Nürnberg Yasaları: Nazilerin Alman Tanımı

Nürnberg Yasaları, 1935 yılında Nazi Almanyası tarafından yürürlüğe konulan bir dizi Yahudi karşıtı yasadır. Bu yasalar ırk ayrımcılığını kurumsallaştırmış ve Yahudilere zulmedilmesi için yasal bir çerçeve oluşturmayı amaçlamıştır.

Yazar Burcu Kara
nürnberg yasaları yahudi nazi
1935 çizelgesi Nürnberg Yasaları kapsamındaki ırk sınıflandırmalarını göstermektedir: Alman, Mischlinge ve Yahudi.

Eylül 1935: Ayın 15'inde Almanya Şansölyesi Adolf Hitler, Nürnberg Yasalarının Reichstag tarafından kabul edildiğini duyurdu. Tamamen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi temsilcilerinden oluşan parlamento, antisemit eğilimli özel bir oturumda onay verdi. Bunlar Yahudi halkına karşı alınan ilk Nazi tedbirleriydi. Parlamento üç yasa tasarısını kabul etti: Birincisi Üçüncü Reich bayrağı, ikincisi yurttaşlık ve üçüncüsü de Alman kanının ve onurunun korunması. Peki bu yasaların sonuçları ne oldu? Artık Alman Yahudileri kendi ülkelerinde yabancı konumuna düştüler.

Nürnberg Yasalarının birincil amacı, Yahudilere yönelik sistematik zulüm için yasal bir çerçeve oluşturmak ve Ari ırk üstünlüğü kavramını desteklemekti. Bu yasalar, Yahudileri Alman toplumundan dışlamayı, haklarını ellerinden almayı ve Nazi ideolojisine göre ırksal olarak saf bir "Aryan" devleti yaratmayı amaçlıyordu.

Nürnberg Yasalarının Amacı Nedir?

Bu yasaların hangi bağlamda ortaya çıktığını anlamak için 1933 yılına geri dönmemiz gerekiyor. Hitler 30 Ocak'ta Reich Şansölyesi olarak görevlendirildi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) Kasım 1932'deki parlamento seçimlerinde oyların %33'ünü kazanmıştı. Şansölye seçildikten sonra Hitler'e Mart 1933'te tam yetki verildi. Aynı yılın 7 Nisan'ında Alman Kamu Hizmeti Restorasyon Yasası, Yahudileri ve tüm siyasi muhalifleri üniversite ve hükümet görevlerinden dışladı. Hitler'in niyeti, sadece bu pozisyonlara hak kazanacak olan Aryanlara öncelik vermekti.

Bunu, Yahudileri avukatlık, yargıçlık, doktorluk ve öğretmenlik görevlerinden dışlayan yasalar izledi. Yahudi sanatçılar da bundan etkilendi. Temmuz 1933'te Nazi partisi tek parti haline geldi. Hitler, Nürnberg Yasaları aracılığıyla "Alman kanını koruma" arzusunu açıkladı. Almanlar ve Yahudiler arasındaki evliliklere karşıydı. Öyle ki Şansölye'ye göre Yahudi bir ebeveyni, büyük ebeveyni ya da büyük büyük ebeveyni olan hiçbir Alman Ari sayılmayacaktı. Daha genel olarak, Nazi liderleri Yahudilerin Aryanlarla aynı haklara sahip olmaması gerektiğine inanıyordu.

Nürnberg Yasaları Nasıl Onaylandı?

Nürnberg Yasaları sıcağı sıcağına hazırlandı ve onaylandı. Yasalar NSDAP kongresinin açılışında hazırlanmıştır. 13 Eylül 1935'te Hitler, Yahudi halkının tamamen dışlanmasını talep etti: Yasa taslakları genel kargaşanın ortasında hazırlandı. Ertesi gün, İçişleri Bakanı ve üst düzey bir Nazi partisi yetkilisi olan Wilhelm Frick, Alman vatandaşlığını Alman veya akraba kanı taşıyan kişilerle sınırlandırmayı amaçlayan ikinci bir metnin hazırlanmasını emretti. Hitler, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece Frick'ten Alman kanını korumaya yönelik birkaç yasa taslağı hazırlamasını istedi.

Hitler, 15 Eylül 1935'te parlamentonun önünde, tüm uluslararası gerilimlerin kaynağının Yahudiler olduğunu açıkladı. Ona göre, giderek daha fazla sayıda Yahudi şikayeti alınıyordu. Bir başka yüksek rütbeli Nazi olan Hermann Göring, antisemit bir konuşma yaptıktan sonra Nürnberg Yasalarını sundu: "Halk, bu ırksal saflığın asla solmayacağını ya da bozulmayacağını görmelidir". Bu üç metin parlamenterler tarafından alkışlandı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, önde gelen Nazi liderleri Nürnberg Duruşmaları sırasında eylemlerinden sorumlu tutuldular. Bu davalarda savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve Nürnberg Yasaları gibi ayrımcı yasaların uygulanmasından sorumlu kişiler yargılandı. Birçok Nazi lideri bu zulümlerdeki rolleri nedeniyle mahkum edildi ve cezalandırıldı.

Reich Bayrağı Kanunu Neler İçeriyor?

İlk yasa Reich bayrağı (Reichsflaggengesetz) ile ilgilidir. Üç renkten oluşur: Siyah, beyaz ve kırmızı. Bu ilk Nürnberg yasasının ikinci maddesi, gamalı haç ambleminin ulusal bayrakta bulunması gerektiğini öngörmektedir. Bu amblem Almanya'nın resmi sembolü haline gelmiştir. Swastika, daha doğrusu gamalı haç, Asya'da kutsal bir sembol olan gamalı haçın dekstroroter (sağa dönük) bir temsilidir.

Daha NSDAP kurulmadan önce swastika kullanılıyordu: 1920'de resmi amblemi haline geldi. Hitler'in 1924-1925 yılları arasında yazdığı Kavgam adlı kitapta beyazın milliyetçiliği, kırmızının sosyalizmi, siyah gamalı haçın ise Ari ırkı temsil ettiği anlatılmaktadır. Böylece Weimar Cumhuriyeti'nin bayrağı (siyah, kırmızı ve sarı) ortadan kalkmıştır.

Reich Vatandaşlık Yasası ne diyor?

Reich Vatandaşlık Yasası (Reichsbürgergesetz) üç maddeden oluşmaktadır. Reich vatandaşının "Alman veya akraba kanı" taşıyan bir kişi olduğunu belirtir. Bu kişi "Alman halkına ve Reich'a sadakatle hizmet etmeye istekli ve muktedir" olduğunu göstermelidir. Bu ikinci Nürnberg Yasası, üçüncü maddesinde sadece Reich vatandaşlarının siyasi haklara sahip olduğunu belirtmektedir. Bu sadece Yahudileri değil, aynı zamanda rejimin potansiyel muhaliflerini de otomatik olarak dışlıyordu.

Yahudi halkı, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi için yalnızca doğum ve kan bağıyla tanımlanıyordu. Bu fikri destekleyecek hiçbir bilimsel dayanak olmadığından, Nazi parlamenterleri şu tanım üzerinde anlaştı: En az "üç büyükanne ve büyükbabası Yahudi dini cemaatinden doğmuş" kişiler "Yahudi ırkından" kabul ediliyordu. Birçok tarihçi bu yasanın "içerikten yoksun" olduğunu düşünmektedir.

Alman Kanı ve Onuru Yasası Ne Diyor?

Alman Kanı ve Onuru Yasası (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre) Yahudi halkına uygulanan yasakları belirler.

  • Madde 1: Yahudiler ile Reich vatandaşları (Alman veya akraba kanı taşıyan) arasındaki tüm evlilikleri yasaklamaktadır.
  • Madde 2: Tüm evlilik dışı ilişkileri yasaklamaktadır.
  • Madde 3: Yahudilerin 45 yaşın altında Alman veya akraba kanı taşıyan ev hizmetçileri çalıştırmasını yasaklamaktadır.
  • Madde 4: Yahudilerin Reich bayrağının renklerini (beyaz, kırmızı ve siyah) giymesini yasaklamaktadır.
  • Madde 5: 1, 2, 3 ve 4. maddelerin ihlali halinde verilecek cezaları sıralamaktadır.
  • Madde 6: Cezaların nasıl uygulanacağını açıklamaktadır.
  • Madde 7: Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir. Madde 3, 15 Eylül 1935'te değil, 1 Ocak 1936'da yürürlüğe girer.

Bu maddelerin amacı Yahudileri Alman toplumundan dışlamaktır. Yahudiler ve Almanlar arasındaki evlilikleri neden yasaklıyorlardı? Çünkü Nazi yasa koyucuları "ırka ihaneti" (Rassenschande) önlemek istediler. Zira bu bir suç olarak kabul ediliyordu (hapis cezası ve hatta ölüm cezası). Dahası, eşlerden birinin (Naziler tarafından tanımlandığı şekliyle) "Yahudi ırkından" olması halinde, Medeni Kanun'un 1 333. maddesi uyarınca evlilik iptal edilebiliyordu. Bu üçüncü Nürnberg Yasası ile NSDAP vatandaşların özel hayatlarına müdahale etmeyi başarmıştır.

Nürnberg Yasalarının Sonuçları

Nürnberg Yasalarını uygulayan ve 14 Kasım 1935'te yayınlanan ilk kararname, önceki kararları tamamladı. Irksal bir sınıflandırma oluşturuldu: "Ari olmayan" insanlar "Yahudi" veya "melez" olarak kabul edildi (eğer bir veya iki büyükanne ve büyükbabadan biri Yahudi ise).

Yahudilerin medeni hakları kaldırıldı: Oy kullanma hakkı, kamu hizmeti görevlerinden dışlanma vb. Evlilikler söz konusu olduğunda, kadınlar teorik olarak kanun kapsamında kovuşturmaya uğrayamıyordu. Ancak mahkemeler birçok kadını yalancı şahitlikten mahkum etti.

Holokost'un örgütlenmesinde büyük rol oynayan Nazi liderlerinden Reinhard Heydrich'e gelince, Devlet Polisi (Schutzpolizei)'ne ve Kriminal Polis (Kriminalpolizei)'e talimat göndermekte tereddüt etmedi. Amaç neydi? Almanların Yahudi ortaklarını toplama kamplarına göndermek.

Bu metinlerin başka pek çok sonucu olacaktı. Kristal Gece (Kırık Camlar Gecesi, Almanca: Kristallnacht), 9-10 Kasım 1938 gecesi ve 10 Kasım günü boyunca gerçekleşti. Hitler tarafından emredilen, Joseph Goebbels (Reich Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı) tarafından organize edilen ve SA, SS ve Hitler Gençliği üyeleri tarafından gerçekleştirilen bir pogromdu (Yahudilere yönelik yağma ve saldırılar). Toplamda 200'den fazla sinagog tahrip edildi ve Yahudilere ait 7.500'den fazla işyeri yağmalandı. Yüz Yahudi vatandaş öldürüldü, yüz kadarı da intihar etti ya da yaralarından öldü. Binlerce kişi toplama kamplarına sürüldü.

Kristal Gece yaklaşık 120.000 Alman Yahudisini sürgüne zorladı. 1939'da sarı yıldız, altı yaşın üzerindeki tüm Yahudiler için zorunlu kimlik haline geldi. 1942'de Wannsee Konferansı'nda "Yahudi Sorununa Nihai Çözüm" onaylandı. Holokost (Yahudi halkının imhası) başlamıştı. Nürnberg yasalarının çoğu 1949 yılına kadar yürürlükten kaldırılmadı. Bu yasaların son kalıntıları Ağustos 1998'de Alman Ceza Kanunu'ndan Nasyonal Sosyalist cezaları kaldıran yasa ile kesin olarak ortadan kaldırılmıştır.