1882 Çin Dışlama Yasası: Asyalıların ABD'ye girişi engelleniyor

Bu yasa 1882'den, yasanın yürürlükten kaldırıldığı 1943 yılına kadar Çin soyundan veya uyruğundan gelen hiçbir bireyin ABD'ye göç etmesine izin verilmediğini açıkça ilan etmiştir.

Yazar Burcu Kara
Çin Dışlama Yasası

Asya kökenli Amerikalılara yönelik ırkçılığa karşı yapılan birçok gösteri göz önüne alındığında, Asyalıları, özellikle de Çinlileri ırkçı baskı altına alan önemli bir olayı hatırlamak gerekir. Bazı örneklerine bu makalede yer verilen çeşitli durumlara cevaben 1882 tarihli Çin Dışlama Yasası hazırlanmıştır.

Bu yasa 1882'den, yasanın yürürlükten kaldırıldığı 1943 yılına kadar Çin soyundan veya uyruğundan gelen hiçbir bireyin ABD'ye göç etmesine izin verilmediğini açıkça ilan etmiştir. Çinliler ve hatta Asyalılar, 19. yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden sayısız kültür ve ırkın sadece küçük bir bölümünü oluşturduğundan, bazı değişkenlerin arkasında bir tür mantık olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, bunların çoğunluğu basitçe ırksal motivasyonlara sahiptir.

Amerika'da göçmen olmak

George Dee Magic Çamaşır Makinesi Şirketi'nin 1886 tarihli Çin Karşıtı siyasi karikatürü, Çin Dışlama Yasası'nı tasvir ediyor. Bu ırkçı karikatürün amacı şirketin yeni çamaşır makinesini tanıtmaktı.

Amerika 19. yüzyılın başlarında buraya göç etmek isteyenler tarafından zaten bir ütopya olarak görülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu hala oldukça azdı, bu nedenle dünyanın her yerinden göçmen kabul etmekteydi.

Amerika'ya ilk büyük Asya göçü örnekleri, Kaliforniya'nın Sacramento Vadisi'nde altının bulunduğu 1848 yılına tarihlenmektedir. Bunun sonucunda birçok kişi Kaliforniya Altına Hücum'a katılmak için taşındı. Herkese yetecek kadar altın olmasına rağmen Amerikalılar, bazı durumlarda Altına Hücum'dan daha fazla para kazanan Asyalı göçmenlerden nefret etmeye başladı.

Açlık Çinlileri göç etmeye zorladı

Bu "1885 Çin Mahallesi Resmi Haritası", San Francisco Denetim Kurulu tarafından "Çin Mahallesi'nin Durumu" üzerine kurulan Özel Komite'nin resmi raporunun bir parçası olarak yayımlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'ne 19. yüzyılda gelen Çinli göçmenlerin çoğunun altın için geldiğini düşünmeyiniz. Çin, İngiltere ve Çin arasındaki Afyon Savaşları (1839-1842) ve (1856-1860) sonucunda çok yoksul bir ulus haline geldi ve bu da ülke ekonomisinin temeli olan tarımın çökmesine neden oldu. İnsanlar iş aramak için göç etmek zorunda kaldı ve bu da ulusal kıtlığa neden oldu.

Çinliler nihayetinde Afyon Savaşlarını kaybetse de, o dönemde Çin ile İngiltere arasındaki olumsuz ilişki Amerikalılar arasında bazı şüphelere yol açtı. Büyük Britanya sonunda, o dönemde oldukça popüler bir pazar olan Hong Kong'daki ticarete hakim oldu.

Çin de aynı şekilde 1852 yılında önemli bir tarımsal felaket yaşadı. Afyon Savaşları arasındaki dönemde, yaklaşık 20.000 Çinli göçmen, yeni bir çatışmanın patlak vermesini bekledikleri için her türlü iş arayışıyla San Francisco'ya akın etti.

Bunların çoğu kömür madenlerinde iş buldu ve Amerikan halkı yabancıların "işlerini çalmasından" hoşnut olmadığı için ırkçı hükümet yabancı madencilerden aylık 3 dolar (enflasyona göre ayarlandığında şu anda yaklaşık 200 dolar) vergi aldı. Bu vergi kısa bir süre sonra 4 dolara yükselecekti.

Çinlilerin insani yaşama hakkının elinden alınması

1882'den bir siyasi karikatür, Çinli bir adamın "Özgürlüğün Altın Kapısı "na girişinin engellendiğini gösteriyor. Alt yazıda "Bir yerde çizgiyi çekmeliyiz, biliyorsunuz." yazıyor.

Yabancı Madenciler Vergisi 1870 yılına kadar Kaliforniya Eyaleti'ne beş milyon dolardan fazla gelir getirmişti (enflasyona göre ayarlandığında şu anda 13 milyar dolar). Çalışırken maruz kaldıkları taciz, daha riskli işler yapmaları için sürekli baskı ve adil olmayan çalışma koşulları da cabasıydı.

Bunlardan en vahimi, bazı durumlarda Afrikalı ve Amerikan yerlisi kölelere yapılan muameleyle aynı anlama gelen temel insan haklarının ellerinden alınmasıydı. Zira ellerinden alınan en önemli haklardan biri tanıklık yapma hakkı olduğundan, hiçbir Çinli göçmen iş yerinde uğradığı haksız muameleyi mahkemeye başvurarak çözüme kavuşturamadı.

Yine de Çinli göçmenlerin bu muameleye katlanmaktan başka çareleri yoktu; Çin'de kalmak, geri döndükleri takdirde kesin bir kıtlıkla karşı karşıya kalmak anlamına geliyordu.

Çin Dışlama Yasası imzalanıyor

Çin Dışlama Yasası'nın ilk sayfası.
Çin Dışlama Yasası'nın ilk sayfası.

1880 yılına gelindiğinde, Amerika Birleşik Devletleri Çin'den gelen göç dalgasıyla ciddi bir sorun yaşıyordu. Artan işsizlik oranı nedeniyle ülkenin dört bir yanında ayaklanmalar ve gösteriler düzenleniyordu ve bu durum sadece Çin göçüne bağlanabiliyordu. Çinli göçmenlerin ülkenin toplam nüfusunun sadece %.002'sini oluşturmasına rağmen, hükümet ülkedeki "beyaz ırksal saflığı" korumak için harekete geçmeye çağrıldı.

Sonuç olarak, Başkan Chester A. Arthur 6 Mayıs 1882'de Çin Dışlama Yasası'nı imzaladı ve takip eden on yıl boyunca herhangi bir Çinli göçmenin ülkeye girişini yasakladı. Bu, bardağı taşıran son damla olarak görüldü.

Bu yasanın bir sonucu olarak Çinli göçmenlerin sayısı önemli ölçüde azaldı, ancak Thomas Geary adında bir kongre üyesi, yasanın süresi dolduktan sonra Çinli göçmenlerin sayısının Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kez daha artmaya başlayacağından endişe ediyordu. Sonuç olarak, 5 Mayıs 1892'de onaylanan ve önceki yasaya 10 yıl daha ek süre tanıyan Geary Yasası'na katkıda bulundu.

Uzatmaya ek olarak, bu yeni yasa ABD'de halihazırda yaşayan Çinli göçmenlerin her zaman belirli belgeleri taşımaları gerektiğini öne sürüyordu. Uygun evrakları olmadığı tespit edilenler sınır dışı edildi.

ABD hükümeti 10 yıl sonra 1902'de Çin göçünü resmen yasakladı. Bu durum ülkedeki mevcut Çinli azınlığa yönelik önyargıların artmasına neden oldu; hatta bazıları kendi istekleri dışında ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

61 yıl sonra yasak sona erdi

Magnuson Yasası'nın 17 Aralık 1943'te kabul edilmesiyle birlikte Çinlilerin ABD'ye gelmesine nihayet izin verildi. Çin göçmenlerinin ABD'ye girişi 61 yıl boyunca engellenmişti.

II. Dünya Savaşı sırasında her iki ülke de aynı düşmana (Japonya) sahip olduğundan, Magnuson Yasası Çin ile bağları güçlendirmek için imzalanmıştı. Yasa ayrıca, Amerika'da halihazırda bir ev edinmiş olan Çinli göçmenlerin vatandaşlık için dilekçe vermelerini mümkün kıldı.

Amerikalılar kendi vatandaşlarına Asyalı vatandaşlardan ve hatta sadece güvenli bir yuva ve ailelerini geçindirecek bir iş arayan göçmenlerden daha fazla değer verdikleri için, sadece Çinlilere değil genel olarak Asyalı azınlığa yönelik bu nefretin Amerika'da varlığını sürdüğünü görüyoruz.