İngiltere'de İlk Kez Bir İnsanda Yeni Domuz Gribi Türü Keşfedildi

Birleşik Krallık'ta yeni bir domuz gribi türünün ilk insan vakası tespit edildi ve sağlık yetkilileri virüsün kaynağını belirlemeye çalışıyor.

domuz

Pazartesi günü Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bir kişide, ülke genelinde domuzlarda yayılan grip virüslerinden farklı ancak benzer bir virüs olan Influenza A H1N2v testinin pozitif çıktığını doğruladı.

İlk verilere göre, Birleşik Krallık'taki H1N2 enfeksiyonu, genetik olarak, 1b.1.1 klad veya formu ile belirtilen, küresel olarak son zamanlarda görülen diğer insan vakalarından benzersizdir.

UKHSA'nın vaka direktörü Meera Chand, "Yakın temaslıların izini sürmek ve olası yayılmayı azaltmak için hızla çalışıyoruz," diyor.

"Yerleşik protokollere uygun olarak, bireyin enfeksiyonu nasıl edindiğini öğrenmek ve ilişkili başka vakalar olup olmadığını değerlendirmek için araştırmalar devam etmektedir."

Solunum semptomlarının başlamasının ardından hastanın Kuzey Yorkshire'daki doktoru, ülke çapındaki standart grip gözetiminin bir parçası olarak 9 Kasım'da hastayı grip açısından test etmiştir. Genom dizilimi ve PCR testi daha sonra H1N2'yi tanımladı.

Hastanın yaşı ya da genel sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı ancak hastanın hafif bir hastalık geçirdiği ve tamamen iyileştiği biliniyor.

Domuzlarda A tipi grip virüslerinin neden olduğu bir solunum yolu hastalığı olan domuz gribi salgınları domuzlarda sıklıkla görülmekte ve zaman zaman insanlara da bulaşmaktadır.

Tipik olarak kuşlar, atlar veya domuzlar gibi hayvan popülasyonlarında dolaşan ve insanları sadece ara sıra enfekte eden grip virüsleri, varyant grip virüsleri olarak bilinir. Bu, alt tipin hemaglutinin (H) ve nöraminidaz (N) protein tanımlayıcısının sonundaki küçük v harfi ile temsil edilir.

İnfluenza A alt tipleri olan H1N1v, H3N2v ve H1N2v ile insan enfeksiyonları daha önce tespit edilmiş ve CDC bu yılın ilk ABD insan vakalarını Ağustos ayında bildirmiştir.

H1N2v daha önce Birleşik Krallık'ta insanlarda hiç görülmemiş olsa da UKHSA, 2005 yılından bu yana dünyanın başka yerlerinde 50 insan vakasının rapor edildiğini söylüyor.

Birleşik Krallık Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı'ndan virolog Ian Brown, UKHSA raporuna verdiği uzman yanıtında şu açıklamayı yapıyor "Bu virüsler genellikle insandan insana yayılma kabiliyetine sahip değildir ve bu tür olaylar genellikle domuzlarla doğrudan veya dolaylı temasla açıklanmaktadır."

Domuz gribi virüsleri domuz popülasyonlarında yaygın hastalıklara yol açma potansiyeline sahip olsa da, tipik olarak sadece az sayıda domuzun ölümüyle sonuçlanır. Enfekte domuzlar solunum yolu hastalığı belirtileri gösterebilir, ancak bunlar genellikle hafiftir veya hiç görülmez.

Uzmanlara göre bu vaka alarm verilmesini gerektirmemekle birlikte, riskin değerlendirilmesi için tür hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Glasgow Üniversitesi'nden moleküler virolog Ed Hutchinson, influenza A virüslerinin zaman zaman yeni konakçı türlere yerleşebileceği konusunda uyarıyor.

"İnsan ve hayvan influenza A virüsleri aynı konakçıya girdiklerinde 'üreyebilir', insanlarda büyümeye iyi adapte olmuş ancak önceki insan influenza enfeksiyonlarına veya aşılarına karşı bağışıklık tepkilerimiz tarafından tanınmayan melez yavrular üretebilir (genetik kayma adı verilen bir süreç)," diye açıklıyor.

"Bu nedenle, influenza A virüslerinin yayılımını izlemek özellikle önemlidir."

İnfluenza A alt tipi H1N1 suşları, 2009 domuz gribi pandemisi de dahil olmak üzere yakın tarihte bir dizi salgından sorumlu olmuştur. Virüsle bulaşan insan enfeksiyonları haftalar içinde hızla tüm dünyaya yayıldı.

Bu özel tür – A(H1N1)pdm09 – şu anda insanlarda mevsimsel olarak görülüyor ve artık domuz gribi olarak adlandırılmıyor. Halihazırda domuzlarda dolaşan virüslerden farklıdır.

CDC, grip virüslerinin domuzlar ve insanlar arasında yayılmasını sınırlamak için domuzlarla temastan önce ve sonra ellerin yıkanmasını, domuzların yanında bir şey yenilip içilmemesini ve hastalık belirtileri gösteren domuzlarla temastan kaçınılmasını önermektedir.

İngiltere'deki sağlık yetkilileri teyit edilen vakanın yakın temaslılarını takip etmekte ve ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

UKHSA, solunum semptomları yaşayan herkesin, özellikle de yaşlı veya mevcut tıbbi durumları nedeniyle savunmasız olan kişilerin başkalarıyla temastan kaçınması gerektiğini yinelemektedir.