Romalıların Fetih ve Zaferlerini Anma Biçimleri

Bu anma törenleri görkemli zaferleri, gösterişli gösterileri, görkemli anıtları ve hatıra paralarını içerebilir.

titus takı

Roma medeniyeti olağanüstü askeri yetenekleri ve kayda değer fetihleriyle ünlüdür. Zaferle sonuçlanan askeri seferler, ordular, komutanları ve nihayetinde Roma İmparatorluğu için yeni topraklar, önemli zenginlik ve prestij kazanılmasıyla sonuçlanmıştır. Romalıların fetihlerinin çeşitli yollarla anılması anlaşılabilir bir durumdur. Bu anma törenleri görkemli zaferleri, gösterişli gösterileri, görkemli anıtları ve hatıra paralarını içerebilir.

Roma Fetihlerini Şık Bir Şekilde Kutlamak: Zafer Alayları

Zafer Alayı, Roma İmparatorluğu'nun kazandığı zaferlerin ve eşsiz gücünün önemli bir anısıydı. Zafer alayları, başarılı askeri seferlerden dönen muzaffer generallere saygılarını sunmak için Roma'da (ve daha sonra Konstantinopolis'te) düzenlenen görkemli geçit törenlerinden oluşan görkemli gösterilerdi. Augustus'un hükümdarlığı altında Roma İmparatorluğu'nun kurulmasının ardından, zafer kazanma ayrıcalığı yalnızca imparatorlara ve imparatorluk soyuna mensup kişilere tanınmıştır.

Tören başından sonuna kadar Roma'da görkemli bir zafere sahne olmuştur. Zafer kazanan lider, süslü giysiler içinde, askerleri, savaş esirleri ve askeri sefer sırasında elde edilen ganimetlerle çevrili bir arabanın üzerinde Roma'nın merkezi caddesinde ilerlerdi.

Zafer Alayı, Roma'nın gücünün ve ihtişamının bir göstergesi olarak önemli bir mesaj ileten etkileyici bir gösteriydi. MS 272 yılında İmparator Aurelianus zaferini, esir aldığı imparatoriçe Zenobia ve Galya İmparatorluğu'nun başı Tetricus'u sergileyerek kutladı. Bu, imparatorun İmparatorluğun yeniden birleşmesi ve Roma dünyasının eski haline dönmesi olan önemli başarısının somut bir göstergesi olarak hizmet etmiştir. Roma'nın son zaferinin imparatordan ziyade bir generale, Belisarius'a ithaf edilmiş olması dikkat çekicidir.

Zafer Takları: Fetihten Bugüne Kalan Tanıklar

Roma'daki Titus Takı.
Roma'daki Titus Takı.

Zafer törenleri Roma'nın ve liderinin gücünü ve ihtişamını sergileyen etkileyici etkinlikler olsa da nispeten kısa süreliydi. Bu nedenle Romalılar, büyük zaferlerinin kalıcı vasiyetleri olarak hizmet edecek görkemli yapılar inşa ettiler. Bu mimari yapıların en ünlüsü, sadece Roma'da değil, Roma İmparatorluğu'nun tüm önemli şehirlerinde bulunan zafer taklarıydı. Bu görkemli yapılar, zafer kazanan komutanın, mağlup edilen halkların boyun eğdirilmesinin ve yeni toprakların kazanılmasının anısına özenle yapılmış kabartmalar, heykeller ve yazıtlarla süslenmiştir.

Konstantin Takı'nın önden görünümü.
Konstantin Takı'nın önden görünümü.

En meşhur örneklerden biri Roma'da bulunan Titus Kemeri'dir ve geleceğin imparatorunun Yahudi savaşındaki zaferini anmak için inşa edilmiştir. Bir diğer kayda değer örnek ise, tartışmalı doğasına rağmen İmparator Konstantin'in iç savaştaki zaferinin anısına inşa edilen Konstantin Takı'dır. Ayrıca, banisinin güvenilirliğine dair bir kanıt olmanın yanı sıra, Büyük Konstantin ile eski yöneticiler arasında sembolik bir ittifak ve gelişmekte olan Hıristiyan inancının bir ilanı olarak da işlev görmektedir.

Zafer Sütunu: Taşa İşlenmiş Propaganda

Traianus veya Trajan sütunu
Tepesinde bir Rönesans papası tarafından dikilen Aziz Petrus heykeli bulunan Traianus Sütunu, bir zamanlar iki kütüphane ve Daçya'dan gelen savaş ganimetleriyle finanse edilen büyük bir sivil alan içeren Trajan Forumu'nun kalıntıları üzerinde yükselmektedir. Fotoğraf: Kenneth Garrett.

Romalılar zafer taklarının yanına zafer sütunu olarak bilinen önemli bir anıt inşa etmişlerdir. Bu yapı imparatorluk propagandası için güçlü bir araç olarak hizmet etmiştir. Kuşkusuz Traianus veya Trajan sütunu, fetih anısına dikilen sütunlar arasında en ünlüsüdür. Yüksekliği 38 metre olan anıt, İmparator Trajan'ın Daçya Savaşları'nda kazandığı zaferin anısına dikilmiştir. Ancak Trajan Sütunu sadece bir anıt olmanın ötesinde bir amaca hizmet etmektedir. Söz konusu sütun, Roma İmparatorluğu'nun zirve dönemine ait dikkate değer bir amblemdir. Daha önce canlı renklerle bezenmiş olan ünlü friz, savaş, zafer ve ikna hikayesini anlatan tarihi bir sinema filmini andırmaktadır.

Sütun, Trajan ve lejyonlarını zafere ulaşan ve imparatorluğa şan getiren kahraman figürler olarak tasvir eden idealize edilmiş anlatının Roma perspektifini sunar. Ayrıca sütun, Tuna'nın diğer tarafındaki barbarlara getirilen medeniyeti de tasvir etmektedir. Dikkate değer diğer zafer sütunları arasında Roma'da bulunan Marcus Aurelius Sütunu ile Konstantinopolis'te inşa edilmiş olan, ancak şu anda kayıp olan imparatorlar Arcadius ve Justinianus'un sütunları sayılabilir.

Halk Gösterileri: En Görkemli Kutlama

Pula, Istria'daki yeni eski amfitiyatro. M.S. 0/M.Ö. inşa edilmiştir ve dünyada kalan en büyük amfitiyatrolardan biridir.
Pula, Istria'daki yeni eski amfitiyatro. MS 0'da inşa edilmiştir ve dünyada kalan en büyük amfitiyatrolardan biridir.

Halka açık gösteriler genellikle zaferlerle ilişkilendirilirdi. Zafer kazanan liderin Roma tanrılarına, özellikle de yüce tanrı Jüpiter'e, Venüs Victrix'e (ya da Victory) ve Roma savaş tanrısı Mars'a kurban sunduğu dini bir törenin ardından imparator büyük bir gösteriyi yönetirdi. Roma'daki ünlü Kolezyum da dahil olmak üzere devasa amfitiyatrolarda yapılan gladyatör müsabakalarının yanı sıra savaş arabası yarışları, temsili savaşlar ve hayvan avları da kayda değer halk gösterileri arasındaydı.

Bu gösterilerin amacı halka eğlence sağlamak ve sık sık oyunların hamisi olarak hareket eden imparatorların prestijini yükseltmekti. Halka açık gösteriler Roma'nın zenginliğini, otoritesini ve kültürel hakimiyetini hem Roma halkına hem de boyun eğdirilen uluslara sergilemek için kullanılıyordu. 

Roma Fetih Sikkeleri: Anma Sikkeleri

Zafer alayları, halk gösterileri ve görkemli anıtlar Roma İmparatorluğu'nun kudret ve ihtişamını izleyicilere açıkça aktarırken, mesaj sadece Roma vatandaşları ya da büyük şehirleri ziyaret edip görkemli anıtları görebilenler tarafından görülebiliyordu. Ancak sikkeler geniş imparatorluğun her köşesine kolayca ulaşabiliyor, imparatorun tebaasının hiçbir zaman şahsen göremeyecekleri hükümdarlarını ve onun zaferlerini tanımalarına olanak tanıyordu. Hatıra sikkeleri Roma birliklerinin sadakatini ve desteğini sağlamlaştırmada da rol oynamıştır. Aslında, Romalılar fetihlerine son verdikten sonra bile, imparatorlar hayali zaferlerini kutlamak için sikkeleri kullanmaya devam ettiler. Ne de olsa Roma İmparatorluğu'nun ve imparatorunun düşmanlarını yenememesi düşünülemezdi.