fransız İmparatoru kendi muhafızlarını çağırdı ve Memlûkleri sonunda Çar Aleksandr'ın şövalye muhafız alayını alt etmeyi başardı.

Öğleden önce savaşın kaderi belirlenmişti. Kutuzov'un artık yedeği kalmamıştı: Fransızların dikkatini sağ kanatlarından uzaklaştırmak için şaşırtma saldırıları düzenlemesi gereken Bagration, şimdi Lannes'in kolordusu ve Murat'ın süvarileri tarafından kitlesel olarak meşgul ediliyordu. Buna rağmen, Brünn-Olmutz yolu boyunca muharebe düzeninde geri çekildi ve Çar Aleksandr, İmparator Franz ve kurmayları saat 13:00 sularında tüm umutlarını yitirmiş olarak savaş alanını terk ettiler. Geriye sadece Kutuzov kalmıştı ve hala kurtarılabilecek olanları kurtarmaya çalışıyordu.

Savaş alanının güneyinde de durum koalisyon güçleri için daha iyi değildi. Pratzen platosunu geri almakla görevlendirilen kuvvetler, kuzeydeki "kıskaç" kuvvetlerinden daha başarılı olamadılar. Fransızlarla karşılaşmadan önce bile, Telnitz ve Sokolnitz'e saldırıya geç katılan ya da Pratzen muharebesinden kaçan yoldaşlarıyla, önceki yığılmanın bir tekrarıyla karşı karşıya geldiler. Soult'un toplarının ateşiyle yok edilmeyenler Fransız piyadelerinin tüfek ateşiyle paramparça ediliyordu. Tek bir yenilgi bile Avusturya-Rusları boşuna zaman ve adam harcadıklarına ikna etmeye yetmişti.

Saat 14:00 sularında Napolyon, Soult'a koalisyonun sol kanadının son kalıntılarını ezmek için güneye doğru ilerleme emri vererek zaferini tamamlayabildi ve son geçilebilir geri çekilme yolunu -bugünkü 416 numaralı yol- kesti. Öncü birlik Telnitz çevresindeki çatışmalarda neredeyse yok edilmişti ve Andrault de Langeron ile Dokhtorov'un komuta ettiği kalan iki kol da ciddi şekilde hırpalanmıştı. Bir buçuk saat sonra, son kurtuluş yolları olan bataklıklar ve donmuş göletler aracılığıyla kaçmaya çalışan dağınık bir kaçak kitlesinden başka bir şey değillerdi.

Austerlitz'den sonra birkaç bini Fransızların eline düştü. İşte bu fiyasko sırasında, bugün Satcany civarında eski kıyıları hala görülebilen donmuş Satschan göletinde ünlü ama tartışmalı bir olay yaşandı. Fransız topçusu tarafından vurulan buzlar kırılarak düzinelerce topu ve bağlı oldukları atları yuttu.

Boğulan askerlerin sayısı bilinmemekle birlikte, bazıları birkaç bin kadar olduğunu iddia etse de, büyük ölçüde abartılmış gibi görünmektedir. Birkaç gün sonra, o gün ele geçirilen diğer parçalarla birlikte bugün Paris'teki Vendôme Sütunu'nu oluşturan bronzu sağlayacak olan topları kurtarmak için göleti boşaltan Fransızlar, görünüşe göre sadece bir avuç ceset buldular, ancak başkalarının daha önceden kurtarılıp gömülüp gömülmediği bilinmemektedir.

Austerlitz Muharebesi'nin Sonuçları

Koalisyonun son büyük ordusu da 2 Aralık 1805 akşamı fiilen ortadan kalkmıştı. Taç giyme töreninin yıldönümünde, I. Napolyon bir zafer daha yaşamıştı: Bir stratejist ve taktisyen olarak dehası, Austerlitz'de aradığı belirleyici savaşı kazanmasını sağlamıştı. Bir aydan kısa bir süre sonra, 26 Aralık'ta, Presburg Antlaşması Üçüncü Koalisyon'un savaşının sonunu mühürledi. II. Franz'ın topraklarını, devasa bir savaş tazminatını ve Alman İmparatoru unvanını kaybettiği aşağılayıcı bir barıştı; zira artık feshedilmiş olan Kutsal Roma İmparatorluğu'nun küllerinden Fransızlarla müttefik bir "Ren Konfederasyonu" doğmuştu.

Ancak bu barış aynı zamanda sonraki iki koalisyonun da tohumlarını taşıyordu: Fransızların Almanya üzerindeki baskısından bunalan Prusya'nın Rusya ve İngiltere ile güçlerini birleştirdiği 1806 barışı ve Avusturya'nın intikam almak için boşuna uğraştığı 1809 barışı.