Yalta Konferansı

Şubat 1945'te Müttefikler tarafından imzalanan Yalta Konferansı anlaşmaları, Soğuk Savaş'ın şafağında barışın tesis edilmesini ve BM'nin kurulmasını sağlamıştır.

yalta konferansı
Churchill, Roosevelt ve Stalin Yalta Konferansı'nda, 1945.

4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında, Üçüncü Reich'a karşı savaşan başlıca liderler, Almanya'nın yakın yenilgisi karşısında yeni bir dünya düzeni hazırlamak üzere Kırım'ın Yalta beldesinde bir araya geldi. Katılımcılar arasında dünyanın büyük güçlerinin başlıca temsilcileri vardı: Sovyetler Birliği adına Josef Stalin, Birleşik Krallık adına Winston Churchill ve Amerika Birleşik Devletleri adına Franklin D. Roosevelt.

Günlerce sürecek müzakereler sırasında, bu tarihi toplantıya damgasını vuracak anlaşmaları belirlemek üzere ortak bir strateji benimsemeye çalışacaklar. Amaç sadece II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini hızlandırmak değil, aynı zamanda Nazi rejiminden arınmış bir Avrupa'yı yeniden inşa etmek ve kalıcı bir barışın ilk sağlam temellerini atmaktı. Bu toplantının sonunda uluslararası barışı korumaktan sorumlu Birleşmiş Milletler Örgütü (UNO) ortaya çıktı.

Yalta Konferansının Tarihsel Arka Planı

yalta konferansı
Churchill, Roosevelt ve Stalin Yalta Konferansı'nda, 1945.

Yalta Konferansı, Eylül 1939'da başlayan II. Dünya Savaşı'nın üç büyük galibi olan Josef Stalin, Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt'i Şubat 1945'te bir araya getirdi. Konferansın öncelikli amacı, Nazi Almanyası'nın yakın zamanda yenilgiye uğramasının yarattığı güçlükleri çözmekti. Bu tarihi ve önemli konferans, Almanya'nın teslim olma koşullarını ele alırken, aynı zamanda bu kanlı savaşın galipleri arasında yeni bir dünya düzeni kurmak için uzun bir müzakere sürecinin de başlangıcına işaret ediyordu.

Konferans Ne Zaman ve Nerede Yapıldı?

Konferans, II. Dünya Savaşı'nın tarihi olaylarından biriydi ve 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Yalta'da gerçekleşti. Karadeniz'de Livadia'nın kuzeyinde yer alan Yalta, Kırım'da bir sahil beldesidir. Konferansa ev sahipliği yapması için son Rus imparatoru II. Nikolay'ın yazlık ikametgahı olan Livadia Sarayı seçilmiştir.

Yalta Konferansının Amacı

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi yakın, Almanya'nın teslim olması kaçınılmaz görünüyordu. Nazi Almanyası ile yaklaşık altı yıldır savaş halinde olan başlıca liderler, yeni bir dünya düzeni tanımlamak için Yalta'da bir araya geldi. Adolf Hitler'in yenilgisinin ardından, bu sembolik konferansın çeşitli hedefleri şunlar oldu:

 • Özellikle SSCB'nin Japonya'ya karşı savaşa katılması yoluyla çatışmanın sona ermesini hızlandırmak için ortak bir stratejinin benimsenmesi.
 • Hitler Almanyası'ndan ve Nazi boyunduruğundan kurtulmuş bir Avrupa'nın yeniden inşası için gerekli yöntemlerin oluşturulması.
 • Uluslararası ölçekte barışı sağlama kapasitesine sahip ve bundan sorumlu uluslararası bir örgüt olan BM'nin kurulması.

Fransa Yalta Konferansına Neden Dahil Edilmedi?

Müttefik güçleri bir araya getiren Yalta Konferansı, II. Dünya Savaşı'nın üç büyük galibinin zirve toplantısıydı. Ekim 1944'te General Charles de Gaulle liderliğindeki Fransız Cumhuriyeti geçici hükümeti nihayet Müttefikler tarafından tanınmasına rağmen Yalta'ya davet edilmedi. Dolayısıyla sembolik olarak Fransa, II. Dünya Savaşı'nın galip devletlerinden biri olarak kabul edilmemiştir. Konferansa davet edilmemesi Fransız temsilci tarafından, Fransız halkının dört yıl boyunca maruz kaldığı işgalin sona ermesinin ardından yeni bir aşağılanma olarak hissedildi.

Fransa Neden Bu Kadar Dışlanmıştı?

Fransa Yalta'ya katılmayışını birçok faktöre borçluydu. Öncelikle Amerikalılar ve daha geniş anlamda Franklin Roosevelt, General de Gaulle'e şüpheyle yaklaşıyordu. Onu bir "diktatör çırağı" olarak görüyorlardı. Sovyetler ise General tarafından önerilen kıtasal karşı ağırlık politikasına ikna olmuş görünmüyorlardı. Son olarak, İngilizler söz konusu olduğunda, Churchill tartışmalara dahil etmeden Fransa'yı kurtarmak isteyen tek kişi gibi görünüyordu. Gerçekten de İngiliz Başbakanı Fransa'yı Stalin'e karşı güçlü bir kıta müttefiki yapmak istiyordu.

Yalta Konferansında Alınan Kararlar

Büyük Savaş'ın Müttefikleri, günlerce süren tartışmalar ve müzakerelerden sonra, aşağıdaki hususları öngören Yalta Anlaşmalarını hazırladılar

 • Kurtarılmış Avrupa devletlerinde serbest seçimler yoluyla demokratik hükümetlerin kurulması.
 • San Francisco'da 25 Nisan ve 26 Haziran 1945 tarihleri arasında düzenlenen konferans ve Birleşmiş Milletler Şartının imzalanması sayesinde BM'nin resmen kurulması.
 • SSCB'nin Japonya'ya karşı savaşa girmesi.
 • Alman militarizminin ve silahlanmasının yok edilmesi.
 • Almanya'nın her üç galip tarafından işgal edilen üç bölgeye bölünmesi: ABD, SSCB, İngiltere. Churchill'in desteği ve General de Gaulle'ün seferberliği sayesinde Fransa daha sonra dördüncü bir işgal bölgesi elde edecektir.
 • Polonya'nın batıya kaydırılmasıyla yeni Sovyet sınırlarının oluşturulması. Ülke topraklarının bir kısmını SSCB'ye bıraktı ve Almanya'dan alınan toprakları geri aldı.
 • Dünyada barış ve güvenliğin teminatı olarak BM'nin kurulması ve işleyişi. Güvenlik Konseyi, her biri veto hakkına sahip beş daimi üye olan ABD, SSCB, Birleşik Krallık ve aynı zamanda Fransa ve Çin'in ortak anlayışına dayanacaktır.

Yalta Konferansının Sonuçları

Şubat 1945'te Yalta Konferansı tarihi bir konferans olarak görülüyordu. Nazi Almanyası'nın yaklaşan yenilgisi karşısında II. Dünya Savaşı'nın büyük Müttefiklerini ve galiplerini birleştiren güven ve işbirliği bağlarını güçlendirmenin tek yolu bu gibi görünüyordu. Birlikte Almanya'yı askerden arındırmaya ve üç işgal bölgesine ayırmaya karar verdiler. Fransa daha sonra dördüncü bir bölge elde edecekti. Diğer Avrupa ülkelerine gelince, onlar da serbest seçimler yoluyla kendi kaderlerini tayin edebileceklerdi.

Ancak bu işbirliği ve barış konularından başka talepler de ortaya çıkacak ve müttefik güçlerin farklı hırsları kendini gösterecekti. Stalin bu nedenle Yalta anlaşmalarının büyük kazananı olarak görünür. Gerçekten de barış vaatlerine ve taahhütlerine rağmen, Doğu Avrupa'nın tüm ülkeleri Sovyet hegemonyasının insafına kalmıştı. Kıta kısa süre sonra, neredeyse elli yıl boyunca birbirine taban tabana zıt iki ideolojinin çarpıştığı Demir Perde tarafından ikiye bölündü. 20. yüzyılın ikinci yarısının başlangıcı, doğrudan silahlı çatışma olmaksızın bir başka büyük çatışmanın, Soğuk Savaş'ın ortaya çıkışına tanık oldu.

Yalta Konferansı Hakkında Sık Sorulanlar

Yalta Konferansı ne zaman ve nerede gerçekleşti?

Yalta Konferansı 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nin Kırım Yarımadası'nda bulunan Yalta şehrinde gerçekleşti.

Yalta Konferansı'na katılan üç ana lider kimlerdi?

Yalta Konferansı'na katılan üç lider ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet Başbakanı Josef Stalin'di.

Yalta Konferansı'nda tartışılan ana konulardan bazıları nelerdi?

Yalta Konferansı öncelikle II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve savaş sonrası Avrupa'nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili konulara odaklanmıştır. Tartışılan temel konulardan bazıları Almanya'nın bölünmesi ve nihai olarak yeniden birleşmesi, Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin geleceği ve Birleşmiş Milletler'in kurulmasıydı.

Yalta Konferansı'nın sonuçlarından bazıları nelerdir?

Yalta Konferansı'nın başlıca sonuçları arasında Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılması (ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilecek), Polonya'da Sovyet destekli bir hükümetin kurulması ve Sovyetler Birliği'nin Almanya'nın teslim olmasından sonraki üç ay içinde Japonya'ya karşı savaşa girmeyi kabul etmesi gibi anlaşmalar yer alıyordu.

Yalta Konferansı bugün nasıl hatırlanıyor?

Cevap Yalta Konferansı, gerçekleşmesinden bu yana geçen yıllar içinde pek çok tartışma ve münakaşaya konu olmuştur. Bazı tarihçiler Yalta'da varılan anlaşmaları Avrupa'nın savaş sonrası çözümüne ilişkin kilit konuları ele almadığı için eleştirirken, diğerleri konferansın savaşı sona erdirme ve gelecek yıllarda uluslararası işbirliği için bir çerçeve oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu savunmaktadır.

Kaynaklar:

 • "Agreement Regarding Japan," Protocol Proceedings of the Crimea Conference (February 11, 1945). Çevrimiçi.
 • Leffler, Melvyn P. (1986). "Adherence to Agreements: Yalta and the Experiences of the Early Cold War". International Security11 (1): 88–123. doi:10.2307/2538877. JSTOR 2538877. S2CID 153352217.
 • "Potsdam Declaration". Ndl.go.jp. July 26, 1945