Moğol Ordusunu Yenebilmiş Ülkeler

Moğol İmparatorluğu tarihteki en büyük imparatorluk olmasına ve Asya ve Doğu Avrupa'da geniş toprakları fethetmesine rağmen, Moğol Ordusuna direnebilen veya onu yenebilen bazı ülkeler vardı.

kamikaze

Moğollar yüzlerce yıl boyunca Çin'den Doğu Avrupa'ya uzanan geniş bir imparatorluk kurmuş ve sürdürmüşlerdir. Yüzyıllar boyunca dökülen kanlar sayesinde tarihteki en büyük imparatorluk haline gelmişti.

Göçebe Moğol halkı, Avrasya bozkırlarında azılı savaşçılar olarak ün kazandı ve bu ünleri onların peşini bırakmadı. Savaş alanındaki başarıları ve sonraki eylemleri birçok karşı kuvveti korkuttu.

Ancak yüzyıllar boyunca bazı ülkeler kendilerini büyük Moğol yağmacılarına karşı başarıyla savunmayı başardılar. İşte Moğolları yenerek pek çok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi başaran ülkeler.

Vietnam: Moğollara Direnmeyi Başaran Öncü Ülke

Trần Thái Tông
Vietnam İmparatoru Trần Thái Tông.

MS 1226'dan MS 1413'e kadar Trần hanedanı Vietnam'ı kontrol etti. Bu hanedan Moğol istilasına nihayet son veren öncülerdi.

Moğollar daha önce Asya ve Orta Doğu imparatorluklarını nispeten kolaylıkla fethetmişlerdi, ancak Vietnam halkıyla karşılaştıklarında bu şansları kısa sürede kaybolacaktı.

Günümüz güneybatı Çin'inde yer alan Yunnan, MS 1257'de Moğol istilasının ilk hedefiydi. O dönemde Moğolların imparatoru olan Kubilay Han, Trn Thái Tông'a üç kişilik bir elçi heyeti gönderdi. Moğol askerlerinin Vietnam'da serbestçe dolaşımına izin verilmesi konusunda ısrar etti.

İmparator Thái Tông cevap vermek yerine cesur bir adım atarak elçileri hapsettirdi. Bu durum Moğol liderinin hoşuna gitmedi ve derhal savaş hazırlıklarına başladı.

Ancak İmparator Thai Tong hazırlıklıydı. Bunun zorlu bir savaş olacağını anlamış olmalı ki, tüm ülkesini savaşa hazırlattı. Halkın yaklaşan Moğol istilasına hazırlık olarak "silahlarını onarması ve yenilerini üretmesi" gerektiği duyuruldu.

Kubilay Han'ın ölüm sonrası portresi.
Kubilay Han'ın ölüm sonrası portresi; yaklaşık 30 yaş daha genç görünmesi için yapılmıştır.

İmparator doğru kararı verdi. Kubilay Han, tebaası hâlâ savaşa hazırlanırken, ikinci adamına 1.000 askerden oluşan iki grupla başkenti kuşattırdı.

Şehrin dışında, bir nehrin kıyısında Vietnam ve Moğol kuvvetleri çarpıştı. Moğollar daha önce hiç savaşta kullanılan bir fil görmemişlerdi, bu yüzden İmparator Trần'ın bir filin üzerinde nehrin üzerinden geçtiğini gördüklerinde şaşırdılar. Fillere karşı hazırlıksız olmalarına rağmen, Moğollar sakin kaldılar ve ayaklarına alevli oklar attılar.

Sonunda filler bile Moğol ordusunun vahşetini durduramadı. İmparator ve birlikleri nehrin aşağısına doğru kayıklarla kaçtı ve sonunda iki korkunç nehir kenarı muharebesinin ardından başkenti terk etti.

Bu durum imparatorun ailesini daha güçlü olan Güney Song hanedanına götürmeyi ve krallığı temelli terk etmeyi düşünmesine yol açtı.

Ancak Moğollar için işler tersine dönmek üzereydi. Başkente saldırıp halkını katlettikten sonra kesin bir zafer kazanmış gibi görünüyorlardı. Ne var ki çok geçmeden büyük sorunlar yaşamaya başladılar.

İmparatorluk başkenti, 25.000 savaşçıdan oluşan bir Moğol ordusunu taşıyamayacak kadar küçüktü. Dahası, Moğolların şehri harap etmesi dizanteri ve sıtma vakalarının artmasına neden oldu.

Tüm bunların yanı sıra aşırı sıcaklar da Moğolların cesaretini kırmıştı. Moğol ordusunun gücü azaldıkça, imparator takviye kuvvetler gönderdi ve işgalcileri birkaç gün içinde şehirden sürdü.

Moğollar MS 1283'ten 1285'e kadar Vietnam'ı fethetmek için ikinci ve çok daha uzun süreli bir girişimde bulundular. Kubilay Han ve Moğol ordusu zaten tüm Çin'i fethetmiş olduğundan, Vietnam'daki durum son derece istikrarsızdı.

Moğollar Vietnamlıları bir kez daha yok etmekle tehdit ediyorlardı. Ülkenin başkentini ele geçirdiler ve imparatorluk ailesini, kendilerini yakalamaya oldukça yaklaştıkları uzak bir adaya kadar kovaladılar.

Nihayetinde, doğa ana Vietnamlıları kurtarmak için devreye girdi. Vietnam ordusu Moğollara karşı cesurca savaşırken, Çin'den beraberlerinde getirdikleri sıcaklık ve hastalık sonunda işgalcileri yakaladı.

Savaşın sonuna doğru, en önemli Moğol generallerinden biri öldürüldü ve sonunda Moğol Çin'ine geri dönmeyi başaran ordu büyük ölçüde azaldı. Ancak Kubilay Han boyun eğmedi.

İki yıldan kısa bir süre içinde, bu kez karadaki birliklerine malzeme taşımak için bir filo kullanarak ikinci bir saldırı başlattı. Ancak planları, yüzlerce Moğol gemisini batıran ve ele geçiren Vietnamlı generaller tarafından engellendi.

Kıyıya ulaşana kadar hiçbir şey düzelmedi. Moğollara karşı verdikleri gerilla mücadelesi sırasında Vietnamlılar, binek hayvanlarını etkisiz hale getirmek için siperlere çiviler çaktılar. Nehirlerdeki Moğol gemilerine de pusu kurdular. Bir yıl süren çatışmalardan sonra Moğollar teslim oldu ve Vietnam halkı rahat bir nefes aldı.

Japonya: Kamikaze Efsanesinin Doğduğu Savaş

Kubilay Han'ın gemilerini yok eden tayfunun tasviri.
Kubilay Han'ın gemilerini yok eden tayfunun, yani kamikazenin tasviri.

Kubilay Han, 1274'te Vietnam'a yaptığı birinci ve ikinci istilalar arasında gözünü Çin'in Güney Song hanedanına dikti.

MS 1115 yılında Çin, kuzey ve güney bölgeleri olarak ikiye ayrılmıştır. Cengiz Han'ın oğullarından biri Moğolları kuzeyde zafere taşıdı. Ancak güney bölgesini çözmek çok daha zordu.

Kubilay Han bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Hedefini zayıflatmak için Song Çini'nin ticaret ortaklarını zapt etmek üzere bir dizi sefere çıktı. Bu ortaklardan biri de Japonya'ydı.

13. yüzyıl Japonyası'nda iktidardaki şogun, samuray sınıfından mutlak sadakat talep ediyordu. Samuraylar bu son derece tabakalı toplumda şogunun tebaasıydı. Kendilerini sıradan Japon çiftçisinden ayıran özel haklara sahiptiler.

Şogun ayrıca bu dönemde diğer ülkelerle seyahat ve ticareti kısıtlayarak Japonya'yı sadece yüksek eğitim veya dini aydınlanma arayanlara açık bir ada ülkesi haline getirdi.

Kubilay Han, ilk istilasını başlatmadan önce Japonya'ya bir elçi göndererek Moğollara teslim olmalarını ve ticari ortak olmalarını istemişti. Şogun Kubilay Han'ın elçilik ricasını dikkate almamıştı. Kubilay Han daha sonra başka elçiler de gönderdi, ancak şogun Moğolların taleplerine boyun eğmeyi kararlılıkla reddetti.

Bunun üzerine Kubilay Han istilaya karar verdi.

Hakata adası, 1274 yılında başlayan istila sırasında Moğollar tarafından ele geçirildi. Song hanedanı büyük ölçüde bu ticaret yoluna güveniyordu.

Moğollar Japon topraklarının derinliklerine doğru ilerledikçe samuraylar büyük kayıplar verdi. Samuraylar, Moğollar tarafından mükemmelleştirilen koordineli oluşumları ve taktikleri kullanmak yerine, bireysel savaşçı yeteneklerine güveniyorlardı.

Moğollar (Japonların daha önce hiç görmediği) yangın çıkarıcı aletler kullanabiliyor ve başka teknolojik avantajlara sahip olsalar da yine de gemilerine dönmek zorunda kaldılar. Bu ilk Moğol istilası Japonya'nın tamamına yayılmayı başaramadı ve bunun nedeni bazı tarihçilerin öne sürdüğü gibi bir fırtına olabilir.

Kubilay Han 1281'de Çin'i fethettikten sonra ikinci seferini başlattı.

Kubilay Han'ın ticaret ortaklarını fethederek Çin'i zayıflatmaya yönelik ilk hedefi artık uygulanabilir bir strateji değildi. Ancak bir istilanın yönetimine meşruiyet kazandıracağına ve halkının kalbini ve aklını kazanacağına inanıyordu.

Bu istila ilkinden daha da başarısız oldu.

Bir ara şiddetli bir rüzgarın -tayfunun- ya da "Kamikaze"nin Moğol filolarından birine çarparak ordunun büyük bir kısmını yok ettiği düşünülüyordu. Sonuç olarak, kuvvetlerinin büyük çoğunluğu imha edilmişti.

Hayatta kalan filo Çin'e geri dönmek zorunda kaldı. Japon birlikleri karada fırtınadan sağ çıkmayı başaran Moğolları aktif bir şekilde arayıp ortadan kaldırdı.

Moğol istilasını durduran büyük Kamikaze, Japon tarihinin önemli bir parçası haline geldi. Bu terim daha sonra II. Dünya Savaşı'nda uçaklarını bilerek düşman gemilerine düşüren intihar pilotları için de kullanıldı.

Moğolların 1281'deki yenilgisi nesiller boyunca hatırlanacaktı.

Cava: Moğolların Baharat Yollarını Ele Geçirme Hamlesi

Raden Wijaya
Raden Wijaya (Nararya Sangramawijaya olarak da bilinir, kraliyet adı Kertarajasa Jayawardhana), Raden Vijaya, (1293-1309 yılları arasında hüküm sürmüştür) Majapahit imparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarı olan bir Cava Kralıdır.

Kubilay Han, ada ülkelerine karşı pek başarılı olamadı. On yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Moğollar Doğu Cava ada devletini fethetmeye çalışırken yine yenildiler.

Kubilay Han yeni bir muhalifi ezmek için bir istila başlattı. Ancak Moğol ordusu farkında olmadan yaklaşık üç yüzyıl boyunca hüküm sürecek yeni bir Cava hanedanının önünü açtı.

Moğolların Cava'yı fethetme nedeni tarihçiler için hala bir gizemdir.

Cava tarihi kayıtları Malayu Adası'nın Doğu Cava kralı Kertanagara tarafından saldırıya uğradığını iddia etmektedir. O dönemde Moğollar burayı kendi vasal uluslarından biri olarak görüyordu.

Ancak Çin kayıtlarına göre, Kertanagara'nın 1289 yılında Kubilay Han tarafından haraç toplamak için gönderilen Moğol elçilerine yaptığı muamele istilayı tetiklemiştir. Kral Kertanagara, Kubilay Han'ın taleplerine boyun eğmek yerine diplomatların yüzlerini dağlatmış ve onları kendisine geri göndermişti.

Bu olayların Kubilay Han'ı çatışmaya itmiş olması mümkündür, ancak gerçek motivasyonlarının kişisel olmaktan çok ticari olması daha muhtemeldir. Moğollar sadece baharat ticaretine egemen olmak istiyordu ve Cava adaları öncelikli hedefti.

Gerçek sebepler ne olursa olsun, Moğol donanması 1292'de Cava'da göründüğünde Kral Kertanagara artık kral değildi ve tahtı için bir iç savaş başlamıştı.

Raden Wijaya adında bir prens, Moğolların karışık düşüncelerinden faydalanan adaylardan biriydi. Moğolları kendilerine karşı kullanmadan önce rakipleriyle savaşmak için kullandı. Sonunda onları yendi ve adadan sürdü.

Kısa süre sonra Moğollar Cava'yı sonsuza dek terk etti. Onlardan sonra bir Cava hanedanı ortaya çıktı ve 16. yüzyılın başlarına kadar iktidarda kaldı.

Hindistan: Moğollar Delhi Sultanlığı Tarafından Katlediliyor

Alaeddin Halaci (Alauddin Khalji)
Alaeddin Halaci'nin 17. yüzyıldan kalma bir portresi

12. yüzyılda Moğollar Avrasya bozkırlarından ilk kez ortaya çıktıklarında, Doğu Asya'dan çok daha fazlasına yıkım ve ölüm getirdiler.

Hindistan'dan Anadolu'ya kadar uzanan Harezm Müslüman krallığı, batıya doğru ilerledikçe onların eline geçti. Şah'ı bile at sırtında imparatorluğundan kaçmaya zorladılar.

Moğollar Rusya, İran ve Bağdat'ı işgal ettiklerinde yerel halka karşı tarifsiz şiddet eylemlerinde bulundular. Pek çok insan anlaşılabilir bir şekilde onlardan korkuyordu. Ancak, kuzey Hindistan'a doğru ilerlediklerinde, daha önce çok az kişinin başardığını başaran aynı derecede zorlu bir düşman tarafından karşılandılar.

Alaeddin Halaci (Alauddin Khalji) 1296'dan 1316'ya kadar Delhi'nin hükümdarı olarak hüküm sürdü. Bu süre zarfında en az altı Moğol istilasını başarıyla püskürttü.

MS 1298'de gerçekleşen ilk Moğol istilası sırasında Alaeddin hem askeri bir deha hem de acımasız bir fatih olduğunu kanıtladı. Kendisi ve atlı savaşçılardan oluşan ordusu Moğolları mağlup ettikten sonra, 20.000 esirin hepsini topluca idam etti.

Bu ilk savaşı kaybetmek Moğol Hanı'nın egosu için bir şok olmuştu. Öfkelenerek ertesi yıl 200.000 askerden oluşan ikinci bir ordu gönderdi ve Delhi Sultanlığı'nı yok etmeyi planladı.

Alaeddin'in atlıları, Han'ın oğlu Kutluğ Hüca öldürülene ve Moğollar Hindistan'dan çekilene kadar Kili Muharebesi olarak bilinen destansı bir çatışmada Moğollarla çarpıştı.

Memlükler: Bir Meydan Muharebesinde Moğolları Yenen Tek Ordu

memlük moğol  Vadi el-Hazindar
14. yüzyıla ait bir Tatar Tarihi el yazmasından Moğol okçuları ve Memlük süvarilerini tasvir eden illüstrasyon.

Son olarak Memlükler vardı. 1260 yılında Ayn Calut Muharebesi'nde Moğollara en meşhur kayıplarından birini yaşattılar.

Yaklaşık 20.000 Moğol, Filistin çöllerinde aynı büyüklükteki bir Memlük kuvveti tarafından yenilgiye uğratıldı. Bir Moğol ordusunun açık savaşta yenilmesi askeri tarihte bir dönüm noktasıydı. Ancak Moğollar ve Memlükler arasındaki savaş burada sona ermedi. Esasında bu sadece bir başlangıçtı.

Yaklaşık 1250'den 1517'ye kadar Müslüman Memlük hanedanı Suriye ve Mısır'da hüküm sürdü. Orta Asya, dört Moğol devletinden biri olan İlhanlı Hanlığı için önemli bir yayılma alanıydı. Fetihler ve vasal devletlerin kurulması yoluyla Mısır, baskın Müslüman devlet haline geldi.

Cengiz Han'ın torunu Mısır'a elçiler gönderdi, ancak oradaki sultan ona boyun eğmeyi reddetti. Bunun yerine elçileri ikiye böldürdü. Ardından, Moğollarla kafa kafaya çarpışmak için birliklerini Filistin'e yönlendirdi.

Moğolların utanç verici yenilgisi Filistin'de gerçekleşti. Ancak Memlük-Moğol savaşıyla ilgili basit bir ifade olan Moğolların MS 1260'ta yenildiği ifadesi, daha ayrıntılı gerçekleri gizlemektedir.

Çünkü savaş altmış yıl boyunca periyodik olarak alevlenmiş ve nihayetinde kesin bir Moğol mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu gerilemenin ardından tüm savaş güçlerini Mısır'dan çektiler.

Moğollar Mısır ve Suriye'ye yönelik istilalarını yaklaşık 1260'tan 1323'e kadar sürdürdüler.

Her seferinde daha güçlü olan Memlük ordusu Moğol istilacıları yenmeyi başardı. Memlükler sadece 1299'da Vadi el-Hazindar Muharebesi'nde mağlup oldular.

Memlükler dinlenmekte olan Moğol ordusuna bir saldırı başlattı. Ancak bir grup Moğol ayrılmış ve Memlük ordusuna arkadan sinsice yaklaşıyordu. Memlükler başlangıçta ok yağmuruna tutuldular, ancak kısa sürede kuşatıldıklarını anladılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar.

Memlükler ve Moğollar arasında 1323 yılında bir barış antlaşması yapıldı. Bu anlaşma onlarca yıl süren acımasız çatışmaları sona erdirdi. İlhanlı Hanlığı sadece birkaç yıl sonra, 1335'te çöktü.

Ancak Memlükler, 16. yüzyılda Osmanlıların elindeki nihai yenilgilerine kadar birkaç yüzyıl daha Mısır üzerindeki egemenliklerini sürdürdüler. Moğollara karşı başarıyla direnen birkaç ulustan biriydiler ve adları tarih kitaplarında yaşamaya devam edecek.