Avrupa Tarihinde Önemli Olaylar / MS 1 –1000 Yılları

Miladın başlamasından 1000 yılına dek dünya tarihinde yaşanan tarihsel olaylar.

Avrupa tarihinde önemli olaylar / MS 1 – MS 1000 yılları

Avrupa tarihinde önemli olaylar yazımızla tarihsel olayları kronolojik olarak anlatmaya devam ediyoruz. Daha önce MÖ 10000 ve MÖ 1 dönemini bu adreste anlatmıştık. Bu akış içinde yüzlerce kilometre taşını öğrenerek dünyanın geleceğine dair farklı bir bakış açısı kazanmanız mümkün. Şimdi MS 1 ve 1000 yılları arasında Avrupa'da gerçekleşen önemli olayları sıralayalım.

Avrupa tarihinde önemli olaylar

MS 1MS 50MS 100
Romalılar Almanya, Teutoburg Ormanı'nda yeniliyor, 9.

İmparator Augustus'un yerine Tiberius geçiyor, 14.

Claudius, Roma İmparatoru, 42 (-54).

Romalılar İngiltere'yi istila ediyor, 43.

Romalılar Britanyalıları Kız Kalesi'nde yeniyor, 44.

Latin yazarlar: Tacitus, luvenalis, Martialis I. yüzyıl.

Vitruvius: Mimarlık Üzerine 10 Kitap I. yüzyıl.

Ovidius: Değişişler, 5.

Livius: Roma Tarihi, 9.

Strabon: Coğrafya, 20.

Roma evlerinde duvar resimleri yaygınlaşıyor, 10.

Roma'da ana caddeleri aydınlatmak için meşaleler kullanılıyor, 10.

Romalılar Londra kentini kuruyor, 43.
Neron, Roma İmparatoru 54 (-68).

Romalılar Galler'i işgal ediyor, 61.

Boudicca yönetimindeki İkenler Romalılara karşı ayaklanıyor, İngiltere 61.

Büyük Roma Yangını, 64.

Hristiyanlara uygulanan ilk zulümler, 64.

Vespasianus, Roma İmparatoru, 68 (-69).

Vezüv Yanardağı patlıyor, Pompei ile Herculaneum yok oluyor, 79.

Romalılar Mons Graupius Dağı'ndaki Kaledonyalıları yeniyor, 84.

Roma ile Daçya arasında Domitianus savaşları, 86 (-96)

Traianus, Roma İmparatoru, 98 (-117)

Nimes'de 25000 kişilik açıkhava tiyatrosu inşa ediliyor, 50.

Aziz Paulus: Korinthoslulara Mektuplar, 58.

Yaşlı Plinius: Naturalis historia (Doğa Tarihi), 70.

Roma'da Colosseum inşa ediliyor, 72 (-80).

Romalılar denizden İngiltere'nin etrafını dolaşıyor, 87.
Romalılar Daçya'yı fethediyor, 106.

Roma İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşıyor, 117.

Hadrianus, Roma İmparatoru, 117 (-138).

Antoninus Pius, Roma İmparatoru, 138 (-161).

Londra'da Mithradates Tpınağı yapılıyor, II. yüzyıl

Tacitus: Tarihler, 115.

Luvenalis: Satirler, 110.

İspanya, Segovia su yolu, 110.

Roma'da Traianus Sütunu dikiliyor, 110.

Pantheon yeniden inşa ediliyor, ilk büyük kubbe, Roma 118 (-130).

Kuzey İngiltere'de Hadrian Duvarı inşa ediliyor, 140.

İngiltere, Saint Albans'da Roma tiyatrosu inşa ediliyor, 140.

Kuzey İngiltere'de Antoninus Duvarı inşa ediliyor, 142.

Traianus fakirler için yardım programı oluşturuyor, 100.
MS 150MS 200MS 250
Lyon'da Hristiyan ayaklanması, 177.

Romalılar Vindobona'da Markomanları yeniyor, 179.

Romalılar Hadrian Duvarı'nın gerisine itiliyor, 180.

Roma İmparatorluğu'nda iç savaş, 192 (-197).

Septimius Severus, Roma İmparatoru, 193 (-211).

Apuleius: Altın Eşek, Roma'nın eleştirisi, 150.

Appianos: Roma Tarihi, 160.

Gaius: Institutiones, Roma kanunlarının kaydı, 161.

Pausanias: Yunanistan Betimlemesi, 170.

Marcus Aurelius: Kendime Düşünceler, 174 (-180).

Galen tıbbi amaçlarla meyve sularından özler hazırlıyor, 190.

Marcus Aurelius Roma'da kamu hizmetini başlatıyor, 163.

Roma İmparatorluğu'nda veba salgını, 164 (-180).

Cermen kabileler Roma sınırlarına saldırıyor, 200.

İngiltere iki Roma eyaletine bölünüyor, 208.

Romalılar İskoçya'ya seferler düzenleniyor, 208 (-211).

Gotlar Balkanları istila ediyor, 220.

Franklar Roma İmparatorluğu'na akınlar düzenliyor, 223 (-226).

Hristiyanlara yapılan zulüm artıyor, 250.

Roma'da Septimus Severus'un Zafer Takı, 203.

Philostratos: Apollonios'un Yaşam Öyküsü, 205.

Roma'da Caracalla Hamamlarının inşası, 212 (-217).

Origenes: Heksapla, Eski Ahit'in versiyonu, 225.

Yeni Platoculuk en yaygın felsefe haline geliyor, 200.

Roma İmparatorluğu'nda Mitracılık yayılıyor, 200.

İskandinavya'da demirden buz patenleri kullanımda, 200.

İmparatorlukta yaşayan tüm özgür bireylere Roma vatandaşlığı veriliyor, 212.
Vizigotlar Daçya'da Roma eyaletlerini istila ediyor, 251.

Franklar ve Almanlar Galya'yı istila ediyor, 253.

Franklar İspanya'yı istila ediyor, 257.

Gotlar Atina'yı, Sparta'yı ve Korinthos'u yağmalıyor, 268.

Saksonlar İngiltere'nin güney ve doğu kıyılarına akınlar düzenliyor, 275.

Romalılar Galya'yı Frankların ve Almanların elinden geri alıyor, 277.

Diocletianus imparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye bölüyor, 285.

Carausius komutasındaki Britanyalı isyancıları Romalıları kovuyor, 286.

Romalılar İngiltere'yi yeniden gele geçiriyor, 296.

Verona'da açık hava tiyatrosu inşa ediliyor, 290.

Roma'da Diocletianus Hamamları inşa ediliyor, 298 (-306).

Split'te Diocletianus Sarayı inşa ediliyor, 298 (306).
MS 300MS 350MS 400
I. Konstantin Milvian Köprüsü Savaşı kazanıyor, 312.

Bizans'ın merkezi yeniden inşa edilip, Konstantinopolis adını alıyor, 324 (-330).

Birinci İznik Konsili Hristiyanlığın kabul edilmiş inançlarına aykırı olan Ariusçu düşünceyi tartışmak üzere toplanıyor, 325.

Konstantinopolis, Roma İmparatorluğu başkenti, 330.

Avrupa'da 4. yüzyılda kilise müziği gelişiyor.

Roma'da Maxentius Bazilikası inşa ediliyor, 307 (-312).

Roma'da Konstantin Takı inşa ediliyor, 315.

Eusebios: Kilise Tarihi, 325.

Kuzey Avrupa'da büyük miktarda demir üretimi, 300.

Milano Fermanı ile Hristiyanlığa hoşgörü sağlanıyor, 313.

Pazar, resmi tatil günü oluyor, 321.

I. Konstantin halka açık gladyatör dövüşlerini yasaklıyor, 325.

Roma İmparatorluğu'nda paganların kurban adetleri yasaklanıyor, 341.
Romalılar Strasbourg'da Almanları yeniyor, 357.

Piktler ve İskoçlar Hadrian Duvarı'nı aşıyor, 360.

Hunlar Avrupa'da, 370.

Theodosius Piktleri ve İskoçları İngiltere'den sürüyor, 370.

Gotların Roma İmparatorluğu içinde yerleşmelerine izin veriliyor, 376.

Vizigotlar Hadrianopolis Muharebesi'nde Romalıları yeniyor, 378.

Roma İmpatorluğu'nda paganlık yasaklanıyor, 392.

Antik Olimpiyat Oyunları yasaklanıyor, 396.

Vizigotlar Yunanistan'ı işgal ediyor, 396.

Donatus: Dilbilgisi, 360.

Ravenna Katedrali inşa ediliyor, 378.

Aziz Augustinus: İtiraflar, 397.

Parşömen tomarlarının yerini kitaplar alıyor, 360.

Roma'da ilk hastane açılıyor, 362.
Batı Roma İmparatorluğu Sarayı Milano'dan Ravenna'ya taşınıyor, 402.

Vandallar, Alanlar ve Suevler Roma İmpatorluğu'nu istila ediyor, 406.

Alaric komutasındaki Vizigotlar Roma'yı yağmalıyor, 410.

Roma lejyonları İtalya'yı korumak üzere İngiltere'den çekiliyor, 410.

Vizigotlar Toulouse'da krallık kuruyor, 415.

Vizigotlar İspanya'da Vandal Krallığı'nı fethediyor, 416.

Franklar Galya'nın bir bölümünde, 418.

Angıllar, Saksonlar, Jütler İngiltere'ye yayılıyor, 449.

Aziz Hieronymus: Vulgata, Latince Kitab-ı Mukaddes metni, 404.

Konstantinopolis Üniversitesi kuruluyor, 425.

Aziz Patrick İrlanda'da vaazlarına başlıyor, 432.

Roma hukuku Theodosius Yasaları ile özetleniyor, 440.
MS 450MS 500MS 550
Catalauni Ovası Çarpışması: Hunlar Galya'yı terk ediyor, 451.

Hunlar İtalya'yı istila ediyor, Papa I. Leo tarafından durmaya ikna ediliyor, 452.

Vandallar Roma'yı yağmalıyor, 455.

Vandallar Sicilya'yı fethediyor, 468.

Hunlar Avrupa'dan çekiliyor, 470.

Romulus Augustulus tahtan indiriliyor, Batı Roma İmparatorluğu'nun sonu, 476.

Clovis Frank Krallığı'nı kuruyor, 468.

Theodorich komutasındaki Ostrogotlar İtalya'yı istila ediyor, 488.

Ostrogotlar Ravenna'yı alıyor, 493.

Theoderich İtalya Krallığı'nı kuruyor, 493.

Saksonlar Wessex Krallığı'nı kuruyor, 495.

Frank Kralı Clovis Hristiyan oluyor, 497.

Boethius: De institutione musica, 500.

Venedik kuruluyor, 452.

Lyon Burgonya'nın başkenti oluyor, 461.
Sakson krallıkları Wessex, Essex ve Middlesex, 500 (-527).

Clovis kumandasındaki Franklar Vouille'de Vizigotları yeniyor, 507.

İspanya'da Vizigot krallığı kuruluyor, 507 (-711).

İustinianus, Doğu Roma İmparatoru, 527 (-565).

İustinianus İtalya'da Roma'nın etkisini yeniden artıyor, 533.

Franklar Burgonya'yı fethediyor, 534.

Bizanslılar Napoli ve Roma'yı Ostrogotlardan alıyor, 536.

Konstantinopolis'te Ayasofya kutsanıyor, 538.

Hıyarcıklı veba Avrupa'yı kasıp kavuruyor, 542.
Doğu Anglia, Northumbria, Mercia kuruluyor, 550.

İustinianos İspanya'nın bir kısmını yeniden fethediyor, 554.

Franklar Bavyera'yı fethediyor, 555.

Lombardlar Kuzey İtalya'yı fethediyor, 568.

Aziz Augustinus İngiltere'de vaazlarına başlıyor, 597.

Bizans sanatının altın çağı, 550.

Musaios: Hero ile Leandros, Yunan epik şiiri, 550.

Fransa'da ilk defa kilise çanı kullanılıyor, 550.

Vizigotlar Hristiyanlığı kabul ediyor, 587.
MS 600MS 650MS 700
Lombardlar Hristiyanlığı kabul ediyor, 603.

Slavlar Balkan Yarımadası'nı istila ediyor, 603.

Herakleios, Bizans İmparatoru, 610 (-641).

Bizanslılar İspanya'dan sürülüyor, 633.

Sevillalı İsidoros: Origines ansiklopedisi, 622.

Roma'dan ilk kilise çanı, 604.

Sutton Hoo batık gemisi, 625.

Aziz Columbanus Northumbria'ya Hristiyanlığı getiriyor, 635.
Araplar Konstantinopolis'e saldırıyor, 674 (-678).

Bulgarlar Balkanları istila ediyor, 680.

Piktler İskoçya'da Northumberland istilasını boşa çıkarıyor, 685.

Terty Çarpışması: II. Pepin Frankların tek hükümdarı, 687.

St. Rubert Salzburg'da St. Peter Manastırı'nı kuruyor, 698.

Lindsfarne İncilleri: İlk Anglosakson mezmurları, 700.

Kum ve kireç tabakaları harç olarak kullanılıyor, 650.

İlk Venedik dukası çekiliyor, 696.
Müslümanları İspanya'yı fethediyor, 711.

Bizans İmparatorluğu Bulgar devletini tanıyor, 716.

Araplar Fransa'da Narbonne'u işgal ediyor, 720.

Charles Martel kumandasındaki Franklar, Puvatya Muharebesi'nde Arapları yeniyor, 732.

Anglosakson destanı Beowulf yazıya dökülüyor, 715.

Bede: İngiliz Halkının Kilise Tarihi, 731.

Hristiyanlarla birlikte Paskalya yumurtaları yaygınlaşıyor, 700.

İngiltere'de taş kiliseler, 700.

Aziz Bonifatius Cermenlerin Hristiyan olması için çalışıyor, 722.
MS 750MS 800MS 850
III. Pepin, Fransa'nın ilk Karolenj kralı, 751 (768).

Lombardlar, İtalya'daki son Bizans yerleşim Ravenna'yı alıyor, 751.

Emevi halifeliği İspanya, Corboda'da (Kurtuba), 756 (-1031).

Şarlman (Charlemagne) Frankların kralı, 768 (-814).

Charlemagne Roncesvalles'de yeniliyor, 778.

Vikingler İngiltere'yi işgal ediyor, Lindisfarne'ı yağmalıyor, 793 (-794).

York'lu Alcuin: De musica, 750.

Kells Kitabı, İrlanda, 760.

Karolenj rönesansı, 782.

Kurtuba Camii, İspanya, 788.

Anglosaksonlar peni kullanıyor, 778.
Şarlman (Charlemagne) Batı İmparatoru olarak taç giyiyor, 800.

Danlar İngiltere'ye baskınlar düzenlemeye başlıyor, 835.

Vikingler Dublin'de kalıcı üs kuruyor, 838.

Verdun Antlaşması: Karolenj İmparatorluğu'nun bölünmesi, 843.

İskoç kralı Kenneth MacAlpin, Piktleri yeniyor, 844.

Frank Avrupası'nda romanesk mimari, 800.

Venedik'te San Marco Bazilikası'nın yapımını başlıyor, 828 (-1094).

Karolenj küçük harf yazı sistemi oluşturuyor, 800.
Vikingler Akdeniz havzasına baskınlar düzenliyor, 859 (-862).

Vikingler İrlanda'ya ulaşıyor, 861.

Dan orduları Kuzeydoğu İngiltere'yi fethediyor, 865 (-874).

Rusya'nın Hristiyanlaşması başlıyor, 866.

Büyük Alfred İngiltere'de Danları geri püskürttü, 871.

Karolenj İmparatorluğu birleşiyor, 884 (-887).

Vikingler Paris'i kuşatıyor, 885.

Macarlar daha sonra Macaristan adını alacak bölgeyi istila ediyor, 896.

Cermen Yahudileri Yiddiş'i geliştiriyor, 850.

Doğu Avrupa'da Kiril alfabesi ortaya çıkıyor, 863.
MS 900MS 950MS 1000
Viking Rollo, ilk Normandiya dükü oluıyor, 911.

Fransa'da Karolenj hanedanının sonu, 919.

Salerno'da tıp okulu kuruluyor, 900.

Fransa'da Cluny manastırı kuruluyor, 910.

İspanya, Kurtuba'da Arap bilimi doruk noktasında, 930.

Vikingler gemi inşa sanatını geliştiriyor, 900.

İlk müzik el yazmaları, Batı Avrupa, 900.

Araplar Avrupa'ya davul ve borazanı getiriyor, 942.
Lechfeld Çarpışması: I. Otto Macarları yeniyor, 955.

Edgar İngiltere'yi birleştiriyor, 959.

I. Mieszko Polonya devletini kuruyor, 960.

Bizanslıları Girit'i Araplardan alıyor, 961.

Almanya'da I. Otto Kutsal Roma – Cermen İmparatoru olarak taç giyiyor, 962.

Dük Geza yönetiminde Macar devletinin başlangıcı, 972.

II. Basileios Bizans'ın sınırlarını genişletiyor, 967 (-1025).

Vladimir, Kiev Rusyası'nın tek hakimi oluyor, 980 (-1015).

Arap dünyasının aritmetik rakam ve işaret sistemi benimseniyor, 975.
DEVAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ