İmparator Claudius: Britanya'yı Fetheden Roma'nın Adil Hükümdar

İmparator Claudius, gençliğinde yalnızlığa itildikten sonra hayatının ilerleyen dönemlerinde siyasete girmiş bir entelektüeldi. İmparatorluğu genişletti ve Britanya'nın işgalini başarıyla yönetti. Adil ve yetenekli bir komutandı.

Claudius

Roma'nın dördüncü İmparatoru I. Claudius (MS 41-54 yılları arasında hüküm sürmüştür), Roma İmparatorluğu'nun o güne kadar gördüğü en beklenmedik liderdi. Bir dizi engelle doğmuş olması, ailesinin onu saklamasına ve asla İmparatorluk makamına gelemeyeceğine ikna etmesine yol açmıştı.

Ancak Claudius, genç yeğeni Caligula'nın savurgan ve felaket dolu saltanatı aniden sona erdiğinde taht için sıradaydı. Roma'yı eski görkemli günlerine başarıyla geri döndürerek herkesi şaşkına çevirdi ve Britanya'nın işgaline rehberlik ederken gösterdiği büyük cesaretle her zaman takdir edildi.

İmparator Claudius'a Dair Bazı Gerçekler


İmparator Claudius çocukken alay konusu edilirdi

roma imparatoru caligula
Caligula.

Markus Antonius'un torunu ve İmparator Tiberius'un yeğeni olan Claudius'ta doğuştan itibaren titreme, topallama, burun akıntısı ve ağızda köpürme gibi Serebral Palsi belirtileri vardı. Tahta çıkmasını engellemek için akrabaları onu gözlerden uzak tutarak güçsüz ve utanç verici olarak damgaladılar. Resmi kayıtları değiştirerek onu siyasete girmekten caydırdılar ve adını veraset sırasının altına kaydırdılar. Hatta kötü kalpli yeğeni Caligula'nın kutlamalarda onunla dalga geçtiği ve insanları ona zeytin ve hurma taşları fırlatmaya teşvik ettiği belirtildi.

Claudius yetkin bir tarihçiydi

Claudius siyasi kariyerden men edildikten sonra okumaya çok zaman ayırdı. Tarihçi Livy onun zekasından oldukça etkilenmiş ve ona yazmaya devam etmesini tavsiye etmişti. Daha sonra çok sayıda Roma tarihi kitabı yazdı. Yazılarında Etrüskleri, Roma alfabesini ve Roma Cumhuriyeti'nin ilk birkaç yüzyılını ele aldı. Zamanı geldiğinde, geniş tarih ve siyaset anlayışı onu mükemmel bir lider yaptı.

Caligula, Claudius'un siyasete girmesini kolaylaştırdı

Claudius siyasete girme konusunda isteksizdi ama kibirli yeğeni Caligula onu ikna etti. Genç ve deneyimsiz olan Caligula, o sırada 46 yaşında olan Claudius'u bilgili bir akıl hocası olarak kabul etti ve onu ortak konsül olarak tayin etti. Bu onun verdiği birkaç iyi karardan biriydi. Claudius, 50 yaşındayken, Caligula'nın zalimce öldürülmesinden sonra Praetorian Muhafızları tarafından bir duvarın arkasında korku içinde bulundu. Derhal onu İmparator ilan ettiler.

Claudius Praetorian Muhafızlarına rüşvet ödedi

Claudius, Caligula'ya karşı isyanlarını gördükten sonra Praetorian Muhafızlarının Roma üzerindeki gerçek otoritesini fark etti. Roma'nın diktatörü olarak saltanatının devamını sağlamak için Muhafız Birliği'ne her asker için fazladan 15.000 sestertius rüşvet verdi.

Şaşırtıcı bir şekilde, Claudius engelli durumundan kurtuldu

İktidarı ele geçirdikten sonra, Caligula'nın birçok fiziksel rahatsızlığı daha iyi hale gelmiş ve hatta iyileşmiş gibi görünüyordu. Sonradan bile Claudius bazı semptomlarının makyaj olduğunu söylemiştir. Dahası, bazı tarihçiler Claudius'un Caligula'nın idamına ortak olmuş olabileceğine inanmakta ve belki de Caligula'nın iktidara yükselişinin başından beri planlanmış olduğunu savunmaktadır.

En kalıcı katkısı Britanya'nın fethi olmuştur

Britanya zaferi sonrası genişleyen Roma topraklarının kanıtı olan Claudius'un pomerium'unun Cippus
Britanya zaferi sonrası genişleyen Roma topraklarının kanıtı olan Claudius'un pomerium'unun Cippus. Claudius dışında Sulla, Augustus ve Vespasian (Vespasianus) bu sınırı genişleten kişiler olmuştu.

Birinci yüzyılın en önemli askeri akınlarından biri olan Britanya'nın fethi, Claudius tarafından başarıyla yönetilmiştir. Sonunda Catuvellauni kabilesi reisi Caratacus'u devirmeden önce Manş Denizi üzerinden 40.000 asker ve çok sayıda savaş fili gönderdi. Zaferle döndükten sonra, "Okyanus ötesindeki barbar halkları Roma'nın yoluna ilk kez sokan kişi" olarak selamlandı. Britanya'yı fethettikten sonra imparator Roma'ya geri döndüğünde Via Flaminia üzerinde Claudius Kemeri olarak bilinen bir zafer takıyla karşılandı. Takın yazıtı, şu anda yıkılmış olmasına rağmen İtalya'nın Roma kentindeki Capitoline Müzeleri'nde muhafaza edilmektedir.

Devasa Julio-Claudian Sebasteion Tapınağı da Claudius'un zaferini anan bir dizi kabartma panele sahipti. Bir kabartmada Britannia'yı temsil eden kadın figürü, çıplak bir savaşçı olarak gösterilen Claudius tarafından vurularak öldürülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun büyümesinin anısına İmparator Claudius'un pomerium'unun Cippus'u fetihten kalan bir diğer önemli eserdir ve Vatikan Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Ayrıca bkz: Roma Britanya'yı nasıl ele geçirdi?

Claudius Roma İmparatorluğu'nu büyüttü

Claudius Roma İmparatorluğu'nun sadece Britanya'yı değil, Likya, Trakya, Yahudiye, Noricum, Pamfilya ve Mauretania'yı da fethetmesine öncülük etti. Gerçekte, yönetiminin bitiminde yapılan bir sayımda, Augustus'un hükümdarlığı sırasında Roma'da yaşayanların sayısının 1 milyondan fazla artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Bir keresinde bir katil balinayla dövüşmüştü

Efsaneye göre, katil bir balina Ostia limanına sıkıştığında, Claudius Romalıların kudretini göstermek için ordusunu hayvanla kanlı bir savaşa sokarak Roma halkına bir gösteri yaptı.

Dört başarısız evliliği oldu

Dört farklı eşi olmasına rağmen, Claudius'un birlikteliklerinin hiçbiri mutlu olmadı. Plautia Urgulanilla ile yaptığı ilk evliliği ve Aelia Patina ile yaptığı ikinci evliliği boşanmayla sonuçlandı. Üçüncü karısı Valeria Messalina, skandallarla dolu kaçamakları nedeniyle Antik Roma'da kötü bir şöhrete sahipti ve hatta cinayet komplolarına bile karışmıştı. Konsül, sevgilisiyle sahte bir düğün ayarladıktan sonra Gaius'u seçti. İmparator her ikisini de öldürttü çünkü yönetimi ele geçirmeye çalıştıklarını düşünüyordu. Claudius eşdeğerini dördüncü karısı Genç Agrippina'da buldu. Bir zamanlar "Roma'nın annesi" olarak anılan ölümcül, baştan çıkarıcı bir güzeldi. Çabuk öfkelenir ve konuşması sivriydi. Claudius'u oğlu Neron'u varis olarak kendi oğlundan önce seçmesi için oyuna getirdi çünkü ondan büyük beklentileri vardı.

Claudius garip bir şekilde öldü

Claudius, MS 54 yılında 63 yaşındayken, bir tabak mantarı bitirdikten hemen sonra, hala belirsiz olan nedenlerden dolayı açıklanamaz bir şekilde vefat etti. Çeşitli rivayetlere göre Agrippina, Claudius'a zehirli yemek yedirdiği iddiasıyla suçlanmaktadır. Başka rivayetlere göre ise, Claudius'un oğlu Neron'u tahta geçirme kararından şüphe duymaya başlayınca, fikrini değiştiremeden onu ortadan kaldırmıştır.

Claudius'un olağanüstü hayatı ölümsüzleştirildi

I, Claudius'un kitabı. Robert Graves, 1934
I, Claudius'un kitabı. Robert Graves, 1934

1934 yılında romancı Robert Graves, I, Claudius adlı eserinde imparatorun sıra dışı hayatını anlatmıştır. İngiliz aktör Derek Jacobi 1976 BBC televizyon dizisi uyarlamasında Claudius'u, John Hurt ise psikopat Caligula'yı canlandırdı. Graves'in eseri Julio-Claudian hanedanlığı dönemindeki olayların oldukça dramatize edilmiş bir anlatımıdır, ancak İmparator Claudius'un hükümdarlığı hakkındaki hayali hikayeleri yaygınlaştırmak için çok şey yapmıştır.

İmparatorun üvey oğlu Neron, babasının mirasını mahvetti

Claudius'un oğlu ve varisi Neron ne yazık ki kibirli ve bencildi ve üvey babasının güçlükle elde ettiği zaferlerin çoğunu boşa çıkardı.

İmparator Claudius hakkındaki merak edilenler

İmparator Claudius kimdir?

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus olarak da bilinen İmparator Claudius, Julio-Claudian hanedanının dördüncü Roma imparatoruydu. MS 41'den 54'e kadar iktidarda kalmıştır.

İmparator Claudius'un başlıca başarıları nelerdi?

Claudius'un sayısız başarıları arasında, Roma İmparatorluğu'nun büyümesine yardımcı olan askeri zaferler, imparatorluğun eyaletlerine vatandaşlık verilmesi ve Roma için su kemerleri, limanlar, kanallar ve otoyollar inşa edilmesi en önemlileri arasında yer alıyor. Ayrıca, yargı reformunu destekledi ve zayıf ve çaresizlere haklar sağlamak için çalıştı.

İmparator Claudius tarihsel olarak neden önemlidir?

İmparator Claudius'un imparatorluğun büyümesi, sivil alandaki iyileştirmeleri, yargı ve vatandaşlık reformları da dahil olmak üzere başarılarının çoğu bugün hala iyi bilinmektedir. Ancak en büyük başarısı Britanya'nın fethidir. Birinci yüzyılın en önemli askeri akınlarından birinde Manş Denizi'ne 40.000 asker ve çok sayıda savaş fili göndermiş ve sonunda Catuvellauni kabilesi reisi Caratacus'u devirmeyi başarmıştır.

İmparator Claudius engelli miydi?

Claudius'un durumunun ayrıntıları ve teşhisi net olmamakla birlikte, kendisi sakattı. Tarihçiler Tourette sendromu ya da serebral palsi geçirmiş olabileceğini düşünmektedir. Sık sık tökezler ve düzensiz konuşurdu. Coşkulu olduğu zamanlarda da salya saçar ve burnunu akıtırdı. Bacakları sık sık tutmuyor ve başı sık sık sallanıyordu. Bu sağlık sorunları nedeniyle ailesi tarafından uzun yıllar toplumdan saklandı. Ancak Claudius'un kendisi, ömrünü uzatmak için hastalıklarını uydurduğunu söylemiştir.