Mitolojik Karakterlerin Listesi

Yeryüzünde, üstünde ve altında yüzlerce mitolojik karakter vardır.

Yazar Burcu Kara
mitolojik karakterler

Tüm toplumların kendi mit'lerinde yer verdiği karakterlerin isimlerini ve kısa açıklamalarını bu listede alfabetik biçimde bir araya topladık. Liste oldukça uzun çünkü bilinmeyen kahraman veya tanrılar bilinenlerden çok daha fazla.

Mitolojideki Karakterler ve Özellikleri


 1. Acrisius: Yunanistan'da Argos Kralı, Danae'nin babası ve Perseus'un büyükbabası.
 2. Actaeon: Banyo yapan tanrıça Artemis (Diana) ile karşılaşınca tanrıçanın bir geyiğe çevirip, köpeklerine parçalattırarak cezalandırdığı talihsiz genç adam.
 3. Adonis: Myrrha ile babası Cinyras'ın ensest ilişkisinin ürünü. Ovidius'un Dönüşümler'inde annesi Myrrha, Adonis'in doğduğu ağaca dönüştürülmüştür. Adonis, Venüs'ün aşığı olmuş fakat vahşi bir yaban domuzu tarafından öldürülüp, Fenike'de ölüp dirilen tanrı kültünün merkezi haline gelmiştir.
 4. Aegeus (Egeus): Yunan kahramanı Theseus'un babası ya da babalığı.
 5. Aeneis: Vergilius'un Aeneas adlı Roma destanının kahramanı. Bir Truvalı olarak doğup, Truva düşünce oradan ayrılarak "Yeni Truva"nın yani Roma'nın kurulması sürecini başlatmıştır.
 6. Aeolus: Yunan rüzgâr tanrısı. Homeros'un Odysseia destanında kahramanın eve gidebilmesi için Odysseus bir torba rüzgâr vermiştir.
 7. Aesir: Odin'in liderliğindeki İskandinav panteonu. Başta Aesirler, daha eski bir panteon olan Vanirler ile savaşmışlardır fakat sonunda bu iki panteon, genişlemiş Aesirler'i oluşturmak üzere birleşmiştir.
 8. Aeson: İason'un babası, Altın Post arayışı ile ilgili Argo Gemicileri destanının kahramanı.
 9. Aethra: Tanrı Poseidon'dan ya da insan Aegeus'tan olan Theseus'un annesi.
 10. Afrodit: Yunan aşk tanrıçası, Hephaistos ile evlidir. İlk Gökyüzü Tanrısı Uranos'un hadım olması sonucunda oluşan köpükten doğmuştur.
 11. Agamemnon: Miken Kralı, Truva Savaşı'nda Truvalılara karşı savaşan Yunanlıların lideri. Savaştan eve döndüğünde karısı tarafından öldürüldü.
 12. Agave: Euripides'in Bakhalar adlı oyununda Kral Pentheus'un annesi. Bacchus Şenliği çılgınlığının etkisi altındayken oğlunu parçalayarak tanrı Dionysos'a kurban eder.
 13. Agdistis: Frigyalı insan-tanrı Attis'in en büyük düşmanı ve sözde âşığı.
 14. Agni: Hindistan'da Vedik ateş tanrısı.
 15. Ahura Mazda: Antik Pers (İran) dini Mazdacılığın ve halefi Zerdüştçülüğün yüce varlığı.
 16. Ahuralar: İslam öncesi antik Perslerin tanrıları.
 17. Aietes: İason'un, Altın Post'u ele geçirmek için gittiği Kolkis'in kralı.
 18. Aighistos: Agamemnon, Truva Savaşı'na gittiğinde Miken'in başında olması için yerine geçirdiği akrabası. Aighistos, kralın karısı Klytemnestra'nın âşığı olmuş ve geri dönen kralı öldürmekte ona yardım etmiştir.
 19. Ajax: Truva Savaşı'ndaki önemli kahramanlardan biri.
 20. Akşam Perileri: Bunlar, Yunan mitolojisinde, Perseus'un Medusa'yı öldürmek için ihtiyacı olan belli nesnelere sahip perilerdi.
 21. Alcinous: Nausikaa'nın babası ve Phaiakia kralı. Odysseus'a Ithaka'daki evine dönmesi için yardım etmiştir.
 22. Alkestis: Alkestis, Euripides Alkestis adlı oyununda kocasını o kaderden kurtarmak için Yeraltı Dünyası'na inmeyi teklif eden cesur genç kadın.
 23. Alkmene: Zeus'tan olan Yunan kahramanı Herakles'in annesi. Amairgen: İrlanda'nın kuruluşunda önemli rol oynayan bir şair-kahin.
 24. Amaterasu: Japonya'nın yüce güneş tanrıçası ve baş tanrısı, hükümdar ailesinin atası.
 25. Amida Buddha: Japonya'daki Arık Ülke Budizmi'nin yüce Buda'sı.
 26. Amma: Afrika'daki Dogon halkının yaratıcı tanrısı.
 27. Amphitryon: Zeus'tan olan Herakles'in annesi Alkmene'nin kocası. Zeus Alkmene ile birlikte olmak için Ampithryon'un görünümüne bürünmüştü.
 28. Amun: Mısır'ın Karnak kentindeki baş tanrı ve yaratıcı. Bazen güneş tanrısı ile Amon Ra olarak ilişkilendirilirdi.
 29. An ve Ki: Antik Sümerlerde evreni yani Anki'yi oluşturan Gökyüzü Baba ile Yeryüzü Ana.
 30. Ananse (Anansi): Batı Afrika mitolojisindeki düzenbaz, Örümcek.
 31. Anat: Kenan mitolojisinde tanrı Baal'in kız kardeşi ve / veya karısı.
 32. Anchises: Vergilius'un Roma destanı Aeneis'deki kahramanı Aeneas'ın babası.
 33. Andromache: Homeros'un İlyada destanında Truva kahraman Hektor'un karısı.
 34. Andromeda: Yunan kahraman Perseus Medusa'yı öldürdükten sonra onun karısı oldu. Bir deniz canavarına kurban edilmek üzere bir kayaya bağlanmıştı.
 35. Angra Mainyu: Antik Perslerde (İran) Mazdacılık ve Zerdüştlük'te olumlu Ahura Mazda'ya karşı olan olumsuz güç.
 36. Anki: bkz. An ve Ki.
 37. Antigone: Tebai Kralı Oedipus'un kızı ve Sofokles'in Antigone adlı oyununun kahramanı. Mahkum olmuş kardeşini gömmemesi konusunda verdiği
  buyruğuna karşı geldiği için Kral Kreon ile başı belaya girmiştir.
 38. Antiope: Yunan kahraman Theseus'un evlendiği bir Amazon. Hippolytus'u doğurdu.
 39. Anu: Eski Sümer Gökyüzü tanrısı An'ın Babil versiyonu.
 40. Anubis: Antik Mısır'ın çakal-kafalı başlıca cenaze tanrısı. Yeraltı Dünyası'nda ölülerin yargılanmasına yardım etmiştir.
 41. Anunnaki: Antik Sümer panteonunun adı.
 42. Ao ile Po: Polinezya adalarından Hawaii'de Gök Baba ve Toprak (Yeryüzü) Ana.
 43. Aonghus: İrlandalı düzenbaz benzeri tanrı ve Tuatha de Danann'ın Dagda'si olan "Herkesin Babası"nın oğlu.
 44. Apofis: Antik Mısır'da, Yüce Varlık'ın temsil ettiği ilahi düzene karşı mücadele eden ve kaosu simgeleyen yılan tanrı.
 45. Apollon (Pajawone): Yunan Olimposlu tanrıların ve Roma tanrılarının en önemlilerinden biridir; kehanet, ışık, mantık ve güneşle ilişkilendirilir.
 46. Apsu: Sümer Abzu'nun Babil versiyonu. İlk tanrıları oluşturmak için Tiamat ile yani tuzlu suyla eşleşen tatlı suları temsil eden tanrı.
 47. Aranrhod: Galler mitolojisinde şafak tanrıçasıdır, erkek kardeşi Gwydion ile ensest ilişkisinden doğan Dylan ile Lleu'nun annesidir.
 48. Ares (Are, Enuwaijo): Yunan savaş tanrısı.
 49. Argo Gemicileri: Yunan kahramanı İason'un Argo Gemicileri, Altın Post'u arayışında kullandığı Argo gemisinin mürettebatıdır.
 50. Ariadne: Girit Kralı Minos'un kızı. Theseus'un Minotor'u yenmesine yardım edip edip, onunla birlikte adadan ayrılmış ama Naksos adasında terk edilmiştir. Tanrı Dionysos, acıyıp onunla evlenmiştir.
 51. Arjuna: Hint destanı Mahabharata'da Kauravalarla savaşan Pandava kardeşlerden biridir. Bhagavadgita'da Krişna ile önemli tartışmayı yapan odur. Babası tanrı Indra'dır.
 52. Artemis (Atemito): Av, bekâret ve bazen de ay ile ilişkilendirilen Yunan tanrıçası. Erkek kardeşi Apollon, annesi Leto, babası Zeus'tur. Anadolu'da çok göğüslü bereket tanrıçasıdır.
 53. Kral Arthur: Sarayı Camelot'ta bulunan ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri olarak bilinen bir grup kahraman ve maceracı taraftara başkanlık eden efsanevi Kelt kralı.
 54. Asase Ya ile Wulbari: Afrika'nın Krachi halkının Yeryüzü Ana ile Gök Baba'sı.
 55. Ascanius (Iulius): Vergilius'un Roma destanı Aeneas'ta Aeneas'ın oğlu.
 56. Asherah (Athirat): Birçok Kenan bereket tanrıçasından biri.
 57. Ask ve Embla: İskandinav tanrılarının dişbudak ağacı ile karaağaçtan meydana getirdikleri ilk insanlar.
 58. Astarte (Ashtart): Kenan bereket tanrıçası, muhtemelen Afrodit'in mitolojik selefi.
 59. Astyanaks: Truvalı Hektor ile Andromahi'nin oğlu.
 60. Asuralar: Vedik Hint mitolojisindeki iblisler. Devalar olarak bilinen tanrılara başkaldırmışlardı.
 61. Akhilleus: Homeros'un İlyada'sında en korkulan Yunan kahramanı. Kral Agamemnon ile tartışması, Truva Savaşı'nda Yunanlılara sorun yaratmıştır.
 62. Aşvin İkizleri: Vedik Hindistan'ın tanrıları arasındaki ikizler.
 63. Aten: Mısır firavunu Akhenaten'in tek olmasa da en önemli tanrı ilan ettiği güneş tanrısı.
 64. Athena (Atana Potinija): Yunan tanrılarının en önemlilerinden biri. Çoğunlukla Pallas Athena olarak adlandırılan tanrıça, Atina'nın koruyucu tanrısı ve zeka tanrıçasıdır. Zeus'un kafasından doğmuştur ve Atina'daki Parthenon Tapınağı onun için yapılmıştır.
 65. Atlas: Zeus'un, dünyayı omzunda taşımaya mahkûm ettiği Titan.
 66. Atreus: Yunanistan'da Miken Krallığı'nda Atreus Hanedanı'na ismini veren kral. Atreus Hanedanı (Atreusoğulları), geçmişte işlenen ve gelecekte de tekrarlanacak olan korkunç suçları nedeniyle lanetlenen bir ailedir. Karısı tarafından öldürülen Agamemnon, Atreus'un oğluydu ve Homeros'un İlyada destanı zamanında Atreus Hanedanı'nın üyesi olan bir kraldı.
 67. Attis: Ölüm ve yeniden doğumla ilişkilendirilen Frigyalı bir insan-tanrı. Ayinleri, Ana Tanrıça Kibele'ninkilerle birlikte Roma'da popülerdi.
 68. Atum: Mısırlı yaratıcı tanrının bir versiyonu. Kendi beden sıvıları kanalıyla yaratırdı ve bazen Atum-Ra olarak güneş tanrısı Ra ile bağdaştırılırdı.
 69. Audumla: İskandinav mitolojisindeki önemli inek, yaratılışta dev Ymir'in içtiği dört süt nehri ondan almıştır.
 70. Nancy Teyze: Afrikalı düzenbaz Ananse'nin Amerika'daki Afrikalı köleler arasında aldığı bir biçim.
 71. Avalokitesvara: Boddhisattvaların en önemlisi, aslında Tibet Budizmi'nde tanrı haline gelir. Tibetliler, onun ataları olduğunu ve Dalai Lama'da yeniden bedene girdiğini söylerler.
 72. Baal: Kenan tanrılarının en önemlisidir. Fırtına tanrısı, bereket tanrısı ve ölüp dirilen bir tanrıdır.
 73. Bacablar: Dünyayı tutan Maya tanrıları.
 74. Baküs: Yunan Dionysos'un Roma versiyonu. İçki ve erotizm ile ilişkilendirilirdi.
 75. Balar: İrlandalı Tuatha de Danann ile savaşıp, Lugh'un (Tuatha'nın Davud'u) sapanıyla ölen tek gözlü Fomor devi, Fomor'un Golyat'ı.
 76. Baldr: İskandinav Aesirler'den ölen tanrı. Ragnarök olayından sonra geri dönüp, dünyayı yönetecekti.
 77. Banba: İrlanda'nın üçlü kraliçelerinden biri. Tara'daki ateşkes toplantısına giden Milesialılarla karşılaşmıştır.
 78. Belenus: Kıta Keltlerinin güneş tanrısı.
 79. Belisama: Kıta Keltlerinin Romalılar tarafından Minerva ile bağdaştınlan Ana Tanrıçası.
 80. Bergelmir ve karısı: İskandinav tufan mitinin "Nuh ve karısı" versiyonu.
 81. Beş Yüce Imparator: Çin'in efsanevi ilk beş imparatoru: Çin Şi Huang, Zhuanxu, Di Ku, Yao, Shun.
 82. Beyaz Bufalo Kadın (Ptesan-Wi): Kuzey Amerika'da Büyük Düzlükler'de yaşayan Kızılderililerin (özellikle Siyuların) önemli bir tanrıçası ve kültür kahramanı.
 83. Bhima: Hint destanı Mahabharata'da Kauravalarla savaşan kardeşlerden biri. Rüzgâr tanrısı Vayu'nun oğlu.
 84. Blodeuwedd: Gal mitolojisinde femme fatale. Kocası Lleu'yu öldürme planı yapar.
 85. Brahma: Şiva ile Vişnu'yu içeren antik Hint üçlüsünden biri. Brahma yaratıcıdır.
 86. Brahman (Atman): Diğer bütün tanrıların sadece onun bir görünümü olduğu Vedik Hinduizm'de en yüce tanrı. Brahman, ne dişidir ne de erkek. Brahman hem yerdedir hem hiçbir yerde, o, varoluşun özüdür. Kişi tarafından içsel olarak keşfedilen Brahman, Atmandır.
 87. Bran: Galler mitolojisinde Britanya Kralı. Branwen'in kardeşi olan bir dev. Kafası, kesilmiş olmasına rağmen konuşmaya devam etmiştir.
 88. Branwen: Galler mitolojisinde Bran'in kız kardeşi. Aşk tanrıçasıydı ve İrlanda Kralı evlendiğinde kötü muamele gördü.
 89. Brigid: İrlanda mitolojisinde Dagda'nın kızı. Sonradan bakire ve azize olarak Hristiyanlığı benimseyecekti.
 90. Brynhild: İskandinav Sigurd'un öyküsünde savaşçı kadın.
 91. Buda/Buddha (Siddharta Gautama, Shakyamuni): Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nın altında aydınlanmaya erişen büyük Buda.
 92. Bumba: Orta Afrika Boshongo kültüründe Yüce Varlık.
 93. Buri, Bor ve Bestla: İskandinav mitolojisinde yaratılışın başlangıcında inek Audumla'nın buzu yalamasından ortaya çıkarlar. Buri'nin oğlu Bor ve eşi buz devri Bestla, Odin, Vili ve Vé adlı tanrıları doğurur.
 94. Büyük Tavşan: Kuzey Amerika Yerlilerinde popüler bir düzenbaz ve kültür kahramanı.
 95. Cadmus (Kadmos): Yunan tanrı Ares'in oğlu ve Tebai şehrinin kurucusu.
 96. Canavar Katili ile Su İçin Doğan İkizler: Navajo yaratılış mitinin kutsal ikizleri.
 97. Ceres: Roma Yeryüzü Tanrıçası, kabaca Yunan Demeter'in eşdeğeri.
 98. Ceridwen: Gal mitolojisinde, şair-kahin Taliesen'i sihirli bir şekilde ana rahmine düşürdügü söylenen büyücü.
 99. Cesair: İrlanda mitolojisinin bazı versiyonlarında, Nuh'un kız torunu olduğu ve babasıyla birlikte İrlanda'yı "keşfettiği" söylenir.
 100. Chagan Shukuty: Buda'nın (Shakyamuni) Orta Asya versiyonu, yaratıcı tanrıya işinde yardım ettiği söylenir.
 101. Chalchihuitlicue: Aztek tanrıçası, dördüncü güneş dünyasını yaratan doğunun ve suyun tanrıçası.
 102. Chimalman: Yüce Mezoamerikan tanrısı ve kahramanı Quetzalcoatl'ın bakire annesi.
 103. Chirakan-İxmunace: İnsanları tahtadan yapmayı deneyen bir tanrı grubuna mensup bir Maya tanrıçası.
 104. Chiron: Yunan mitolojisinde bilgeliği ve bilgisiyle tanınan bir sentor. Kahraman İason'a "evde eğitim" vermiştir.
 105. Chiyou: Çin savaş tanrısının oğlu. Gökyüzünde bir isyana öncülük etmiştir.
 106. Chrysaor: Yunan kahramanı Perseus tarafından öldürülen Medusa'nın kesik başından fırlayan savaşçı. Chrysaor'un babası, büyük ihtimalle, Medusa'ya tecavüz eden Poseidon'du.
 107. Chryseis: Kral Agamemnon'un savaş ganimeti metresi. Babasına dönmek için Agamemnon'u zorlamıştı.
 108. Chrysippos: Yunan mitolojisinde Kral Pelops'un güzel oğlu. Tebai'nin müstakbel kralıdır, kendi özel öğretmeni Laius'un tecavüzüne uğramıştır.
 109. Cinyras: Pygmalion'un ve insanlaştırılmış heykelinin güzel oğlu. Sonunda, babasını kandırarak onunla ensest ilişkiye giren ve (sonradan Ovidius'un Dönüşümler adlı eserinde) babasının korkunç gazabından kurtulmak için bir ağaca dönüşen kızı Myrrha doğmuştur. Myrrh, bir ağaçken Adonis'i doğurmuştur.
 110. Coatlicue: Aztek Ana Tanrıçası. Bereket, yaşam ve ölümle ilişkiliydi. Tanrı Huitzilopochtli'nin de annesiydi.
 111. Conchobar: İrlanda mitolojisinde Ulster Kralı.
 112. Conla: İrlanda kahramanı Cuchulainn'in oğlu. Babası onun kim olduğunu anlamadan öldürür.
 113. Cormac Mac Art: Fionn tarafından kurtarılan İrlanda'nın yüce kralı.
 114. Creusa: Truvalı Aeneas'ın karısı. Truva Savaşı'nın sonunda çift, yanan Truva şehrinden kaçamadan önce ölmüştür.
 115. Cuchulainn: İrlanda mitolojisinin baskahramanı. Tain destanında cesur bir savaşçı olarak özellikle önemlidir.
 116. Cupid: Çoğunlukla Venüs'un oğlu olarak görülen ve daima attığı okların yarattığı aşk sızılarıyla ilişkilendirilen Romalı çocuk tanrı. Kabaca Yunan Eros ile eşdeğerdir.
 117. Daedalus: Girit'te Minotor için Labirent'i yaratan usta zanaatkár. Ayrıca kendisiyle oğlu İkarus'un adadan kaçabilmeleri için kanatlar tasarlamıştır.
 118. Daevalar: İslam öncesi İran'da Ahura Mazda'ya karşı çalsan iblisler.
 119. Dagan: Kenan yüce tanrısının bir ismi.
 120. Dagda: İrlanda mitolojisinde Tuatha Danaan'ın "iyi tanrısı" ve "Herkesin Babası", yüce rahip.
 121. Danaanlar: Antik Yunanistan'da ilk olarak Danaus tarafından kurulan Argos şehrinin halkı. Homeros, bu sözcüğü bazen, genelde Yunanlılara atıf yapmak için kullanır.
 122. Danae: Argos kralı Acrisius'un kızı ve altın yağmuru şeklindeki Zeus'tan hamile kalarak doğurduğu Yunan kahramanı Perseus'un annesi.
 123. Danaus: Argos'un kurucusu. Danalar isimlerini ondan alırlar.
 124. Danu (Ana): İrlanda'nın, dolayısıyla Tuatha de Danaan'ın antik Toprak Ana'sı (Ana Tanrıçası).
 125. Dechtire: İrlanda kahramanı Cuchulainn'in sinek biçimine girmiş olan tann Lugh tarafından hamile bırakılmış annesi.
 126. Değişen Kadın: Özellikle dişi ergenlik töreni kinaalda ile ilişkili önemli bir Navajo tanrıçası.
 127. Delilah: İbrani kahraman Samson'un çöküşüne neden olan femme fatale.
 128. Demeter (Da-meter): Yeryüzü Tanrıçası / Toprak Ana antik Yunanistan'ın (kelimenin tam anlamıyla) "Anası", Zeus'un kardeşi, Persephone'nin annesi.
 129. Demodokos: Odysseia destanının Phaiakia'da geçen bölümünde, Homeros'un otoportresi sayılabilecek kör halk ozanı ve öykücü.
 130. Deucalion ve Pyrrha: Ovidius'un Dönüşümler adlı eserinde anlatılan büyük tufandan sağ kurtulan çift. Deucalion, Prometheus'un oğullarından biriydi.
 131. Devaki: Krişna'nın annesi, Hint kahramanı ve Vişnu'nun avatarı.
 132. Devalar: Hint mitolojisinde, Vedik gökyüzünde daha az iyi olan Asuralar'dan üstün gelen tanrılar, iyi güçler.
 133. Devi: Hindistan'ın Ana Tanrıça Stun genel ismi. Aslında Şiva ve Vişnu'nun yanı sıra Hindu üçlüsünün üçüncü üyesi olarak Brahma'nın yerini almıştır.
 134. Di Jun: Antik Çin'in yüce tanrılarından biri.
 135. Di Ku (Gaoxin): Antik Çin'in yüce tanrılarından biri.
 136. Dian Cecht: İrlanda mitolojisinde Tuatha de Danann şifacısı.
 137. Diana: Roma av tanrıçası, kabaca Yunan Artemis'in eşdeğeridir.
 138. Dictys: Danae ile oğlu Perseus, sandıklarının içinde Serifos adasına vardıklarında onları kurtaran balıkçı.
 139. Dido: Roma'yı, yani "Yeni Truva'yı" bulma yolunda Kartaca'da vakit geçirdiği sırada Truvalı kahraman Aeneas'a âşık olan Kartaca kraliçesi.
 140. Dionysos (Dionysus): Yunan tanrılarından biri. Şarap, dini esrime ve tiyatro ile ilişkilendirilmiştir.
 141. Dioskurlar: "Tanrının oğulları" anlamındadır. Kastor ve Polydeukes'in bir diğer ismidir çünkü onlar Leda ile Zeus'un çocuklarıdır.
 142. Dis Pater: Kıta Keltlerinin Yeraltı Dünyası'nın tanrısı.
 143. Djanggawullar: Avustralya Aborjinlerinin Düşler Zamanı esnasında yaratılışıyla ilgili figürler.
 144. Don Ailesi: Galler panteonu.
 145. Don: Galler mitolojisinin Ana Tanrıçası, İrlandalı Danu'nun (Ana) eşdeğeri. Bu yüzden, İrlanda panteonu, "Don Ailesi"dir.
 146. Donn Cuailnge: İrlanda destanı Tain'de anlatılan savaşın ortasında çalınan ünlü boğa.
 147. Donn: İrlanda mitolojisinde ölüm tanrısının isimlerinden biri.
 148. Draupadi: Hint destanı Mahabharata'da beş Pandava kardeşin hepsinin karısı. Vişnu'nun karısı Lakşmi'nin bir enkarnasyonu ya da avatarı olarak düşünülebilir.
 149. Dumuzi (Tammuz): Sümer / Babil Ana Tanrıçası İnanna'nın (iştar) çoban olan kocası.
 150. Durga: Hint tanrıçası Devi'nin vahşi bir yüzü. Evreni bizzat tehdit eden iblis olan kocası. Mahisha'yı yenen oydu.
 151. Duryodhana: Hint destanı Mahabharata'da anlatılan büyük mücadelede Pandavaların düşmanı olan Kauravaların lideri.
 152. Düşünen Kadın: Güneydoğu Pueblo Kızılderililerinin tanrıçası, Acomaların Yeryüzüne Çıkarak Yaratılış mitinde birincil yaratıcı.
 153. Dyaus (Dyaus Pitar): Hint Vedalarında, Prithvi (Yeryüzü) ile eşleşerek yara yarışı başlatan Gökyüzünün "baba tanrı". "Dyaus", Zeus'un ve "deus" (Tanrı) sözcüğünün köküdür.
 154. Dylan: Antik Galler'de deniz tanrısı ve Aranrhod'un çocuğu.
 155. Ea: Babil zeka ve su tanrısı, Sümer tanrısı Enki'nin eşdeğeri.
 156. Ector, Sir: Kral Arthur'un çocukluğundaki koruyucusu.
 157. Efnisien: Gal mitolojisinde, özellikle Bran ile Branwen arasında anlaşmazlık yaratan bir huzur bozucu.
 158. Einstein'ın İkizleri: Einstein'ın uzay zamanı üzerine yaptığı düşünce deneyindeki karakterler.
 159. Ekho (Akis, Yankı): Ovidius'un Dönüşümler de yeniden anlattığı mitte Narkissos'u arzulayan peri.
 160. El (Elib): Ugarit'te listelenen Kenan panteonunda yaratıcı ve baş tanrı.
 161. El-Lat: İslamiyet öncesi bir Arap tanrıçası.
 162. Elektra: Orestes'in kız kardeşi ve babası Kral Agamemnon'u öldüren annesi Clytemnestra'nın intikam için öldürülmesinde kışkırtıcı güç.
 163. Ellil: Babil fırtına tanrısı, Sümer tanrısı Enlil'in eşdeğeri.
 164. Elohim: veya Yahveh, İbranilerin tanrısının bir ismi.
 165. Emer: İrlanda mitolojisinde Cuchulainn'in karısı.
 166. Enki: Sümer mitolojisinde zekâ ve su tanrısı. Bazen aynı zamanda bir düzenbazdır.
 167. Enkidu: Sümer / Babil Gılgamış destanında Gılgamış'ın yakın arkadaşı. İki kahraman birlikte iblis Hawawa'yı (Humbaba) öldürmüşlerdir.
 168. Enlil: Sümer ulusunun tanrısı, fırtına tanrısı.
 169. Enmerkar: Yazıyı icat ettiği söylenen yarı tanrısal efsanevi Sümer Kralı.
 170. Ennead: Mısır şehri Heliopolis'in dokuz yüce tanrısının ismi. Bu tanrılar: Atum (Atum-Ra), Shu ve Tefnut, Geb ile Nut, Osiris ile Isis ve Seth ile Nepthys'tir.
 171. Epimetheus ("sonradan akla gelen düşünce"): Yunan mitolojisinde, Titan Prometheus'un ("sağduyu, önceden düşünme") kardeşidir. Prometheus, aceleci kardeşini, Olimposlulardan gelecek hediyeleri kabul etmemesi konusunda uyarmıştır fakat Epimetheus, onlardan ilk kadın Pandora'yı kabul etmiştir. Pandora onun karısı olmak üzere bir kutuyla gelmiş, kutuyu açınca dünyanın bütün kötülüklerini ortaya saçıvermiştir.
 172. Epona: Kelt at tanrıçalarından biri.
 173. Ereşkigal: Sümer ve Babil mitolojisinde, İnanna'nın (İştar) kız kardeşi. İnanna'nın kendisine önemli bir ziyaret yaptığı Yeraltı Dünyası'nın tanrıçasıdır.
 174. Eriu: İrlanda'nın, adından da açıkça anlaşıldığı gibi, üçlü at tanrıçalarından biri.
 175. Erleg Han: Birçok Orta Asya düzenbaz-şeytanından ya da yaratılışı baltalayan kötü ruhlu kardeşlerden biri.
 176. Erlik: Esasen Orta Asya'da Erleg ile aynıdır.
 177. Eros: Yunan aşk tanrısı, çoğunlukla Afrodit'in oğlu olarak düşünülür.
 178. Eschetewuarha: Günümüzde Paraguay olan yerde Güney Amerika yaratıcı tanrıçası.
 179. Esege Malan: Orta Asya Buryatlarının iyi tanrısı. Batıda yaşar.
 180. Eteocles: Oedipus'un oğullarından biri, kardeşi Polynices'e savaş açar.
 181. Etna: Bir Mezopotamya kahramanı, Kiş Kralı.
 182. Eumaeus: Homeros'un Odysseia destanında Odysseus'un sadık domuz çobanı. Penelope ile evlenmeye talip olanları yenmek Odysseus'a yardım etmiştir.
 183. Europa: Yunan tanrısı Zeus, boğa biçimine girip, onu kaçırdığında hamile kalması sonucu Kral Minos'un annesi olan genç kadın.
 184. Eurycleia: Homeros'un Odysseia'sında Odysseus'un sadık süt annesi.
 185. Eurydike: Müzisyen Orfeus'un, Yunan cehennemi Hades'ten neredeyse çıkmak üzereyken kurtulamayan talihsiz karısı.
 186. Eurynome: Yunan mitolojisinde Üç Güzeller'in annesi.
 187. Eurystheus: Herakles'in on iki görevini yapmasını isteyen Tiryns kralı.
 188. Evander: Vergilius'un Roma destanı Aeneas'ın sonuna doğru, savaşında Aeneas'a yardım etmeye gelen Etrüsk kahramanı.
 189. Fafnir: İskandinav mitolojisinde Sigurd'un öldürdüğü ejderhanın insan biçimi.
 190. Fenrir: İskandinav mitolojisinde Loki'nin oğlu dev kurt; zamanın sonunda Odin'i yutacaktı.
 191. Fergus mac Roich: Ulster büyük savaşçı, Cuchulainn'in koruyucu babası ve Odin'i yutacaktı. İrlanda destanı Tain'de Kraliçe Medb'in aşığı.
 192. Fintan: İrlanda mitolojisinde Cesair'in kocası; tufanda ölmekten kurtulmak için kendini somon balığına dönüştürür.
 193. Fionn mac Cumhail (Demna): İrlanda mitolojisinde ortaçağ Fenia döngüsünün kahramanı.
 194. Firbolg: Erken dönem İrlanda mitolojisinde, "istilacıların" dördüncü dalgası. Sonunda Tuatha de Danann tarafından yenilirler.
 195. Fomorlar: İrlanda mitolojisinde Tuatha de Danann karşı koyan tek bacaklı tek kollu vahşi ırk.
 196. Fotla: İrlanda'ya adını veren üç kraliçeden biri.
 197. Freyja (Freya): İlk İskandinav bereket tanrıları, Vanirler'in baş tanrıçası.
 198. Freyr: İskandinav Vanirler'in baş bereket tanrısı, Freyja'nın erkek kardeşi veya kocası. Freyja ile Freyr, babaları Njord ile bir üçlü oluştururlar.
 199. Frigg: İskandinav mitolojisinde yüce tanrı Odin'in karısı- en üst seviyedeki tanrıça. Doğumla ilgilidir, ölen tanrı Baldr'ın annesidir.
 200. Fuxi: Çin mitolojisinde, Üç Yüce Kişi'den biri, genelde yılan şeklinde betimlenir. Nuwa'nın imparator kardeşidir.
 201. Gaia: Hesiodos'un anlattığı Yunan yaratılış mitinde dünyayı başlatan Yeryüzü Tanrıçası ve Ana Tanrıça.
 202. Galahad, Sir: Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin en sevileni ve kibar olanı. Bazı hikâyelerde, onun, Perilous Chapel'de Kutsal Kase'yi bulduğu söylenir.
 203. Ganesha (Ganapati): Hint mitolojisinde Şiva ve Parvati'nin oğlu, çok tapılan fil-kafalı tanrı.
 204. Ganga: Hinduların arınma nehri Ganj'ın kişileştirilmesi. Büyük bir su canavarına biner ve gökyüzünden yeryüzüne iner.
 205. Ganymede: Yunan mitolojisinde, Zeus'un âşık olup, tanrıların sakisi (şarap sunucusu) olarak ölümsüzleşmesi için Olimpos'a getirdiği Truva prensi olan delikanlı.
 206. Geb ve Nut: Mısır mitolojisinde Shu ile Tefnut'un çocukları olan erkek ve
  kız kardeş. Geb yeryüzüydü. Kız kardeşi Nut gökyüzü haline gelmek için ondan ayrıldı.
 207. Gılgamış: Adına düzenlenen destanda sonsuz hayatı arayan Sümer, sonra da Babil kahramanı.
 208. Gikuyu: Afrika'da Kikuyuların kültür kahramanı.
 209. Gilfaethwy: Gal mitolojisinde Ana Tanrıça Fedon'un oğlu.
 210. Glauce: Yunan mitolojisinde İason'un karısı Medea'nın yerini alacak olan Korinth prensesi.
 211. Goibhniu: İrlanda mitolojisinin demirci tanrısı, Hephaistos'un eşdeğeri.
 212. Golyat: İbrani mitolojisinde Davud'un yendiği Filistinli dev.
 213. Gong Gong: Çin'in yılan vücutlu şeytan tanrısı. Yüce tanrıyla savaşında büyük yıkıma neden oldu.
 214. Gopiler: Hint mitolojisinde genç Krişna'nın oyun arkadaşı ve aldatmaca kaynağı olan sığır çobanı kızlar.
 215. Gordias: Oğlu Kral Midas'ın yaptığı Gordion Düğümüne (Kördüğüm) adını veren Frigya kralı.
 216. Gorgonlar: Yunan mitolojisinde, biri Perseus'un öldürdüğü Medusa olan üç canavar kız kardeş.
 217. Gök Kadın: Kuzeydoğu Amerikan Yerlilerinin yeryüzüne dalanlar mitlerinde gökyüzünden düşen kadın.
 218. Gök Kadın'ın İkizleri: Gök Kadın'ın yaratılış sürecini devam ettiren, biri iyi, diğeri kötü işler yapan çocukları.
 219. Gökyüzü Boğası: Birçok Ortadoğu mitolojisinde bereket tanrıçasının refakatçisidir. Erkek gücünün simgesidir, bazen ona Gılgamış gibi kahramanlar tarafından kafa tutulmuştur.
 220. Griler (Graiae): Yunan mitolojisinde Gorgonların üç kız kardeşi. Aralarında paylaşmak üzere bir dişleri ve bir gözleri vardı.
 221. Guanyin (Kannon): Popüler bir Çin merhamet tanrıçası. O, erkek yang'ı dengeleyen dişi yin'dir. Japonya'da da Kannon olarak mevcuttur ve bazen erkek olarak betimlenir.
 222. Gucumatz (Kukulkan, Tüylü Yılan): Popüler Orta Amerika "Tüylü Yılan"ının yani sonradan Quetzalcoatl olarak ortaya çıkan kültür kahramanının Maya versiyonu.
 223. Gun: Sarı İmparator'un soyundandır ve Yu'nun babasıdır. Gun ile Yu, büyük tufana karşı mücadele etmişlerdir.
 224. Güneş Büyükanne: Çeroki Kızılderililerin güneş tanrıçası.
 225. Gwydion: Gal Ana Tanrıçası Don'un oğlu ve öykücülerin en önemlisi.
 226. Hachiman: Japon Şinto Savaş tanrısı.
 227. Hades: Hem Yunan Yeraltı Dünyası'nın hem de o dünyayı karısı Persephone ile birlikte yöneten ve Zeus'un kardeşi olan tanrı.
 228. Haemon: Tebai'de Kral Kreon'un oglu. Sevgilisi Antigone ile birlikte öldü.
 229. Hainuwele: Kurban edilen Ceramlı (Endonezya) genç kız. Ölümü insanlara yiyecek sağlamıştır.
 230. Hanuman: Hint destanı Ramayana'da ordusuyla birlikte Sita'yı kurtarmasında Rama'ya yardım eden maymun kral.
 231. Hathor: Antik Mısır'da inek tanrıça, Gökyüzünün Gözü.
 232. Hawawa (Humbaba): Sümer/Babil kahraman Gılgamış'ın öldürdüğü canavar.
 233. Hebe: Zeus ile Hera'nın, tanrılaştırılan Herakles ile evlenip ona iki oğlan doğurana kadar anne-babasıyla kalan kızı.
 234. Hekabe: Truva Kralı Priamos'un karısı ve Homeros'un İlyada destanındaki Hektor'un annesi.
 235. Heimdall: İskandinav mitolojisinde tanrıların yurdu Asgard insanların yurdu Midgard'a bağlayan gökkuşağı köprüsünün koruyucusu olan tanRI.
 236. Hektor: Truva Kralı Priamos'un oğlu ve Homeros'un İlyada adlı eserinde Truva savaşçılarının en önemlisi.
 237. Hel: İskandinav mitolojisinde Loki'nin, ölüler ülkesini (Hel) yöneten çocuğu.
 238. Helen: Kuğu biçimindeki Zeus ile Leda'nın kızı. Sparta kralı Menelaos ile evlendi ve Homeros'un İlyada adlı eserinde anlatıldığı gibi, Truva prensi Paris ile kaçıp, "Truvalı Helen" olarak tanınınca Truva Savaşı'nın çıkmasına sebep oldu.
 239. Helios: Yunan güneş tanrısı.
 240. Hephaistos (Apaitioji): Afrodit ile evlenen aksak Yunan demirci tanrı.
 241. Herakles (Herkül): On iki göreviyle bilinen en önemli Yunan kahraman, Zeus ve Perseus'un torunu olan Alkmene'nin oğlu.
 242. Hermafrodit: Yunan tanrıları Hermes ile Afrodit'in oğlu. Ovid'in anlattığı gibi, banyo yaparken ona yanaşıp, vücutlarını birleştiren su perisinin dualarına tanrılar cevap verince çift cinsiyetli hale gelmiştir.
 243. Hermes (Emma): Yunanlıların haberci tanrısı, Atlas'ın kızı Maia ile Zeus'un oğlu
 244. Hesperides: Yunan mitolojisinde, Atlas'ın yedi kızı. Herakles'in on iki görevinden birinde aldığı elmaları korurlardı.
 245. Hestia: İlk Olimposlulardan biri, Zeus'un kız kardeşi ve kalp ile yuvanın koruyucusu.
 246. Hiddetliler (Furies) (Erinyeler, Eumenidler): İntikamcılar olan Erinyeler, eski kan-temeline dayalı intikam kuralına kalmayı talep ederler. Sonunda Athena tarafından yumuşatılarak Eumenidlerler haline gelmişlerdir.
 247. Hina: Polinezyalı düzenbaz kahraman Maui'nin eşi ve yılan balığı Te Tuna mücadelesinin kaynağı.
 248. Hippolytus: Yunan kahramanı Theseus kraliçe Hippolyta'nın kardeşi Amazon Antiope'nin oğlu.
 249. Hod: Loki'nin, öldürmesi için aldattığı kör İskandinav tanrısı.
 250. Homeros (Homer): Yunan destanları Odysseia ile İlyada'nın efsanevi yazarı.
 251. Horus: Mısırlı Osiris ile İsis'in şahin-kafalı oğlu. Hakimiyet için Seth ile mücadele eder.
 252. Huang Di: Çin'in Beş Yüce İmparatoru'nun biri, Sarı Imparator. Aynı zamanda Gök gürültüsü Tanrısı olarak da bilinirdi.
 253. Huitzilopochtli: Aztek tanrılarının önemlilerinden biri. Güneş tanrısı ve savaş tanrısı. Annesi Coatlicue ona mucize eseri bir tüyden hamile kalmıştır.
 254. Hunab'Ku: Mayaların mısır tanrısı, kutsal ikizlerin babası.
 255. Hunahpu ile Xbalanque: Mezoamerika'da Mayaların kutsal ikizleri. Yeraltı Dünyası'na indikten sonra güneş ve ay olarak göğe yükseldiler.
 256. Hyacinth: Yunan tanrısı Apollon'un sevgilisi olan delikanlı. Kıskanç Kuzey tarafından öldürüldü fakat güzel bir çiçek olarak kurtarıldı.
 257. Hylas: Yunan kahramanı Herakles'in sevdiği delikanlı. Argonautların yolculuğu esnasında ortadan yok oldu.
 258. İokaste: Tebai kralı ve Yunan kahramanı Oedipus'un talihsiz annesi-karısı.
 259. İason: Argonautlar olarak bilinen refakatçileriyle birlikte Altın Post'u aramaya giden Yunan kahramanı. Karısı Medea idi.
 260. İgraine: Kral Arthur'un annesi.
 261. İkarus: Yunan zanaatkâr Daedalus'un talihsiz oğlu. İkarus, babasının uyarılarını göz ardı edip, güneşe çok yakın uçunca öldü.
 262. İktome: Kuzey Amerikan Yerlilerinin mitolojisindeki birkaç düzenbazından biri.
 263. İlk Adam ile İlk Kadın: Navajo mitolojisindeki ilk insanlar. Birçok kültürün mitolojisinde mevcutturlar.
 264. İnanna (İştar): Sümer / Babil tanrıçalarının en önemlisi, ülkenin bereketiyle ilgili olan bütün tanrıların üzerindedir.
 265. İnari: Japon Şinto pirinç tanrısı.
 266. İndra: Hindistan'da tanrıların Vedik bir kralı.
 267. İnti: Güney Amerika'da İnkaların güneş tanrısı, yaratıcı Viracocha'nın oğlu ve İnkaların kurucusu Manco Capac'ın babası.
 268. İo: Zeus'un karısı Hera'nın rahibelerinden biriyken Yunan tanrılarının kralı Zeus tarafından iğfal edilen talihsiz kadın. Hera ona hiç merhamet etmedi.
 269. İphigenia: Yunan mitolojisinde Miken kralı Agamemnon ile kraliçesi Klytemnestra'nın kızı. Karısının öfkesini çeken şey, Agamemnon'un kızı kurban etme kararıydı.
 270. İsis: Mısır'da insan-tanrı Osiris'in kız kardeşi-karısı. Osiris'i dirilten ve çocukları Horus'u koruyan odur.
 271. İsmene: Sofokles'in Antigone'sinde, Yunan dişi kahraman Antigone'nin erkek kardeşlerini gömmesine yardım etmeyi reddeden kız kardeşi.
 272. İspanyalı Mile: Yaratılış sürecinde İrlanda'nın son Kelt "istilacıları" Milesialılar'ın kurucusu.
 273. Itzamna: Mezoamerika'da Mayaların yüce tanrısı. Aynı zamanda, yazıyı icat eden bir kültür kahramanıdır.
 274. İx-Chel: Mayaların bereket tanrıçası ve İtzamna'nın karısı.
 275. İzanagi ile İzanami: Gökyüzü ile Yeryüzü'nün ayrılışını izleyen Japon Şinto yaratılışındaki ilk ebeveynler. Güneş tanrıçası Amaterasu'nun atalarıdır.
 276. Jiandi: Çin Yüce Varlığının bir ismi.
 277. Jormundgand: Loki'nin yılan çocuğu. Kuyruğunu ısırarak insanların yurdu olan Midgard'ı çevreler.
 278. Juno: Jupiter'in karis, Roma tanrıçası, kabaca Yunan Hera'nın eşdeğeri.
 279. Jüpiter (luppiter, Jove): Ramo'nun yüce tanrısı, kabaca Yunan Zeus'un eşdeğeri.
 280. Kachina: Kuzey Amerikan Yerlileri Hopilerin ruh figürleri.
 281. Kaderler: Yaşam ipini eğiren, boyunu belirleyen ve kesen dokumacı üç acuze. Yunan Kader tanrıçaları.
 282. Kali: Hint tanrıçası Devi'nin vahşi bir biçimi, bazen Şiva'nın karısı olarak görülür.
 283. Kalipso: Homeros'un Odysseia destanında, evine ve karısına dönmenin hasretini çeken Odysseus'u âşığı olarak bir süre için adasında tutan peri / cadı.
 284. Kaliya: Hint mitolojisinde Krişna'nın öldürdüğü yılan şeytan-kral.
 285. Kami: Japonya'nın Şinto tanrı/ruh figürleri.
 286. Kamsa: Hindu mitolojisinde, Krişna'nın annesiyle ilişkili olan ve yeni doğan Krişna'yı, Kutsal Kitap'ta Kral Herod'un yaptığı gibi, masumları katlederek öldürmeye kalkışan kötü ruhlu kral.
 287. Karna: Hint destanı Mahabharata'da Karavanlar ile ittifak yapan, mucize hamilelik sonucu doğmuş bir kahraman.
 288. Kassandra: Bir kâhine, Truva Kralı Priamos ile Kraliçe Hekabe'nin kızı. Ayna zamanda Kral Agamemnon'un tutsağı ve metresiydi ve Agamemnon Truva Savaşı'ndan sonra Miken'e döndüğünde onunla birlikte ölümü tattı.
 289. Cassiopeia: Yunan kahramanı Perseus'un karısı Andromeda'nın annesi.
 290. Kastor ve Polydeukes (Polluks): Hint-Avrupa kültüründeki ikiz motifinin Yunan ve Roma versiyonu. Yunanistan'da Dioskurlar (Tanrının oğulları) olarak bilinirler çünkü babaları, (Leda'yı kuğu görünümünde ziyaret eden) Zeus'tur. Yunan kahramanı İason Altın Post arayışında eşlik etmişlerdir.
 291. Kauravalar: Hint destanı Mahabharata'da anlatılan savaşta Pandavalar'ın düşmanı olan kuzenleri.
 292. Kay: Sir Arthur öykülerinde Sir Ector'ın oğlu. Arthur çocukken, Kay'in kavalyesidir.
 293. Kepheus: Yunan kahramanı Perseus'un karısı Andromeda'nın babası.
 294. Cerberus: Yunan Yeraltı Dünyası Hades'in girişini koruyan üç başlı köpek.
 295. Khnum: Antik Mısır'da Esna'nın koç-başlı yaratıcı tanrısı.
 296. Khonsu: Antik Mısır'da ay tanrısı.
 297. Kır Kurdu: Kuzey Amerika Yerli mitlerinde sık sık karşımıza çıkan bir düzenbaz.
 298. Kibele: Antik Frigya'nın Ana Tanrıçası. Onunla ilgili mit, insan-tanrı Attis ile ilişkilendirilir.
 299. Kiklop Polyphemos: Poseidon'un tek gözlü canavar oğlu, Homeros'un Odysseia destanında Odysseus tarafından kandırılıp, kör edilmiştir.
 300. Kingu: Babil yaratılış destanı Enuma Eliş'te Apsu'nun oğlu. Marduk'un güçlerine karşı Tiamat ile Apsu'nun savaşını yönetti.
 301. Kirke: Homeros'un Odysseia adlı eserinde erkekleri domuza çeviren peri / cadı. Buna rağmen, Odysseus, tanrıların yardımıyla onu uysallaştırıp bir süreliğine âşığı olmuştu.
 302. Clytemnestra: Miken Kralı Agamemnon'un karısı ve katili. Zeus'un kugu biçimindeyken Leda ile ilişkisinden doğan kızıydı.
 303. Konuşan Tanrı: Yaratılışta önemli bir Navajo Kızılderili tanrısı; Değişen Kadın'ın koruyucusu.
 304. Kreon (Tebaili): Oedipus'un itibarsızlaşmasından sonra gelen Yunan Tebai şehrinin kralı. Sofokles'in Antigone adlı eserinde anlatıldığı gibi, Oedipus'un kızı Antigone ile bir mücadeleye girmiştir.
 305. Krişna: Hindu mitolojisinde tanrı Vişnu'nun avatarlarının en önemlisi. Krişna bazen bir tanrı gibi, bazen insan gibi davranır.
 306. Kronos: Eski Yunan dininde Uranos ve Gaia'nın oğlu; babasını hadım eder ve oğlu Zeus onu yenene kadar tanrıların kralı olur.
 307. Kumbari: Tanrı olan babasını yenen ve sonra oğlu tarafından yenilen Hurri mitolojisinin Kronos'u.
 308. Kumokums: California'daki Kızılderili kabilelerinin düzenbazı.
 309. Kunti: Hint destanı Mahabharata'da kahraman Karna'nın güneş tanrısından hamile kalan annesi.
 310. Kutoyis (Kan Pıhtısı): Kuzey Amerika Yerlilerinden Karaayak kabilesinin canavar katili kahramanı.
 311. Kuzgun: Kuzeybatı Amerika Yerli mitlerinde yaygın olan bir düzenbaz film gürü.
 312. Laius: Sofokles'in Kral Oedipus adlı oyununda oğlu ve halefi Oedipus tarafından bilmeden öldürülen ve İokaste ile evlenen Yunan Tebai kralı.
 313. Lakşmana: Hint destanı Ramayana da, Rama'nın sadık kardeşi.
 314. Laksmi (Sri): Hindu tanrıçası Devi'nin refah anlamına gelen bir biçimi, yüce tanrı Vishnu ile evlidir.
 315. Lancelot, Sir: Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden biri, Kraliçe Guinevere ile aşk ilişkisi yaşayarak krala ihanet etmiştir.
 316. Lavinia: Roma destanı Aeneas'ta Kral Latinus'un kızı. Önceki bir talip ile Aeneas arasında çıkan savaştan sonra Aeneas ile evlenir.
 317. Leda: Yunanistan'da Sparta kraliçesi. Zeus kuğu biçimindeyken iğfal veya tecavüz edip yumurtalarını bırakır ve Leda, Klytemnestra'yı, Truvalı Helen'i ve ikizler Kastor ile Polydeukes'i (Polluks) (hikâyenin kaynağına bağlı olarak) doğurur.
 318. Legba (Eshu, Elegbara): Batı Afrikalı ünlü düzenbaz.
 319. Leto: Yunan tanrıları Artemis ile Apollon'un Zeus'tan hamile kalan anneleri; Zeus'un kıskanç karısı Hera tarafından çok zulmedilmişti.
 320. Lituolone: Afrikalı Bantu kabilesinde, mucizevi bir hamilelik sonucu doğan canavar katili bir insan-tanrı.
 321. Lleu: Karısı Blodeuwedd tarafından ihanete uğrayan Gal mitolojisinin bir
  tanrı-kahramanı.
 322. Llyr: Gal mitolojisinde Bran ile Branwen'in muhtemelen Kral Lear'in de kaynağı olan babaları.
 323. Lohiau: Hawaii mitolojisinde Pele'nin insan sevgilisi.
 324. Loki: İskandinav mitolojisinde çoğunlukla kötü ruhlu düzenbaz tanrıdır; Baldr'ın ölümünden ve bir anlamda da dünyanın sonundan sorumludur.
 325. Lugh: Gal eşdeğeri Lleu olan İrlandalı tanrı-kahraman. Fomorlarla yapılan
  son çarpışmada Tuatha de Danaan'a liderlik yaptı ve Davud gibi, dev Balar'ı sapanıyla öldürdü.
 326. Maat: Mısır mitolojisinde maat olarak bilinen kozmik düzenin aynı adı taşıyan kişileşmesi. Thoth ile evlenen ve yüce tanrı Atum'un kızı olan bir tanrıçadır.
 327. Macha: Birkaç İrlanda savaş tanrıçasından biri.
 328. Mama Occlo: Bir İnka dişi kültür kahramanı.
 329. Mama Cocha (Cocha Mama): Bir İnka deniz tanrıçası. Bazıları onun, Viracocha'dan hamile kalıp, Inti'yi doğurduğunu söylerler.
 330. Mamaoello (Mama Kilya): İnkaların kurucusu Manco Capac'ın karısı.
 331. Manabozho: Kuzey Amerika Yerlilerinden Algonkin kabilesinin düzenbazı.
 332. Manco Capac: Güney Amerika'da İnkaların efsanevi kurucusu.
 333. Manu: Her çağın başında insan ırkının atası olan evrenin yaratıcısı.
 334. Marduk: Antik Babil şehrinin tanrısı. Yaratılış destanı Enuma Eliş' de kahraman olarak antik tanrıça Tiamat'ı yenmiş ve Babil'in baş tanrısı olmuştur.
 335. Mars: Roma savaş tanrısı, aynı zamanda da bereket ve tarım tanrısıdır, Roma'da Yunan eşdeğeri Ares'ten çok daha önemlidir.
 336. Math: Sihirli güçleriyle tanınan bir Gal tanrısı; ana tanrıça Don'un erkek kardeşi.
 337. Matholwych: Galli Branwen ile evlendikten sonra ona kötü davranan ve sonuçta Gallilerle İrlandalılar arasında yıkıcı bir savaşa yol açan İrlanda Kralı.
 338. Mathonwy: Gal mitolojisinde tanrıça Don'un babası.
 339. Maui: Polinezya'nın aynı zamanda bir kültür kahramanı da olan popüler düzenbaz tanrısı.
 340. Maya: Buda'nın annesi.
 341. Meb (Maeve): İrlanda'nın Tain destanında anlatılan büyük savaşta Connaught'un bazen kötü kalpli olan kraliçesi.
 342. Medea: Yunan kahramanı İason'un Altın Postu elde etmesine yardım eden Kolkhis kralının sihirli güçlere sahip kızı. Sonradan İason tarafından ihanete uğrayan Medea, Euripides'in Medea adlı oyununda vahşi bir şekilde intikam alır.
 343. Medusa: Yunan kahramanı Perseus tarafından öldürülen, yılan saçlı canavar Gorgon.
 344. Megara: Yunan kahramanı Herakles'in, daima kıskanç olan Hera'nın sebep olduğu bir öfke krizi sırasında öldürdüğü ilk karısı.
 345. Membe: Afrika Bulu kabilesinin yaratıcı tanrısı.
 346. Menelaus: Sparta'nın Yunan kralı, Truvalı Helen'in kocası, Agamemnon'un kardeşi.
 347. Mentor: Odysseia destanında, Athena, Odysseus'un babasını arayan oğlu Telemachos'a yol göstermek için Odysseus'un eski arkadaşı Mentor'un biçimine girer.
 348. Merküri: Yunan akranı Hermes olan Roma tanrısı.
 349. Merlin: Arthur'un Britanya kralı olma sürecini yöneten sihirbaz.
 350. Metis: Zeus'un ilk karısı, Zeus'un babası Kronos'a boyun eğdirmesine yardım etmiştir.
 351. Mısır Ana (Mısır Büyükanne): Kuzey Amerika Yerlilerinin mitolojisinde, çeşitli biçimlere giren ve çoğunlukla günah keçisi olarak öldürülüp, "ekilen" bir bereket tanrıçası.
 352. Midas: Babası Gordias'dan sonra Frigya Kralı olmuştur. Dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini dilemiş ve bu dileğin aşikar sonuçlarının acısını çekmiştir.
 353. Mimir: İskandinav mitolojisinde Vampirler tarafından kafası kesilen bilge tanrı. Odin, onun kafasını dünya ağacı Yggdrasil'nin temelindeki Mimir'in Kuyusu'na koyarak muhafaza etmiştir.
 354. Minerva: Athena'nın Romalı akranı; Roma'da ona, Yunanistan'da Athena'ya önem verildiği kadar önem verilmez.
 355. Minos: Girit Minos uygarlığının kralı, muhtemelen Zeus'un oğullarından biri.
 356. Minotor: Girit Kraliçesi Pasiphae ile Poseidon'un büyük beyaz boğasının birleşmesinden doğan canavar boğa-adam. Minotor, Daedalus'un inşa ettiği Labirent hapsedilmişti.
 357. Mithra: Hint Vedik Mitra'ya karşılık düşen antik bir İran güneş tanrısı.
 358. Mitra: Vedik Hindistan'da Varuna'nın erkek kardeşi, mükemmeliyeti ve düzgün yasaları simgeler.
 359. Mnemosyne: Hafızanın Yunanistan'daki kişileşmesi, Gaia ve Uranos'un kazıdır. Bazıları, babasının Zeus olduğunu söyler. Müzleri (İlham Perileri) doğurmuştur.
 360. Mordred: Kral Arthur'un dâhil olduğu bir ensest ilişkinin ürünüdür; sonunda ikisinin orduları arasındaki bir savaşta Mordred ve Arthur öldürülürler.
 361. Morgan Le Fay: Kral Arthur'un üvey kız kardeşi olduğu söylenir. Sihirli güçleri vardır, bazen Arthur'a düşmandır, yine de bazıları onun ölümcül şekilde yaralanan Arthur'u gizemli Avalon ülkesine götürdüğünü söylerler.
 362. Morrigan: Üçü bir arada İrlanda savaş tanrıçalarından biri. Bereketle de ilgilidir ve Cuchulainn'in düşmanIdır.
 363. Mot: Kenan ölüm tanrısı, Baal'in erkek kardeşi ve düşmanı.
 364. Munster Lughaid: İrlandalı kahraman Cuchulainn'in başını kesen kişi.
 365. Mut: Mısır'ın Teb şehrindeki yüce tanrısı Amun'un karısı.
 366. Müzler (İlham Perileri): Mnemosyne'nin sanatla ilgili dokuz kızı.
 367. Myrrha: Cinyras'ın kızı, babasını ensest bir ilişki yaşamak için oyuna getirmiştir. Ovidius'un Dönüşümler'ine göre, babasının korkunç gazabından kurtulmak için ağaca dönüşmüştür. Bir ağaçken Adonis'i doğurmuştur.
 368. Nakula ile Shadeva: Hint destanı Mahabharata'da Pandava ailesindeki ikiz erkek kardeşler. Babaları, ikiz tanrılar Aşvinlerdir.
 369. Nammu: İlk okyanusu (Babil'deki Tiamat gibi anaç suları) kişileştiren Sümer bereket tanrıçasıdır. Bazıları onun ilk tanrıça olduğunu, An ile Ki'nin annesi olduğunu söylerler.
 370. Narkissos: Romalı şair Ovidius'un Dönüşümler adlı eserinde kendi aksine âşık olup, eriyip biten delikanlı.
 371. Nausikaa (Nausicaa): Homeros'un Odysseia destanında, Phaiakia'da neredeyse boğulmak üzereyken çıplak vaziyette karaya çıkan Odysseus'u karşılayıp, yardım eden alçakgönüllü genç prenses.
 372. Neith: Mısır'ın erken dönem ana tanrıçalarından biri; ilk sulardan (Nun) gelmiştir ve insanlarla tanrıları yarattığı söylenir.
 373. Nephthys: Mısır mitolojisinde kötü kalpli Seth'in kız kardeşi-karısı ve İsis ile Osiris'in kız kardeşi. İsis'in Osiris'i diriltmesine yardım etmiştir.
 374. Neptün: Yunanistan'da daha önemli bir tanrı olan Poseidon'un Romalı akraru.
 375. Nerthus: İlk Germen Yeryüzü tanrıçası, kelimenin tam anlamıyla "Toprak Ana".
 376. Nestor: Homeros'un İlyada destanındaki Yunan kahramanlarından biri. Pylos kralıdır. Odysseia destanında Telemakhos, kayıp Odysseus hakkında bilgi sormak için onu ziyaret eder.
 377. Nibelunglar: Alman destanı Nibelungenlied'e kahraman Siegfried'in (İskandinav Sigurd) hazinesi, halkı ve toprakları için kullanılan isim.
 378. Ninhursag: Eski Sümer mitolojisinin başlıca dört tanrısından biridir, bereket ve doğumu simgeleyen tanrıçadır.
 379. Ninigi-no-Mikoto: Japon güneş tanrıçası Amaterasu'nun torunu. Amaterasu tarafından dünyayı yönetmesi için yeryüzüne gönderilmiştir ve Japon kraliyet ailesinin doğrudan atası olarak görülür.
 380. Ninlil: Sümer tanrısı Enlil'in karısıdır, "Hava Hanım" olarak bilinirdi.
 381. Njord: Vanir ırkından İskandinav bereket tanrılarından biri; Freyja ile Freyr'in babası.
 382. Nuada: Bir Tuatha de Danann kralI, İrlanda'da Firbolglarla savaşırken elini kaybetmiştir.
 383. Nuh (Noah): Kutsal Kitap'taki büyük tufanda tufan kahramanı; Tanrı tarafından uyarılarak o ve ailesi bir gemi inşa edip, selden kurtulmuşlardır.
 384. Nummo İkizleri: Kutsal ikizlerin Afrika'da Dogon versiyonu; yaratma ile insanlık arasındaki arabuluculardır, kozmik yumurtadan çıkmışlardır.
 385. Nuwa: Çin mitolojisinde önemli bir ana tanrıça.
 386. Nyambe (Nyame): Afrika/Gana'da ay tanrıçası ve Ashantilerin ana tanrıçası. Ayrıca Afrika'nın bazı bölgelerinde de yaratıcı tanrıdır.
 387. Obatala: Afrika / Yoruba kültür kahramanı ve kusurlu yaratıcı.
 388. Odin: İskandinav mitolojisinin yüce tanrısı.
 389. Odysseus (Ulysses): Homeros'un Yunan destanı Odysseia'sının kurnaz kahramanı.
 390. Oedipus: Sofokles'in Kral Oedipus oyununun talihsiz kahramanı. Bilmeden babasını öldürür ve annesiyle evlenip dört çocuğu olur.
 391. Ogdoad: Antik Mısır dini merkezi Hermopolis'in sekiz tanrılı panteonu. Tanrılar: Amon ile Amunet (görünmeyen güçler), Heh ile Heh (sonsuzluk), Kek ile Keket (karanlık) ve Nun ile Nunet'tir (ilk sular).
 392. Ogma: Ölüleri Yeraltı Dünyası'na götüren İrlanda hitabet tanrısı.
 393. Oisin: İrlandalı savaşçı, Fenialıların lideri Fionn'un oğludur.
 394. Olimposlular: Yunanistan'da Olimpos dağında yaşayan Zeus ve ilahi ailesi.
 395. Olokun (Oddudua): Afrika / Yoruba yeryüzü tanrıçası ve hükümdarı.
 396. Olorun: Afrika / Yoruba gökyüzü tanrısı ve hükümdarı.
 397. Orestes: Agamemnon ile Klytemnestra'nın oğlu. Yunan oyun yazarı Eshilos'un Oresteia' da anlattığı gibi, babasının ölümü nedeniyle annesinden intikam alır.
 398. Orfeus: Karısını Yeraltı Dünyası'ndan kurtarmaya kalkışıp, başarısız olan Yunan müzisyen.
 399. Orishalar: Çeşitli Afrika mitolojilerinde, özellikle Yoruba kültüründe, yeryüzünde yaşayan ruhlardır.
 400. Osiris: Mısır mitolojisinde kardeşi Seth tarafından öldürülüp, kız kardeşi-karısı İsis tarafından diriltilen ve Yeraltı Dünyası'nın Kralı olan insan-tanrı.
 401. Otsirvani: Bir Orta Asya yaratıcı tanrısı.
 402. Örümcek Kadın: Güneybatı Amerikan Yerlilerinin en önemli tanrıçalarından biridir. Navajolara dokumayı öğretti ve bazı insanlara sipapu'dan (yeryüzündeki delikten) yukarı çıkarken yol gösterdi.
 403. Pachacamac: İnkalar'da insanların yaratıcısı.
 404. Pachamama: İnkaların yüce tanrısı Viracocha'nın karısı yeryüzü tanrıçası; çoğunlukla İnti'nin annesi olduğu söylenir.
 405. Pandavalar: Hepsi Draupadi ile evli olan beş erkek kardeşin ailesi, Hint destanı Mahabharata'da Karavanlar ile savaşmışlardır. Kardeşler: Yudhisthira, Arjuna, Bhima ve ikizler Nakula ile Shadeva'dır.
 406. Pandora: Yunan mitolojisinde, tanrıların yarattığı ilk dişi insan, Epimetheus'a karısı olması için verilir. Tanrıların verdiği kutuyu merak edip, açınca bütün kötülükleri dünyaya salar.
 407. Pangu: Çin mitolojisinde kozmik yumurtadan çıkacak ilk canlı; vücudu, dünyanın animist kaynağı haline gelmiştir. Gökyüzü ile yeryüzünü ayırmıştır.
 408. Paris: Homeros'un İlyada destanında anlattığı gibi, Yunan Kralı Menelaus'un karısı Helen ile birlikte kaçarak Truva Savaşı'nın çıkmasına neden olan Truvalı prens.
 409. Partholon: İrlanda'nın yaratılışına sebep olan ilk "istilalardan" birinin lideri.
 410. Parvati: Hindu "Dağın Kızı", ana tanrıça Devi'nin anaç versiyonu; Şiva'nın karısı.
 411. Pasiphae: Girit kralı Minos'un karısı. Bir Yunan mitinde Poseidon'un büyük beyaz boğasına âşık olup, boğadan hamile kalarak korkunç boğa-adam Minur'un annesi olur.
 412. Patroklos: Yunan kahramanı Akhilleus'un en iyi arkadaşı. Homeros'un İlyada'sında öldürülür.
 413. Pegasus: Yunan mitolojisinde canavar Medusa'nın kesilmiş kafasından doğan kanatlı at.
 414. Pele: Hawaii'nin volkan tanrıçası.
 415. Pelias: Yunan kahramanı İason'un amcası ve düşmanı, lolcus'un tahtını gasg etmiştir.
 416. Pelops: Atreus Hanedanı'ndan Atreus'un babası.
 417. Penelope: Yunan Odysseia destanında Odysseus'un sadık karısı.
 418. Pentheus: Euripides'in Bakkhalar oyununda Yunan tanrısı Dionysos'un gücünden kuşku duyup, bu inançsızlığının bedelini korkunç bir ölümle ödeyen Tebai kralı.
 419. Percival (Parsifal): Kral Arthur'un Kutsal Kâse'yi arayan Yuvarlak Masa şövalyelerinin en ünlülerinden biri.
 420. Peredur: Percival'ın Gal versiyonu.
 421. Persephone: Yunan Yeryüzü tanrıçası Demeter'in genç kızı, Hades tarafından Yeraltı Dünyası'nın kraliçesi ve karısı olması için kaçırılmıştır.
 422. Perseus: Medusa'yı öldüren Yunan kahraman.
 423. Phaedre: Girit Kralı Minos'un kızlarından biri, Ariadne'nin kardeşi. Theseus'un karısı olmuştur.
 424. Philomela: Yunan devleti Attica'nın prensesi. Trakya'da bir kral olup, kız kardeşi Procne ile evli olan Tereus'un tecavüzüne uğramıştır. Tereus, suçunu açığa çıkarmasını önlemek için kızın dilini kesmiştir.
 425. Pluto: Roma'da Yeraltı Dünyası'nın tanrısı, Yunan Hades'in eşdeğeri.
 426. Polynices: Tebai Kralı Oedipus'un oğullarından biri.
 427. Poseidon: Yunan deniz tanrısı ve yüce tanrı Zeus'un en güçlü kardeşi.
 428. Prajapati: Hindistan'da Brahmanalar da baş yaratıcı tanrı.
 429. Priamos: Homeros'un Yunan destanı İlyada'da Truva kralı.
 430. Priapus: Yunan mitolojisinde, Afrodit'in ve muhtemelen Dionysos'un oğullarından biri. Çoğunlukla şehvet düşkünü bir bereket (doğurganlık) figürüdür.
 431. Prithvi: Hindistan'ın Vedik geleneğinde Toprak (Yeryüzü) Ana.
 432. Procne: Kız kardeşi Philomela'ya tecavüz eden Tereus'un karısı.
 433. Proteus: Bazen "Denizin Yaşlı Adamı" da denen bir Yunan deniz tanrısı.
 434. Prometheus: Yunan mitolojisinde, insanlara vermek üzere Olimpos'tan ateşi çaldığı için Zeus tarafından cezalandırılan Titan.
 435. Pryderi: Tanrıça Rhiannon ile Pwyll'in oğlu olan bir Gal kahramanı.
 436. Ptah: Antik Mısır dininde Memfis geleneğinin baş yaratıcı tanrısı.
 437. Purusha: Hint Rigveda'sında "ilk adam"; dünyanın oluştuğu ilk "kurbandır".
 438. Pwyll: Bir Gal kahramanı, Rhiannon'un kocası, Pryderi'nin babası.