Gıdalardaki Yaygın Pestisitler Dünya Çapında Sperm Sayısını Azaltıyor

Son elli yılda sperm sayısındaki düşüşü nasıl açıklayabiliriz? Çevresel faktörler (endokrin bozucular, pestisitler, radyasyon) bir olasılıktır.

Yazar Burcu Kara
sperm

Endokrin bozucular, pestisitler ve radyasyon, son elli yılda sperm sayısındaki düşüşü açıklayabilecek çevresel faktörlerden sadece birkaçıdır. Bir meta-analiz, bu düşüş ile tartışmalı glifosat gibi böcek ilaçları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Bilimsel çalışmalar, sperm kalitesinin ve konsantrasyonunun zaman içinde azaldığını göstermektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, 1973'ten 2018'e kadar 45 yıllık bir süre boyunca katılımcıların (kısır olmayan) ortalama sperm sayısında %51'lik bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Bu fenomen muhtemelen çok faktörlüdür ve hava kirliliği ve artan cep telefonu kullanımı da bu faktörler arasında yer almaktadır.

Glifosata Dikkat

Environmental Health Perspectives'de yayınlanan 25 çalışmanın yeni bir analizi, dünya çapında yetişkin erkeklerde insektisitlere maruz kalma ile sperm konsantrasyonundaki düşüş arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle İtalyan ve Amerikalı araştırmacılar, dört kıtadaki (Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa) 21 popülasyonda 1.774 erkekten elde edilen verileri inceledi. Bu erkekler glifosat ve N-metilkarbamatlar da dahil olmak üzere organofosfatlara özellikle kontamine su ve gıda tüketimi yoluyla maruz kalmıştır.

Araştırmacılar, bu ilişkinin iki değiştirici faktör göz önüne alındığında güçlendiğini gözlemlemiştir: diğer üreme toksinlerine maruz kalma ve düşük sperm konsantrasyonuyla ilişkili tıbbi risk faktörleri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki George Mason Üniversitesi'nde epidemiyolog ve mikrobiyolog olan ve çalışmanın başyazarı Melissa Perry, "Mevcut kanıtlar, böcek ilacına maruz kalmayı azaltmak için düzenleyici önlemler almamız gereken bir noktaya ulaştı" uyarısında bulundu.