Pontius Pilatus: İsa'yı Ölüme Mahkum Eden Kişi

İsa'yı ölüme gönderen Pontius Pilatus, belki de insanlık tarihinin en tartışmalı ve gizemli figürlerinden biridir.

Munkacsy - Christ in front of Pilate

Pontius Pilatus insanlık tarihinin en tartışmalı ve aynı zamanda en gizemli figürlerinden biridir. Niyeti bu olmasa da, eylemleri bir dünya dininin yaratılmasına yol açmıştır. Bir düşünün, eğer İsa çarmıha gerilmemiş olsaydı, Hristiyanlık bugün var olur muydu? En azından bu ölçekte? Bu makalede Pilatus hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve daha fazlasını bulacaksınız.

Pontius Pilatus Kimdi?

Munkacsy - Christ in front of Pilate
Christ before Pilate, Mihály Munkácsy, 1881, Hungarian National Gallery.

Pontius Pilatus adında Romalı bir Yahudiye valisi en çok İsa'nın ölümündeki rolüyle tanınır. Matta İncili'ne göre Mesih'i çarmıha germeden önce ellerini yıkayan bu adam, hakkında çok az şey bilindiği için akademisyenler için bir gizemdir.

Valinin varlığı ancak jeolojik buluntularla kanıtlanmıştır. Günümüz İsrail'inde bir Roma yerleşimi olan Caesarea'da 1970'lerde bir yazı ortaya çıkarılmıştır. Bu tarihi karakter hakkında yazılanların çoğu, gerçek ile kurgu ya da daha spesifik olarak tarih ile din arasındaki çizgiyi aşan efsaneler ve halk hikayelerinden oluşmaktadır.

Pilatus'un önünde İsa mozaiği
Pilatus'un önünde İsa mozaiği, Ravenna'daki Sant'Apollinare Nuovo Bazilikası, 6. yüzyıl başları. Pilatus ellerini sağdaki figür tarafından tutulan bir kâsede yıkamaktadır..

Pontius Pilatus ile Yahuda, diğer havariler ve hatta İsa'nın kendisi gibi kişiler arasındaki gizli ilişkiler hakkında çok sayıda söylenti dolaşmaktadır.

Yahudiler İsa'ya karşı suçlamalarda bulunurlar ve Pilatus da sözde suçlu hükmünü verir. Özetle, Yeni Ahit İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilgili tüm sorumluluğu Yahudilere yükler. Romalılar, ellerine fırsat geçse çarmıha gerilmeyi durdurmaya çalışacak olanlar onlarmış gibi davranarak suçu kendi omuzlarından atmışlardır.

Pilatus Taşı. İkinci satırda […]TIVS PILATVS[…]
Pilatus Taşı. İkinci satırda […]TIVS PILATVS[…] kelimeleri açıkça görülebilmektedir. Kaynak: Flickr.

Yunan ve Roma metinlerinde bulunan bir başka anlatı da Pilatus Pontius figürü için bir bağlam sağlamaktadır. İşinde soğukkanlı ve etkiliydi. Roma İmparatorluğu'nun en sorunlu bölgelerinden biri olan Yahudiye'yi on yıl boyunca yönetmiştir ki bu o dönem için olağanüstü bir süredir. Sadece bu bile onun olağanüstü liderlik yeteneklerinin kanıtıdır.

Pontius Pilatus Yahudiye'de

Kayserya (Caesarea)'daki Roma su kemeri.
Kayserya (Caesarea)'daki Roma su kemeri.

Pilatus'un Yahudiye'deki birincil sorumluluğu askeri nitelikteydi. Roma topraklarını sakin ve güvenli tutuyordu. Caesarea Maritima'nın başkent olduğunu ve düşündüğünüz gibi Kudüs olmadığını bilmek önemlidir.

Pilatus Pontius, tüm Romalılar gibi dindar bir inançlıydı. Romalılar iki özellikleriyle ayırt edilirlerdi: savaşçı olarak sertlikleri ve dini ritüellere olan düşkünlükleri.

Pontius Pilatus'un bronz madeni paraları.
Pontius Pilatus'un bronz madeni paraları. Kaynak: Biblicalartifacts.com

Pilatus, inancın Roma yaşamının merkezi olması bakımından tipik bir Romalıydı. Siyaset ve tanrılara tapınma tüm imparatorluk hükümdarları için ayrılmaz bir bütündü.

Caesarea'da İmparator Tiberius döneminden kalma bir yazıt, Pilatus'un dönemine dair geriye kalan birkaç kanıttan biridir. Ayrıca, Pontius Pilate'nin tarihsel bir karakter olduğu, hükümdarlığı sırasında üretilen sikkeler sayesinde doğrulanabilmektedir.

Pontius Pilatus'un Yahudiye'deki İlk Emirleri

Pilatus Ellerini Yıkıyor (Pilate Washing his Hands), Joseph Mallord William Turner.
Pilatus Ellerini Yıkıyor (Pilate Washing his Hands), Joseph Mallord William Turner.

Roma kaynaklarına göre Pilatus, Kutsal Kitap'ta kendisine atfedilen Hristiyan imajından çok uzaktır. Kitlelere korku salma ve asi bir bölgede huzuru sağlama konusunda yetenekliydi.

Yahudiye'de savcı olarak yaptığı ilk icraatlar adeta bir katliamla neticelenmiştir. Roma birliklerinin Kudüs'e gönderilmesi emrini verdi. Ancak taşıdıkları bayraklar On Emir'in ilk ikisine doğrudan aykırıydı. Rencide olan Yahudiler Pilatus'un karşısında durumu protesto ettiler ve Pilatus da onları geri püskürtmenin yollarını tasarladı.

Romalılar bir çarpışma düzenleyerek hoşnutsuzluğu bastırdı. Yahudileri huzuruna getirdikten birkaç dakika sonra Pilatus askerlerine kılıçlarını çekmelerini emretti. Onların kaçacağını umuyordu. Yahudiler karşılık vermek ya da kaçmak yerine diz çöktüler.

Bunun arkasındaki anlam, Romalıların Musa'nın kanunlarına aykırı olan bayrakları getirebileceklerini kabul etmektense ölmeyi tercih etmeleriydi. Pilatus geri adım attı çünkü huzuru korumak onun en önemli önceliğiydi.

İsa'nın Ölümünde Pilatus'un Rolü

Christ before Pilate, Jacopo Tintoretto, 1566-1567, Scuola Grande di San Roccoi
Christ before Pilate, Jacopo Tintoretto, 1566-1567, Scuola Grande di San Roccoi

İsa Yahudiye'ye gelen ilk Mesih değildi, ama en önde geleniydi. Ondan önce de başkaları yeni dinin kendi versiyonlarıyla gelmişlerdi. Romalılar bu dinin yasalarını çok iyi biliyor ve onlara sadık kalıyorlardı. İsa'nın yargılanması toplumun önde gelen üyelerinin suçlamalarıyla başladı. Bu, Kudüs'ün üst sınıf üyelerinin İsa'nın idamında suç ortağı olduklarını göstermektedir.

Son Akşam Yemeği'nden sonra İsa Getsemani Bahçesi'nde tutuklanmıştır. İsa'nın gerçek suçluluğu hakkında birçok farklı versiyon vardır. Bir rivayete göre ertesi gün Pilatus'un talimatıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. Roma imparatorları için her günün başında adet olduğu üzere, hüküm verildikten sonra Pilatus ellerini yıkamış ve tanrılara bazı dualar okumuştur.

Bir kaynak, sanığın suçlu bulunmadan önce birçok davadan geçtiğini söylerken, üçüncü bir kaynak sadece bir kovuşturmanın gerekli olduğunu iddia eder. Pilatus'un duruşmalardan birinden sonra neredeyse İsa'yı serbest bırakmaya razı olması daha da ilgi çekicidir. Bazı tarihçiler ise Pilatus'un İsa'nın tutuklanmadan önce suçsuz olduğuna dair inancını dile getirdiğini iddia etmektedir. Alternatif anlatımlara göre, Pilatus kendi güvenliği ve Roma İmparatorluğu'ndaki statüsü için İsa'nın masum olduğu gerçeğini kabul edemeyecek kadar korkuyordu.

Pontius Pilatus hakkında şaşırtıcı derecede az şey biliyoruz. Ancak İsa'nın yargılandığı, mahkum edildiği ve çarmıha gerildiği dönemde yaşadığını ve Yahudiye valisi olarak görev yaptığını biliyoruz. İnsanlık tarihindeki en önemli karakterlerden biri gizemle örtülüdür ve sonunda kayıtları düzeltmek akademisyenlere ve arkeologlara kalmıştır.

Pontius Pilatus'un Ortadan Kaybolması

1'inci yüzyılda Pilatus'un valiliği sırasında Yahudiye eyaletinin haritası.
1'inci yüzyılda Pilatus'un valiliği sırasında Yahudiye eyaletinin haritası.

Pilatus'un on yıl boyunca Yahudiye'de hüküm sürmesinden sonra neredeyse hiçbir bilgi kalmamıştır. Roma'ya geri döndü ve orada sırra kadem bastı. Döndükten sonra kendisinden bir daha hiç söz edilmemiştir.

Hükmettiği son yılların başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, bazıları İmparator Caligula tarafından idam edildiğini ya da sürgüne gönderildiğini düşünmektedir. Diğer rivayetler ise sonunda Hristiyanlığı kabul ettiğini ve hatta imparatoru da aynı inanca döndürmeye çalıştığını anlatır. Terfi ettirilmiş ve geri kalan günlerini Roma İmparatorluğu'nda geçirmiş olması da mümkündür.

Sanatta Pontius Pilatus

"What is truth?" Christ and Pilate, Ge Nikolay Nikolayevich, 1890, Tretyakov Gallery.

Erken Hristiyanlık döneminden (özellikle MS 4. yüzyıldan sonra) günümüze kadar Pontius Pilatus'un sanattaki tasvirleri yaygın bir popülerliğe sahip olmuştur.

Birçok tasvirde ya İsa ile birlikte ya da tövbe ettiğini göstermek için ellerini temizlerken gösterilmiştir. Birçok sanat eseri bu konuyu ele almış olsa da, J.M.W. Turner'ın bir resmi, Pilatus'un ellerini yıkadığı en tuhaf tasvirlerden biri (yazının üst kısmında) olarak öne çıkmaktadır. 1830 yılında yapılan eser, empresyonizmin henüz bir akım olmamasına rağmen empresyonist olarak tanımlanabilecek bir renk paletine sahiptir.

Pilatus ile İsa'nın bir diğer ünlü ve tartışmalı tasviri Nikolai Ge'nin What is Truth (1890) adlı eseridir. Rus yazar Leo Tolstoy bu tabloyu en iyi sanat eserleri arasında saymıştır. Ancak çoğu eleştirmen İsa'nın geleneksel olmayan, gölgeli figürü karşısında sarsılmıştır.

Antonio Ciseri'nin Pilatus'un kırbaçlanan İsa'yı Kudüs halkına sunarken yaptığı tasvir
"Ecce Homo" (İşte -bakın- İnsan") , Antonio Ciseri'nin Pilatus'un kırbaçlanan İsa'yı Kudüs halkına sunarken yaptığı tasvir.

Buna ek olarak, birçok sanatçı Pilatus'u, İsa'yı idamdan hemen önce Yahudi halkına sunarken "Ecce Homo" (İşte -bakın- İnsan") dediği anda temsil etmeyi seçmiştir. Aralarında Hieronymus Bosch, Titian, Mantegna, Caravaggio, Antonio Cicero ve sayısız diğerlerinin de bulunduğu çok sayıda sanatçı eserlerinde bu senaryoyu tasvir etmiştir.

Pilatus aynı zamanda kurgu eserlerde de tasvir edilmiş, İsa'nın Orta Çağ'da geçen hayatını konu alan birçok eserde önemli bir rol oynamıştır.

Dahası, ticari açıdan başarılı çeşitli filmlerde uzun bir oyuncu listesi tarafından beyazperdede canlandırılmıştır; bunlardan en şaşırtıcı olanı Scorsese'nin The Last Temptation of Christ (1988) filmindeki David Bowie'dir.